24

Onderzoek, onderwijs en innovatie Wonen en werken Flora Campus Westland is de centrale plek binnen Westland waar kennis en innovatiekracht rondom glastuinbouw samenkomen. De plek waar zowel studenten, onderzoekers, starters als gevestigde bedrijven samen werken aan de groene innovaties van morgen. Om dat te bereiken zetten we in op de doorontwikkeling van de Greenport Horti Campus Westland, met het World Horti Center als fysiek startpunt. Horti-tech en horti-health vormen daarin de onderscheidende thema’s. Horti-tech heeft betrekking op robotisering en digitalisering van de glastuinbouw, met horti-health zetten we in op gezonde voeding, preventie, en inhoudstoffen (stoffen die planten produceren en die kunnen bijdragen aan de gezondheid van de mens). Flora Campus Westland is ook een levendig woon-werkgebied. Studenten, starters, doorstromers en werknemers; voor ieder van deze doelgroepen wordt passende woonruimte gerealiseerd op de Flora Campus Westland. Betaalbaar wonen in een groene omgeving voert daarbij de boventoon. Hiermee vervult de Flora Campus Westland een belangrijke bijdrage aan de lokale en regionale woningbehoefte en kunnen we plek bieden aan talent dat nodig is om ook in 2050 marktleider te zijn in de mondiale glastuinbouw. Er is veel ruimte voor werken aan huis of in de buurt van huis. 24 Masterplan Flora Campus Westland

25 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication