128

samenwerking. Net als de uitbouw van de Learning Community in samenwerking met WHC, HortiHeroes en andere relevante spelers. Die moet ervoor zorgen, dat nieuwe projecten en ‘campusbewoners’ binnen en buiten het WHC snel aansluiting kunnen vinden. De campus is geen doel op zich, maar een middel ten behoeve van een toekomstbestendig tuinbouwcluster. Een heel krachtig middel, want met de campus creëert Westland een plek waar bedrijfsleven, onderzoek, onderwijs en de omgeving elkaar ontmoeten, waar samenwerking en kruisbestuiving tussen sectoren plaatsvinden, waar innovatie gestimuleerd wordt en waar nieuw ondernemerschap ontstaat. De verschillende bouwstenen van de campus lichten we hieronder toe. De uitwerking van het inhoudelijke profiel van horti-tech en horti-health biedt een leidraad om de interactie tussen onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven te stimuleren. De uitdaging van onze campus is dat, met uitzondering van het MBO Westland, de onderwijs- en onderzoeksinstellingen elders in de regio gevestigd zijn. Dit betekent dat we vooral de juiste omgeving moeten bieden om buiten de schoolmuren en op de campus met het bedrijfsleven aan de slag te gaan. Met de Learning Community van de LDE (het samenwerkingsverband van Leiden Universiteit, TU Delft en Erasmus Rotterdam), Hogeschool Inholland, MBO Westland, de Greenport West Holland en het WHC is de afgelopen jaren een mooie basis gelegd. Ook de Haagse Hogeschool is een actieve partner in het 128 Masterplan Flora Campus Westland

129 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication