16

SAFCAM (DBYES) Salesian Formation Centre for Africa and Madagascar Don Bosco - Dagoretti Market Road, Nairobi, KENYA PO Box 2, 00502 - Karen, Nairobi, Kenya website: www.safcam.org e-mail: safcam@safcam.org december 2021 Beste familieleden, dorpsgenoten, medebroeders en vrienden, Hartelijke groeten vanuit Kenya in Afrika met weer wat nieuws van het afgelopen jaar… In januari van dit jaar 2021 hebben we, zoals de jaren voorheen, weer vorming gegeven aan de directeurs van de Don Boscohuizen in de Regio AfrikaMadagascar. Omwille van de coronatijd gebeurde het deze keer “online”. Begin februari heb ik zelf wat geproefd van die corona, maar het was gelukkig van korte duur en helemaal niet erg. Na een opname van een zestal dagen in een kliniek in Nairobi en na een week quarantaine in mijn gemeenschap kon ik mijn werk weer verderzetten zonder problemen. Nog in februari en in het begin van maart was er weer een vorming “online” voor een tamelijk groot aantal leden van de salesiaanse familie en leken die met ons meewerken. Het ging over het opvoedingssysteem van Don Bosco in Afrikaanse contexten. En zoals voor al onze vormingssessies gebeurde dit in het Engels en in het Frans. Op Pasen (4 april 2021), vierde ik met mijn gemeenschap de 40ste verjaardag van mijn priesterwijding. Dat was een gelegenheid om dankbaar terug te blikken op al die jaren van priesterleven. Het deed deugd ! Kort daarop kreeg ik een verrassende vraag van onze Algemeen Overste. Vanuit Rome vroeg hij mij of ik het “buitengewoon canonisch bezoek” in zijn naam kon doen in de salesiaanse provincie van ATE (Afrique Tropicale Equatoriale). Ik moest er wel wat over nadenken en daarrond wat bidden vooraleer een positief antwoord te geven. Uiteindelijk heb ik mijn “jawoord” gegeven voor die “dienst” die ik dan ook tegelijkertijd beschouwde als een “offer” (“service” en “sacrifice”). Binnen de congregatie, gebeurt dergelijk bezoek om de 6 jaar in elke salesiaanse provincie. Ondertussen was er al wel een andere vormingssessie gepland en die moest toch ook kunnen doorgaan, nl. een “online”-sessie over “Opvoeding tot liefde”, weer in het Engels en in het foto - met de medebroeders in Don Bosco Libreville, Gabon 16

17 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication