124

De Flora Campus Westland wordt de plek waar technologie en glastuinbouw samensmelten tot nieuwe innovaties waarmee grote stedelijke gebieden wereldwijd op duurzame wijze gevoed en vergroend kunnen worden. Het bedrijfsleven in Westland krijgt de mogelijkheid om onderzoeksvragen aan te leveren, zowel op wetenschappelijk (science), toegepast wetenschappelijk (applied science) als op toegepast (practice) niveau. De uitbouw van de Learning Community en een versterking van de WHC/GHCWcommunity (in samenwerking met WHC, HortiHeroes en andere spelers) moet ervoor zorgen dat nieuwe projecten en ‘campusbewoners’ binnen en buiten het WHC snel aansluiting kunnen vinden. Hiertoe werken we nadrukkelijk samen met kennis- en onderzoeksinstellingen uit de regio en daarbuiten. Daarom is er behoefte aan ruimte voor (uitbreiding van het) onderwijs en onderzoek door de hogescholen en universiteiten, zoals die nu onder andere plaatsvinden binnen de advanced degree-opleiding van Hogeschool InHolland en de colleges van de Greenport Hub van het Centre for Sustainability van de LDE (Leiden, Delft, Erasmussamenwerking). Westland en de Flora Campus Westland in het bijzonder vormen straks een unieke setting voor het valoriseren van kennis en het testen van technologie op het gebied van glastuinbouw; het internationaal unieke cluster van producenten, technologieleveranciers en het grootste handelsplatform voor tuinbouwproducten ter wereld vormen een propositie die zijn gelijke niet kent. We zien in aanvulling op fieldlabs, labkassen en practicumlokalen nadrukkelijk ook ruimte voor de inpassing van onderzoekscentra vanuit hogescholen en universiteiten. Een gespecialiseerde (private) businessschool voor bachelor- en mastersopleidingen op het gebied van agri- en hortimanagement zou eveneens uitstekend passen in het beoogde ontwikkelprofiel van de Flora Campus Westland. De Flora Campus Westland moet jongeren stimuleren om hun toekomst in Westland te blijven zoeken. Daarom wordt veel aandacht besteed aan het zichtbaar maken van een doorgaande leerlijn (van vmbo, via mbo, naar hbo en wo) met als centrale thema’s horti-tech en horti-health. Ook in het gebied wordt dit zichtbaar. Niet door alle onderwijsvormen 124 Masterplan Flora Campus Westland gebruik te laten maken van één gebouw, maar door meerdere onderwijsvormen in het gebied hun eigen plek te geven. Voor het vmbo wordt in het projectgebied het nieuwe ISW Westland Vakcollege+ gebouwd. Het mbo zit direct aan het huidige WHC vast, waarin onder andere ook werkruimten zijn gevestigd voor hbo- en wo-studenten. Het is de bedoeling om deze voorzieningen in de toekomst verder uit te breiden, zowel in het WHC als in het nieuwe Hortus Lab-complex en de onderzoeksfaciliteiten (de huidige Vertify-kas, maar ook de nieuwe Kas van de Toekomst), zodat die ook gebruikt kunnen worden door bedrijven voor onderzoek en innovatie.

125 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication