129

netwerk vanuit onder andere de kenniscentra Digital Operations, Mission Zero en Health Innovation. Voor de uitwerking van het campusconcept ligt het komend jaar de nadruk op het realiseren van een sterkere verbinding tussen deze partijen en de inhoudelijke programmering op horti-tech en horti-health. In de tussentijd vinden er diverse projecten en activiteiten plaats die al invulling geven aan de samenwerking op de campus: zo heeft een groep van 20 studenten van de TU Delft en de Universiteit Leiden oplossingen bedacht voor diverse uitdagingen in het projectgebied op het terrein van circulariteit, duurzaamheid en klimaatadaptatie. Ook werkt de TU Delft samen met Tomatoworld om daar een 5G-infrastructuur aan te leggen en tuinbouwinnovaties te testen en vond daar in het najaar van 2022 een grote internationale dronecompetitie plaats, mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Westland. De partijen van de Learning Community zijn onlangs onder de vlag van de Greenport Horti Campus geselecteerd voor de uitwerking van het Groeifondsvoorstel Opschaling van publiek-private samenwerking (PPS) in het beroepsonderwijs met een beoogde omvang van 10-12 miljoen euro. Doel van dit voorstel is om de relatie tussen het mkb in de sector en het beroepsonderwijs op mbo- en hboniveau verder te versterken. De uitwerking verbinden we een-op-een aan het campusconcept. Onlangs werd ook een MKB Raaksubsidie toegekend aan het vierjarige onderzoeksprogramma Gewasgroei goed gemeten. In dit project gaan de lectoraten Smart Sensor Systems en Fotonica van de Haagse Hogeschool onderzoek doen naar de inzet van sensoren, data en data-analyse in de tuinbouw, onder andere samen met Hogeschool Inholland, Lentiz, Vertify, AVAG, Tomatoworld en een groot aantal ondernemers. Om deze interactie tussen bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs te faciliteren en meer zichtbaar te maken is op 30 juni 2022 een speciale leerwerkruimte voor de Learning Community in het WHC geopend. Hier kan talent uit de regio aan de slag gaan met ondernemers uit de sector. Ook dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Westland. Het aanpakken zélf zit Westlanders in het bloed en door de verbonden (vervolg)opleidingen sluiten we straks nauw aan op wat het bedrijfsleven de komende jaren nodig heeft. De campus speelt een belangrijke rol in het humancapitalvraagstuk van de sector. De kansen van een carrière in de tuinbouw, met name onder talent met een technische achtergrond, zijn nog altijd niet bekend. De partners in het campusnetwerk brengen hier verandering in door het organiseren van hackathons, waar studenten hun tanden zetten in de complexe vraagstukken uit de sector of het aanbieden van mooie startposities op de arbeidsmarkt in de vorm van traineeships. De komst van het ISW Westland Vakcollege+ naar het projectgebied biedt een unieke kans om ook vanuit het vmbo een doorlopende leerlijn te creëren, 129 Masterplan Flora Campus Westland

130 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication