6

2 Waar wij als school voor staan De missie van basisschool Het Kompas luidt als volgt; ‘Wij bieden onderwijs aan op een creatieve, betrokken en positieve wijze, waarin wij professioneel samenwerken met kinderen, ouders & collega’s en doen dit respectvol, duidelijk en transparant.’ Op basis van deze missie hebben wij gezamenlijk onderstaand motto geformuleerd. Dit motto staat centraal binnen de school; Het Kompas richt zich op ieder kind! Het klimaat op onze school Wij willen op Het Kompas zorgen voor een positief klimaat in de klas. O.a. de methode Kwink, de cursus Rots en Water (weerbaarheid) en ons Veiligheidsbeleid helpen ons daarbij. Orde en regelmaat zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht is voor elk kind. We steken als leerkrachten energie in het belonen van leerlingen die gewenst gedrag laten zien. Wij gaan er vanuit, dat kinderen zich moeten kunnen ontplooien binnen gestructureerde situaties. Door middel van spel en het leren in zo’n omgeving ontwikkelt het kind zich tot een zelfstandig mens. Jaarlijks worden in alle groepen de klassenregels opgesteld. De leerkrachten organiseren dit in samenspraak met de leerlingen. Door middel van klassenvergaderingen wordt gekeken naar wat goed gaat in de groep en welke regels nodig zijn om dit alles goed te laten verlopen. Uiteraard horen hierbij ook beloningen voor de groep en consequenties bij ongewenst gedrag. Ook hierin worden de leerlingen meegenomen door de leerkrachten. De regels worden in elke klas visueel gemaakt en zijn terug te vinden in de lokalen. Het Kompas wil een grote, kleine school zijn. Daarmee bedoelen we, dat we door de “grootte”, de volgende voordelen hebben: • We hebben op onze school veel leerkrachten met verschillende competenties. Zo hebben we een zorgteam (remedial teacher, Intern begeleidsters en onderwijsassistenten). Daarnaast zijn er een aantal leerkrachten gespecialiseerd in gedrag, begeleiden van leerlingen, leren en ICT. Daardoor kunnen we, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, gerichte hulp aan kinderen bieden. • De lusten, maar ook de lasten worden door veel leerkrachten gedragen. Daardoor is er meer ruimte en tijd voor echt onderwijs; • We werken met enkelvoudige groepen, dit kan voor leerlingen prettig zijn; • We hebben veel ouderhulp; • We bieden een uitgebreid naschools aanbod aan met o.a. huiswerkbegeleiding, techniek, muziek, sport, Spaans en typen. Door klein te zijn willen we het volgende bereiken: • Contacten tussen leerkracht en leerkracht en ouder worden gemakkelijk gelegd. • Er wordt op structurele wijze een inloop georganiseerd in de groepen 1-8. Ouders mogen dan in de groep(en) van hun kind(eren) kijken en zien waar er de afgelopen tijd aan is gewerkt • Door aandacht te hebben voor elke leerling worden de kinderen geen nummer, maar blijft iedereen belangrijk. 6 Het Kompas

7 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication