4

stadsschetsen op locatie per week de norm. biografie + visie Geboren te Gent op 10 juli 1946 Volgt Modern-Wetenschappelijke A aan het Sint-Gregoriuscollege te Ledeberg. Studeert in 1970 af als architect aan het Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas Gent. 1970/71: Tijdens zijn legerdienst in Soest (D) in het gemeentehuis exposerend met ter plaatse gemaakte schetsen. Vanaf eind 1971 startend als zelfstandig architect, vanaf 1983 in samenwerkingsverband. Aanvankelijk als medezaakvoerder actief bij bvba Groep De Rocker, momenteel op rust maar als stille vennoot nog betrokken bij de bvba GDR-architecten. Sinds 1979 tot en met 2001 tevens lesgever waarnemingstekenen / voorstellingstechnieken aan het toenmalig Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas Gent, later Wenk, nu deel uitmakend van de KU Leuven. Daar waar het architecturaal werk van Eddy eerder gericht was op het hedendaagse, voelt hij zich binnen het ontspannende luik van het handtekenen zeer aangetrokken tot het in beeld brengen van historisch bouwkundig erfgoed. Het is tijdens en dankzij die architectuurstudies (1965-70) dat Eddy de schetsmicrobe te pakken kreeg. In het pre-computertijdperk was men als toekomstig ontwerper immers opgeleid om met een “vlotheid des hands” een of ander ‘project in gedachte’ perspectivisch voor te stellen. Daartoe diende als opleiding de tekendiscipline van het “methodisch schetsen” waar de Sint-Lucasscholen zo prat op gingen. Noem het onderdompeling of drill, maar in de kandidaturen waren 5 4 Bovendien moest al wie nog niet getekend had, waaronder uw dienaar, avondles volgen. Op die manier werd de aanvankelijke stugheid bij het tekenen op relatief korte tijd, bij de meesten toch, herschapen naar een vlottere en intuïtieve werkwijze waarbij uiteindelijk een zekere gevoelsmatigheid niet mocht ontbreken. Dit moest voor de student, naar het ontwerpschetsen toe, een subjectieve en persoonlijke verslaggeving van projecten mogelijk maken. De methodische wijze waarop bouwkundige elementen door Eddy in beeld gebracht worden is uiteraard een gevolg van die opleiding en de voorkeur van onderwerp gaat bij hem meestal uit naar stedelijke sites met een picturaal karakter, naar begijnhoven en/of kastelen. Het schetsen gebeurt dus in hoofdzaak ter plaatse en is bijgevolg temperatuursafhankelijk, het is dus een zomeractiviteit! Als aanzet geldt vooral het nastreven en registreren van een zo correct mogelijke, dus objectieve, weergave. De compositorische opbouw van de tekening impliceert naast het kiezen van de locatie vooral een doordachte keuze van standpunt. Vermits de “waarnemer” zijn omgeving ondergaat en het erover gaat om een ruimtelijke context op een plat vlak weer te geven is het beheersen van de perspectivische wetmatigheden daarnaast ook noodzakelijk. Alles begint bij de beeldvorming in functie van de verhoudingen van het schetsblad of, wat men ook noemt, bij het vastleggen van de compositie. Niet te vergeten bij de keuze van een standpunt is de zonnestand (verlopend in de tijd) want de zon kan op een gegeven moment het zicht echt belemmeren. Om de beeldcompositie, naar diepte

5 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication