26

2.1 De campus voor de glastuinbouw van de toekomst De Flora Campus Westland wordt de centrale plek binnen Westland waar kennis en innovatiekracht op het gebied van glastuinbouw elkaar vinden. De plek waar zowel studenten als onderzoekers, en start-ups als gevestigde bedrijven samen werken aan de groene innovaties van de toekomst. Om dat te bereiken is doorontwikkeling van de Greenport Horti Campus Westland tot kennis-, onderzoeks- en valorisatiecentrum voor bedekte teelt het uitgangspunt, met het World Horti Center als fysiek startpunt. Horti-tech en horti-health zijn daarbij de onderscheidende thema’s. Dit vraagt zowel om een hoogwaardige en complete kennisinfrastuctuur, als om een fysieke infrastructuur. We ambiëren een compleet ecosysteem te realiseren, dat bestaat uit een doorlopende leerlijn op het gebied van horti-tech, onderzoeksfaciliteiten en ruimte voor innovatieve bedrijven uit de keten, van klein tot (middel)groot. Daarbij zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met kennisinstellingen zoals de topuniversiteiten in de regio (LDE -Leiden, Delft, Erasmus Rotterdam) en het beroepsonderwijs om aan de hand van een gerichte onderzoeksagenda en valorisatieprogramma’s (toegepaste) wetenschap te verbinden met de praktijk. Dit om een zo groot mogelijke maatschappelijke impact te creëren vanuit de campus. Door de Flora Campus Westland via eigen unieke onderzoeks- en valorisatieprogramma’s te verbinden met andere gerelateerde nationale en internationale campussen in onder andere Afrika, Amerika en Azië, kan specifieke kennis worden ontsloten, gevaloriseerd en geëxporteerd. Hiermee creëren we internationale meerwaarde voor onze eigen campus, wat versterkend werkt voor de aantrekkingskracht die de campus heeft voor kennisinstituten en het bedrijfsleven om zich in Westland te manifesteren. Daarom is binnen het plangebied ruimte voor marktpartijen om gefaseerd en verspreid over verschillende deelgebieden, diverse bedrijfsen onderzoeksgebouwen te ontwikkelen. Deze 26 Masterplan Flora Campus Westland

27 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication