131

de fysieke campusontwikkeling brengen we de wensen van deze geïnteresseerde partijen in kaart en denken we mee in tussentijdse oplossingen. Ook het betrekken van het gehele cluster aan gevestigde mkb-bedrijven in het Westland kan niet ontbreken op de campus. Dat gebeurt via de meer dan 100 participanten van het WHC en in toenemende mate via de nieuwe thematische paviljoen-structuur van het WHC. De gemeente draagt bij aan de ontwikkeling van deze paviljoens gericht op thema’s als robotisering, energie en water. Deze nieuwe opzet draagt bij aan netwerkvorming en kenniscirculatie en is goed te koppelen aan de overige bouwstenen van de campus, onderwijs en (toegepast) onderzoek. Ook de samenwerking met internationale partijen wordt vormgeven vanuit de campus. Onder andere via Dutch Greenhouse Delta, dat de krachten van diverse bedrijven en kennisinstellingen bundelt voor een optimale internationale positionering. Deze richt zich in toenemende mate op de export van (tech) kennis. Internationale samenwerking loopt ook via diverse EU-projecten waarin de gemeente Westland een aanjagende rol vervult. Het WHC ontvangt met regelmaat buitenlandse delegaties en handelsmissies voor rondleidingen en netwerkmomenten. Daarnaast zien we veel interesse in het buitenland voor het concept Greenport Horti Campus: een plek waar bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek intensief samenwerken, met state of the art-proeffaciliteiten en trainingsmogelijkheden voor werknemers. Via de samenwerking met de regionale topuniversiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam kunnen we verbindingen leggen met soortgelijke campussen in het buitenland, waaronder in NoordAfrika, de Verenigde Staten en Azië. Hier worden specifieke onderzoeks- en valorisatieprogramma’s ontwikkeld en geoperationaliseerd. Op basis van een eigen te ontwikkelingen onderzoeksagenda kunnen we ons internationaal onderscheiden, kennis delen, en kennis halen om vervolgens deze kennis te valoriseren. Dit kan onder meer door onderzoeksdata te gebruiken voor de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten door bestaande en nieuwe bedrijven. Het wereldwijd unieke cluster van techbedrijven, producerende bedrijven, handelsbedrijven en top kennisinstituten geeft Westland een ijzersterke uitgangspositie om haar leidende rol in de wereld op het gebied van innovatieve bedekte teelt verder te consolideren. 131 Masterplan Flora Campus Westland

132 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication