48

10 Een veilige en gezonde school Veiligheidsbeleid Het Kompas heeft de beschikking over een eigen Veiligheidsbeleid. Dit beleid houdt een aantal samenhangende maatregelen in, gericht op preventie en het afhandelen van incidenten. Jaarlijks wordt dit beleid gemonitord om een goed beeld te krijgen van de veiligheid van de leerlingen bij ons op school. Op deze manier hebben wij zicht op hoe we incidenten op school voorkomen, op welke wijze de leerlingen de veiligheid op school beleven en wat het welbevinden van de leerlingen is. De kwaliteitsgroep gedrag is verantwoordelijk voor het Veiligheidsbeleid. Vanuit deze werkgroep zijn twee Veiligheidscoördinatoren aangesteld. Er is bewust voor twee veiligheidscoördinatoren gekozen omdat een coördinator expertise heeft in de onder- en middenbouw, de andere heeft expertise in de bovenbouw. Ook komt het beleid niet in gevaar als er sprake is van ziekte van een van de coördinatoren. Daarnaast gaan beide veiligheidscoördinatoren aankomend schooljaar de Master EN op het gebied van gedrag volgen. Binnen het Veiligheidsbeleid heeft het Pestprotocol een plaats. Wanneer er sprake is van pestproblematiek, is de leerkracht de eerste persoon die door ouders of leerling wordt ingelicht. De leerkracht start mogelijk het Pestprotocol op en zal de Veiligheidscoördinatoren op de hoogte brengen. De coördinatoren zullen vervolgens het proces begeleiden, monitoren, evalueren en eventueel bijstellen. Tot slot kunt u ook altijd terecht bij de vertrouwenspersoon. Het Kompas probeert te allen tijden constructief met u aan een oplossing te werken. Verliest u het vertrouwen, dan kunt u een klachtenprocedure instellen (zie ook hoofdstuk 8). Via deze link komt u direct bij de juiste pagina terecht: https://hetkompas.onzewijs.nl/voorouders/schoolklimaat-en-veiligheid Hier kunt u ons veiligheidsbeleid terug lezen. Op Het Kompas zijn de volgende personen veiligheidscoördinator: Meester Arno Schuit Juf Veerle Sinke v.sinke@onzewijs.nl Op Het Kompas zijn de volgende personen vertrouwenspersoon: Personeelsgeleding: Meester Sjaak de Ridder | s.deridder@onzewijs.nl Juf Cobi van der Linde | c.vanderlinde@onzewijs.nl (Extern) Vertrouwenspersoon voor de scholen van Onze Wijs. Karen Keukelaar Tel. nr. 06 - 25065800 E-mail: k.keukelaar@gmail.com Interventiesysteem groene-, gele- en rode kaarten Op Het Kompas werken wij met een interventiesysteem m.b.t. groene-, gele- en rode kaarten. In het geval van ordeverstorend- en/ of belangrijk gedrag, kan een leerling een geleof rode kaart van de leerkracht krijgen. Aan het krijgen van een kaart zitten consequenties verbonden. Deze consequenties zijn bekend bij leerkrachten en leerlingen. U als ouder/verzorger zal op de hoogte worden gebracht als uw kind een kaart heeft ontvangen. Een groene kaart wordt door de leerkrachten uitgedeeld bij (uitzonderlijk) voorbeeld gedrag. Door het geven van groene kaarten stimuleren we positief gedrag. Het interventiesysteem m.b.t. de gele- en rode kaarten geeft de leerkrachten en leerlingen duidelijkheid over de consequenties bij ongewenst gedrag. a.schuit@onzewijs.nl 48 Het Kompas

49 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication