125

6.2 Horti­tech en horti­health als centrale thema’s Voor de ontwikkeling van de campus zetten we in op een tweetal specifieke thema’s. Horti-tech heeft betrekking op robotisering en digitalisering van de glastuinbouw, met horti-health zetten we in gezonde voeding, preventie en inhoudstoffen. Horti-tech De glastuinbouwsector is aan verandering onderhevig en die verandering wordt in grote mate gedreven door digitalisering. Digitalisering biedt een sleutel tot het oplossen van diverse vraagstukken in de glastuinbouw rondom bijvoorbeeld verduurzaming en arbeidstekorten. Zo kan de klimaatcomputer aangestuurd worden via waarnemingen van sensoren in de kas, kunnen drones ingezet worden om plagen te detecteren en kan fysiek werk geautomatiseerd worden door de inzet van robotica. De regio kent een groot aantal (deep)techbedrijven op het terrein van kunstmatige intelligentie, softwareontwikkeling en robotica. Voor het voortbestaan van het glastuinbouwcluster én deze techbedrijven in regio Westland is het essentieel dat samenwerking tussen deze sectoren tot stand komt. Zonder deze samenwerking vervalt de meerwaarde van techbedrijven om in deze regio te blijven en wordt het voor glastuinbouwbedrijven steeds moeilijker om de internationale concurrentie voor te blijven. Juist op het snijvlak van deze sectoren ontstaan nieuwe producten en diensten, gericht op duurzame voedselproductie die vervolgens wereldwijd verhandeld kunnen worden. Op dit moment ontbreekt het aan een plek waar deze samenwerking duurzaam wordt ingericht en vormgegeven, waar de nieuwste technologische ontwikkelingen worden gedeeld met het lokale, regionale en (inter)nationale bedrijfsleven en waar talent vanuit diverse disciplines kennis kan maken met de glastuinbouwsector. Dit maakt de propositie van de campus om een hotspot te zijn voor de toepassing van digitalisering, AI (kunstmatige intelligentie) en robotica in de kas, ijzersterk. Horti-health Een werkgroep met vertegenwoordigers van het WHC, Hortus Lab, de Greenport West Holland en de gemeente Westland werkt op dit moment een voorstel uit waarmee het thema horti-health invulling krijgt met betrokkenheid van bedrijfsleven, onderzoek, onderwijs en de omgeving. De werkgroep hanteert daarbij de driedeling: Gezonde mens, Gezonde leefomgeving en een Gezond voedsel- en productiesysteem. 125 Masterplan Flora Campus Westland

126 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication