25

Levendig, groen en blauw Goed verbonden Flora Campus Westland is een gevarieerd gebied dat kwalitatief hoogwaardige ruimte biedt aan ondernemers, onderzoekers, studenten, bewoners en bezoekers. Een groene, parkachtige omgeving met verschillende functies die elkaar aanvullen en versterken. Wonen, werken, onderwijs en voorzieningen komen samen in één gebied, maar hebben daarbinnen hun eigen gezoneerde plek. Hierdoor hebben bewoners optimaal woongenot en kunnen ondernemers ongestoord werken aan de beste producten en diensten voor hun klanten. Dit rondom een mooi en groot park met een vijver en natuurlijke oevers, een fijnmazige groenstructuur en een robuust watersysteem. Alles gericht op een gezonde, groene omgeving met bijzondere aandacht voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. Westland is wereldwijd toonaangevend op het gebied van glastuinbouw. Deze positie is geworteld in een lange traditie van vindingrijke ondernemers, een internationale blik en handelsgeest. Om deze positie te verstevigen is het van belang de juiste kennis en het juiste talent samen te brengen om zo nieuwe innovatieve producten en diensten te ontwikkelen en naar de markt te brengen. De metropoolregio Rotterdam Den Haag herbergt een verscheidenheid aan top kennisinstituten, innovatieve ondernemers en goed opgeleid talent. Daarom zetten we zowel in op hoogwaardig openbaar vervoer en goede autoverbindingen als op snelle fietsroutes tussen de Flora Campus Westland en Den Haag, Delft en Rotterdam. Zo kan kennis en talent vanuit de regio makkelijk en laagdrempelig van en naar Westland reizen om zo de regio als geheel te versterken. 25 Masterplan Flora Campus Westland

26 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication