53

kinderen de klassen langsgaan. Wel krijgen alle kinderen die jarig zijn een kaart van school. Sommige kinderen hebben een dieet en/of een allergie. Informeert u vooraf even bij de leerkracht van uw kind? Alle groepsleerkrachten vieren hun verjaardag samen met de kinderen. De datum wordt tijdig aan de kinderen bekendgemaakt. In de kleutergroepen mogen de ouders bij het “feest” van hun kind aanwezig zijn. In de overige groepen regelen ouders dit in overleg met de leerkracht. Voor inspiratie kunt u deze website raadplegen; http://www.gezondtrakteren.nl/ Gezonde school Om tot leren te komen, je talenten te ontwikkelen en op te groeien tot gezonde volwassene is het van belang dat kinderen zich prettig voelen op school. Ze krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen, fouten te maken en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. Zo ontwikkelen kinderen sociale en emotionele vaardigheden en zijn zij gemotiveerd om te leren. Wij zijn een erkende ‘gezonde school’. Hiervoor hebben we twee certificaten behaald: “Fysieke weerbaarheid” en “Sport en bewegen”. Zie voor meer informatie: www.gezondeschool.nl Woensdag fruitdag op Het Kompas ‘s Ochtends hebben de kinderen in de pauze de gelegenheid om iets te eten of te drinken. Het betreft hier een tussendoortje en zeker geen volledige maaltijd. Te denken valt aan een boterham. Liga, melk of schoongemaakt fruit. Tijdens de schooltijden mag er op school niet worden gesnoept. Wij zouden u dringend willen vragen hier ook als ouders op toe te zien. Verder willen we ook in het komende schooljaar de fruitdag op woensdag weer voortzetten. De opzet is dat alle kinderen ook op de overige woensdagen dan in ieder geval een stuk fruit mee naar school nemen. Daarbij hebben we natuurlijk wel de medewerking van ouders nodig. Evenals in het afgelopen jaar zullen we ook in het komende jaar weer een poging wagen om in aanmerking te komen voor gratis fruit via een Europese subsidie. Als dit lukt, krijgen alle kinderen drie keer per week gratis fruit aangeboden, vanaf de herfstvakantie tot het eind van het schooljaar. Fluorspoelen Uit onderzoek is gebleken dat het spoelen met fluoride een goede bijdrage levert aan een gezond kindergebit. Juist in de basisschoolperiode is het van groot belang het gebit zo gezond mogelijk te houden, in verband met de overgang van een melkgebit naar een blijvend gebit. Vandaar dat wij de kinderen van groep 3 t/m 8 een keer in de week de mogelijkheid bieden om in de klas met fluoride te spoelen. Het spoelen gebeurt iedere week op dezelfde tijd en neemt slechts een minuut in beslag. Doordat het iedere week terugkeert, motiveert het kinderen tot het goed onderhouden van het gebit. De kosten van dit fluoride spoelen bedragen € 5,- per jaar, waarvoor u aan het begin van het schooljaar een rekening ontvangt. Hitteplan Vanwege de oplopende temperaturen houdt de school zich in voorkomende gevallen aan een vastgesteld hitteplan. Dit plan is tot stand gekomen in overleg met personeel, overblijfkrachten en MR. Via de link kunt u het hitteplan doorlezen: https://hetkompas.onzewijs. nl/voor-ouders/schoolklimaat-en-veiligheid Schoolgids 2021-2022 53

54 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication