126

Het onderdeel Gezonde mens richt zich vooral op preventieve gezondheid en gezonde voeding. Het betrekken van de consument bij dit thema versterkt de binding met de sector en heeft een positief effect op de leefstijl en het welbevinden van mensen. Een mooi resultaat van dit thema is het succes van de Food Boost Challenge, een initiatief van de Haagse Hogeschool, Food Valley en HortiHeroes, ondersteund door vele partners waaronder de gemeente Westland. Het afgelopen jaar zijn meer dan 200 studenten aan de slag gegaan met 1.000 scholieren. Samen onderzochten zij wat er nodig is om jongeren meer gezonde voeding te laten eten, en vertaalden dat in nieuwe producten. Dit initiatief krijgt zowel nationaal als internationaal een vervolg. Hortus Lab wil zich met name richten op innovaties op het snijvlak van tuinbouw en farmacie door het extraheren of toevoegen van inhoudsstoffen met een heilzame werking. Gezonde leefomgeving gaat met name over groen in de stad, het stimuleren van biodiversiteit en de relatie tussen voedselproductie en de omgeving. De campus is een unieke showcase voor de tuinbouw van de toekomst door het realiseren van duurzame en schone productieconcepten in en nabij de stad. Dit vertalen we door naar de inrichting en de gebouwen van het projectgebied. Hoe leven mensen in de stad van de toekomst en hoe benutten we innovaties vanuit de tuinbouwtechnologie om deze gezonde leefomgeving te creëren? Een gezond voedsel- en productiesysteem is een voorwaarde voor het voortbestaan van de sector. Greenports Nederland heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te produceren. Voor meerdere ondernemers ligt dit het doel op 2030. De glastuinbouw van de toekomst is er één met een optimale verhouding tussen producten en resources. Ook hier ligt de oplossing voor een groot deel bij vergaande digitalisering en datagestuurd telen en het verbinden van de nieuwste inzichten uit onderzoek aan het bedrijfsleven dat voor deze enorme uitdaging staat. Een belangrijke rol voor de uitwerking van dit thema is weggelegd voor de leerstoel Internationale Circulaire Tuinbouwsystemen. Deze leerstoel wordt gefinancierd door de gemeente Westland en startte in maart 2022 onder leiding van professor Peter van Bodegom. De leerstoel verbindt de losse kennisvragen en oplossingen aan het systeemvraagstuk van de transitie naar duurzame voedselproductie. Horti-health heeft als thema zeker nog nadere uitwerking nodig. De energie vanuit het netwerk om hiermee aan de slag te gaan en de relevantie voor de sector en maatschappij is groot. Samen brengen we in kaart welke projecten en onderzoeken dit thema versterken, welke businessmodellen voor ondernemers interessant zijn en welke nieuwe vormen van onderwijs en scholing passen bij dergelijke transitievraagstukken. 126 Masterplan Flora Campus Westland

127 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication