130

nieuwe en aantrekkelijke onderwijsvormen te ontwikkelen en daarmee ook de in- en doorstroom in de sector en techniekopleidingen te bevorderen. ISW opende onlangs de deuren van de Technotheek, een state of the art-experimenteer- en oefenruimte die ook op de nieuwe locatie in het projectgebied een hotspot voor techniekonderwijs vormt. Ook vanuit het profiel Zorg en Welzijn liggen verbindingen naar het thema horti-health. Dit wordt de komende periode nader verkend en uitgewerkt. Tenslotte is de campus ook de plek waar ondernemers, werknemers en zij-instromers terechtkunnen voor scholing, inspiratiesessies, trainingen en workshops op het terrein van horti-tech en horti-health. Leren eindigt niet in de schoolbanken. Veranderingen in de sector vragen ook om nieuwe competenties en aandacht voor medewerkers in ‘oude’ banen die ook een plek verdienen in de tuinbouw van de toekomst. Vanuit de Greenport West Holland loopt een verkenning naar het duurzaam inbedden van Leven Lang Ontwikkeltrajecten in een campusomgeving. De inzichten uit dit traject nemen we mee in de uitwerking van het campusconcept. Onmisbaar op een business driven campus is de aanwezigheid van innovatieve bedrijvigheid van elke schaalgrootte. De frisse blik en het innovatieve karakter van regionale, nationale en internationale start-ups zijn onmisbaar voor een bruisend ecosysteem. Op dit moment benaderen we startups die onderdeel kunnen en willen uitmaken van de campus en vragen waar hun behoeften liggen. Dat varieert van huisvesting, vergaderplekken tot testlocaties. Nog veel vaker gaat het om het verkrijgen van advies over zaken als financiering, de uitwerking van je businessmodel, inspiratie uit andere sectoren of het verbinden van een starter aan een mogelijke klant. Het HortiHeroesprogramma biedt deze begeleiding aan start-ups in de volgende stap van hun ondernemerschap. World Horti Center (WHC), Hortus Lab en Royal Flora Holland (RFH) hebben daarnaast ambities om ruimte beschikbaar te stellen, nu en in de toekomst. Voor de campus zijn ook scale-ups en gevestigde bedrijven van grote waarde. Er vinden op dit moment diverse gesprekken plaats met snelgroeiende bedrijven die op zoek zijn naar een nieuwe locatie en die perfect passen in het profiel van de campus. In afwachting van de start van 130 Masterplan Flora Campus Westland

131 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication