14

1.1 Inleiding Van ontwikkelperspectief naar masterplan Dit document is het eindproduct van de masterplanfase van het programma Flora Campus Westland. Flora Campus Westland (23 ha) vormt daarbij het zuidelijke deelgebied van het totale projectgebied. Het projectgebied omvat circa 95 ha en bestaat naast de Flora Campus Westland uit het bestaande Royal FloraHolland (RFH)-veilingcomplex tussen Dijkweg en Middel Broekweg (54 ha), en het Mars-gebouw als toekomstige uitbreiding van het veilingcomplex op TradeParc Westland (TPW) tussen Middel Broekweg en Lange Broekweg (12 ha). Voor dit totale gebied heeft vanaf september 2020 een verkenning plaatsgevonden. Een grootschalige participatie waaraan bijna 400 mensen hebben deelgenomen, vormde onderdeel van deze verkenning. Op basis van deze consultatie, intern onderzoek en overleg met stakeholders (grondeigenaren, World Horti Center, diverse scholen, universiteiten en hogescholen) is er een Ontwikkelvisie uitgewerkt. De gemeenteraad heeft deze in juli 2021 unaniem vastgesteld. Daarbij is ook bepaald dat het Ontwikkelperspectief moet worden uitgewerkt tot een masterplan, zowel in ruimtelijke zin als wat het campusconcept betreft. Het uit te werken masterplan moet zich concentreren op het gebied Projectgebied (95 ha) Royal Flora Holland (54 ha) Mars (12 ha) Flora Campus Westland (23 ha) Bestaande wegen en water (6 ha) 14 Masterplan Flora Campus Westland

15 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication