52

gehouden. In het kader van de ARBO-wetgeving wordt ook een zgn. Risico Inventarisatie en Evaluatie uitgevoerd. Daarin worden de aspecten van veiligheid, gezondheid en welzijn onderzocht. ARBO-zorg is in het directe belang van de school zelf, maar is ook maatschappelijk van groot belang. Overbelasting en ongezonde en onveilige werksituaties leiden ook in het primair onderwijs tot verhoogd ziekteverzuim en toename van het aantal arbeidsongeschikten. ARBO-beleid gaat een belangrijk onderdeel uitmaken van het algemene schoolbeleid. Ook zijn op onze school preventiemedewerkers aanwezig (meester Joost en juf Veerle). Bij hen kunt u aankloppen als u vragen en/of opmerkingen heeft i.v.m. de veiligheid. Roken op school Op beide locaties van onze school geldt voor alle ruimtes (incl. schoolplein) en voor alle leerkrachten, ouders en kinderen een rookverbod. Geen honden op het plein I.v.m. de veiligheid van de kinderen, willen wij u erop wijzen dat het niet is toegestaan om honden mee te nemen op het schoolplein. Gedrag in het verkeer Net als op tal van andere vlakken hebben ouders en school ook een taak om de kinderen in het verkeer op te voeden. We zorgen op school voor parkeerruimte voor fietsen, een veilige oversteek vanaf de speelplaats, verkeerslessen en in groep 7 een praktische verkeersproef. Maar van groot belang bij de verkeersopvoeding is het voorbeeld dat volwassenen geven aan kinderen. U, als ouder, hebt daarin ook een belangrijke taak. Die begint al bij het leren lopen en later het leren fietsen van uw kind. Over een aantal jaren komen brommer en auto aan de beurt. Door o.a. samen met uw kind van huis naar school en weer terug te fietsen leert uw kind het beste hoe het zich moet gedragen in het verkeer. Ook de gevaren door slechte weersomstandigheden kunnen zo aandacht krijgen. Wanneer U uw kinderen te voet of per fiets naar school brengt, scoort U zelfs tweemaal: U geeft het goede voorbeeld. Uw kind leert van U door het zelf te doen. Stepjes/skateboarden/skeelers De afgelopen schooljaren is gebleken dat veel kinderen graag op stepjes of op een skateboard naar school komen. We merken echter dat veel kinderen deze zaken kwijt raken omdat er simpelweg geen goede ruimte is om al deze spullen op een fatsoenlijke manier neer te zetten en op het schoolplein levert dit voor schooltijd onveilige situaties op. Wij willen dan ook graag dat de kinderen niet op stepjes, op een skateboard of op skeelers naar school komen. Verjaardagen Als uw kind jarig is, mag het in de eigen groep trakteren. Wij zouden het zeer op prijs stellen als deze traktatie voor wat het gebit betreft, verantwoord en niet te overdadig is en…fruit is ook erg lekker. De verjaardagen worden gevierd in de eigen klas. I.v.m. organisatorische redenen is het niet meer de bedoeling dat 52 Het Kompas

53 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication