46

9 Financiële zaken Basisonderwijs is verplicht en zodoende in ons land gratis. Dit geldt natuurlijk ook voor het onderwijs op Het Kompas. Toch wordt er in de loop van het schooljaar aan u voor verschillende zaken een bijdrage gevraagd. Ouderbijdrage De ouderraad vraagt jaarlijks aan alle ouders een bijdrage van € 20,- per kind. Deze ouderbijdrage moet medio oktober zijn betaald. Als het kind na 1 januari op school komt, vragen wij een bijdrage van € 10,- en als het kind na 1 mei op school komt hoeft u geen ouderbijdrage meer over te maken. Overigens is deze bijdrage geheel vrijwillig en dient ter bekostiging van een aantal zaken die niet uit het schoolbudget betaald kunnen worden en die uw kind in de loop van het jaar ten goede komen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de kosten voor het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, de Paasviering en de slotactiviteit. Kinderen op onze school zullen overigens nooit worden uitgesloten van bepaalde activiteiten omdat ouders de ouderbijdrage niet willen- of kunnen betalen. Iedereen hoort erbij, los van het feit of er wel of niet is betaald. We hopen natuurlijk wel dat heel veel ouders deze bijdrage willen betalen. De ouderraad int de bijdrage via het internet portal iDEALnet, een betaal- en registratieportal welke de school in het afgelopen jaar ook voor de overblijfadministratie heeft gebruikt. De ouderbijdrage zal in het portal op uw persoonlijke ouderpagina worden klaargezet zodat u daar de betaling kan regelen. Bij vragen over het iDEALnet portal kunt u het beste rechtstreeks contact opnemen met Murlen dienstverlening (085-2734910 of murlen@ murlendienstverlening.com) Schoolreis / schoolkamp • De kosten voor het schoolreisje bedragen voor de kinderen van de 46 Het Kompas groepen 1 en 2 ongeveer € 10,00 en voor de kinderen van de groepen 3 t/m 7 ongeveer € 30,00 tot € 35,00. Bovenstaande bedragen worden eveneens klaargezet in iDEALnet op uw persoonlijke ouderpagina waar u de betaling van de bijdrage kunt regelen. • De leerlingen van groep 8 gaan gedurende drie dagen op schoolkamp, waarvan de kosten ongeveer € 70,00 bedragen. Deze bijdrage wordt niet via iDealnet geregeld. U kunt dit overmaken op de bankrekening van school. Natuurlijk informeren we u hier t.z.t. over. Voor schoolreis en schoolkamp geldt dat betaling wel verplicht is. De kinderen zijn, in geval van niet betalen voor schoolreis of schoolkamp, verplicht om naar school te komen. De school zal in dat geval voor een vervangende activiteit zorgen. Voor wat betreft het vervoer bij schoolreis en schoolkamp, beschikt de school over een protocol, waarin de voorwaarden voor een veilige heen- en terugreis staan vermeld. Bij vervoer per bus zijn alle kinderen collectief verzekerd, bij vervoer na schooltijd met ouders (schoolkamp) is een inzittendenverzekering vereist. Stichting Leergeld (wijziging van beleid) Wanneer ouders/verzorgers moeite hebben met het betalen van ouderbijdrage en/of schoolreis/kamp, kan Stichting Leergeld hen (in tegenstelling tot vroeger) niet meer helpen. Wel kan Stichting Leergeld misschien helpen bij het betalen van zaken als: sportkleding, een laptop of Ipad, fiets en schoolspullen. Voor meer info: leergeldwalcheren@planet.nl of tel. 0118-418930 Verzekering en aansprakelijkheid Er is sprake van een schoolongevallenverzekering. De verzekering biedt zowel de school zelf, als diegenen die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel en vrijwilligers)

47 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication