0

Deel 1 Een woordje geschiedenis De Chartreuse “Notre-Dame-des-Prés” nabij Montreuil In 1323 sticht Robert VII, graaf van Boulogne, in de omgeving van Montreuil, nl. In het dorp Neuville-sous-Montreuil, een kartuizerabdij. Herhaaldelijk wordt het klooster geplunderd: door de Engelsen (1346-1354), door Keizer Karel V (1537) en door de Hugenoten (1584). In de zeventiende eeuw herbouwt Dom Benard Bruyant, prior van de Kartuizers het klooster. Tijdens de Franse Revolutie worden de Kartuizers uitgedreven en neemt de staat het domein over als ‘biens nationaux’. De gebouwen worden verkocht, gedeeltelijk afgebroken en als ‘steengroeve’ uitgebaat. Luitenant-Generaal Blaise Duval richt in het domein zijn residentie in. Alles blijft in handen van de familie Duval tot de erfgenamen in 1870 beslissen de ruïne te verkopen. In 1872 kan Dom Charles-Marie Saisson als generaal overste van de Kartuizers het domein terugkopen. Onder leiding van architect Clovis Normand uit Montreuil wordt het geheel tussen 1871 en 1877 herbouwd tot een nieuw gebedsoord. (foto rechtsboven: klooster uit 1871-1877 - © Jef Ameeuw) De monniken kunnen slechts 20 jaar genieten van hun nieuwe abdij. Bij toepassing van de wet Combes van de derde republiek i.v.m. de scheiding tussen kerk en staat worden de kloosterlingen op 1 oktober 1901 met geweld buitengezet. Rond diezelfde tijd komen nonnen en weeskinderen hun intrek nemen in het notarishuis te Beauvoorde. De Kartuizers vertrekken in ballingschap naar het Engelse graafschap Sussex. De abdijgebouwen blijven er nu een tijdje verlaten bijliggen tot enkele burgers alles opkopen en herinrichten als “Sanatorium du Pas-de-Calais”. (foto hierboven - © Jef Ameeuw) 1

Op 10 november 1907 wordt het door Georges Clemenceau (foto links) als burgerlijk hospitaal ingehuldigd. Zeven jaar later op 4 augustus breekt de Eerste Wereldoorlog uit met een enorme volksverhuizing als gevolg . Een aantal vluchtelingen, vooral uit de Westhoek, komt terecht in het voormalige Kartuizerklooster van Neuville-sous-Montreuil, op dat ogenblik ingericht als burgerlijk hospitaal en als schoolkolonie. © Wikipedia Tussen de drie- en vierduizend Belgen krijgen hier verzorging. In de schoolkolonie werken o.a. de Diksmuidse Zusters Pacifique en Camille. foto rechts: klasfoto - © Jef Ameeuw)) Naast het gewone lesprogramma worden de meisjes ook opgeleid in huishoudkunde, naaien, kantklossen, ... Ook Belgische militairen worden hier verzorgd, alhoewel het hier geen militair hospitaal is. Voor de zieke of gewonde soldaten is er immers een militair hospitaal in het kasteel van Recques ingericht. (foto links - © Jef Ameeuw) Het staat omringd door barakken om gewonden op te vangen en ligt op nauwelijks 8 km van Montreuil. 2

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
Home


You need flash player to view this online publication