127

6.3 Samenwerkingsverband Een eigen identiteit draagt bij aan een eigen profilering en positionering binnen de Greenport. Daarmee wordt de Flora Campus Westland complementair aan de Greenport-campussen in Bleiswijk en Barendrecht. Er zijn ook talloze potentieel waardevolle cross-overs te bedenken met andere sectoren en toepassingsgebieden. Te denken valt aan onderzoeken en innovaties gericht op het duurzaam voeden en vergroenen van grote stedelijke gebieden wereldwijd. Een gespecialiseerde (private) business-school voor bachelor en mastersopleidingen op het gebied van agri - en hortimanagement past eveneens uitstekend in het beoogde ontwikkelprofiel van deze campus. 6.4 Campuscommunity Innovatieve bedrijven (start-ups, scale-ups en grown-ups) vormen de kern binnen de huidige WHC-community en toekomstige campuscommunity. De Flora Campus Westland geeft ruimte aan de aanjagers van innovatie in de glastuinbouw en versterkt daarmee het toekomstige verdienvermogen van de Greenport. Partijen op de campus maken waar mogelijk gebruik van gezamenlijke voorzieningen zoals demokassen, werkplaatsen en laboratoria. Voor een succesvolle campus is samenwerking met kennis en onderzoeksinstellingen uit de regio en daarbuiten essentieel. Denk aan de universiteiten van Delft, Leiden en Rotterdam en de Hogescholen InHolland en de Haagse Hogeschool. Met dat doel is onlangs met steun van de MRDH en de gemeente onder andere de Learning Community (het samenwerkingsverband tussen mbo, hogescholen en universiteiten en het WHC) gestart . De eerder genoemde mogelijkheid van het bedrijfsleven in Westland en de regio om onderzoeksvragen aan te leveren, zowel op wetenschappelijk (science), toegepast wetenschappelijk (applied science) als toegepast (practice) niveau is een voorbeeld van die 127 Masterplan Flora Campus Westland

128 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication