123

6.1 Business driven campus als katalysator Dergelijke grote vraagstukken vragen om intensieve samenwerking. Samenwerking over de grenzen van gemeenten heen, tussen tuinders en techbedrijven, tussen jong talent en gevestigde ondernemers, en tussen onderzoeksinstellingen en brancheorganisaties. Dit alles vraagt dus om een plek. Een plek om elkaar te ontmoeten, om samen te werken, te leren en te innoveren. Campussen vervullen deze functie als hub voor (nieuw) ondernemerschap en innovatie. Ze vormen de kraamkamer van talent, technologische ontwikkeling en vernieuwing in verschillende sectoren. De Flora Campus Westland biedt de glastuinbouw van de toekomst een podium voor (internationale) bezoekers vanuit overheid, ondernemers, bedrijfsleven, kennisinstellingen en de samenleving. Een uniek profiel, gekoppeld aan de kracht van het Westlandse bedrijfsleven en een regionaal innovatief ecosysteem van bedrijven, onderwijsinstellingen en onderzoekscentra. Op de Flora Campus Westland ontmoeten talent, bedrijfsleven, kennisinstituten en universiteiten elkaar rondom innovatieve vraagstukken. Hier ontstaan nieuwe ideeën, wordt toegepast onderzoek gedaan in een echte teeltomgeving, hier worden studenten opgeleid voor greenport-banen van de toekomst en hier ontstaan interessante cross overs tussen verschillende sectoren. Juist in Westland waar al heel lang een sterke ketensamenwerking bestaat tussen glastuinbouw en glastuinbouwtechnologie, is het projectgebied de logische plek waar dit alles samenkomt. Ook regionaal zien we diverse initiatieven op het terrein van digitalisering, robotisering en AI (kunstmatige intelligentie) die vragen om een verbinding met de glastuinbouwsector en een landingsplek waar bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs samenkomen. De Flora Campus Westland gaat daarom ruimte bieden aan bedrijfsverzamelgebouwen voor jonge bedrijven, onderzoeksfaciliteiten en zelfstandige bedrijfsgebouwen voor de grotere spelers uit 123 Masterplan Flora Campus Westland de innovatieve glastuinbouw. De campus is dus nadrukkelijk een zogeheten business-driven campus waar plaats is voor start-ups, scale-ups en volwassen bedrijven met het zwaartepunt op kennis in plaats van op (bulk)productie of agrologistiek. Het gaat om vormen van bedrijvigheid die versterkend zijn voor het Westlandse ecosysteem van innovatieve glastuinbouw en de profilering daarvan. Het profiel van de Campus zal verder worden versterkt door de komst van Hortus Lab (sterk gefocused op de combinatie van gezondheid en glastuinbouw). Tevens wordt gestreefd naar een nieuw fieldlab, waar naast onderzoeken op het gebied van gewasontwikkeling (in het verlengde van de bestaande onderzoekskas van Vertify), ook onderzoek gedaan kan worden op het gebied van digitalisering en robotsering.

124 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication