27

gebouwen variëren van gestapelde hybride bedrijfsen kantoorpanden met schaalbare verhuureenheden voor verschillende gebruikers (multi-tenant), tot en met zelfstandige bedrijfsgebouwen voor de grotere meer volwassen bedrijven die behoefte hebben aan eigen huisvesting en eigen uitstraling. Daarnaast maken we in het plangebied ruimte voor de realisatie van de Kas van de Toekomst, een onderzoekskas van circa 4.000 m2 waarin verschillende bedrijven, studenten en onderzoekers technologie kunnen testen op verschillende teeltvlakken van circa 500 tot 1.000 m2 elk. De Horti Business-clusters op de Flora Campus Westland zijn primair bedoeld voor bedrijven die zich richten op technologie voor bedekte teelt. Het gaat bijvoorbeeld om bedrijven die klimaatbeheersingssystemen ontwikkelen, zich richten op kunstmatige intelligentie (AI), sensortechnologie, robotica, Internet of Things (IoT), integrale teeltsystemen en/of vertical farming. In de gemengde woon-werkgebieden In totaal omvat het ontwikkelprogramma 80.000 m2 aan economische functies. Hiervan wordt circa 60.000 m2 uit de glastuinbouwketen en 20.000 m2 gereserveerd voor innovatieve bedrijven voor andere vormen van bedrijvigheid die versterkend zijn voor het creëren van een levendig gemengd gebied. In het plangebied als geheel worden er dus verschillende functies samengebracht. Sommige bedrijfsactiviteiten worden juist verder van de woningen elders in het gebied gezet om te zorgen dat bewoners en ondernemers geen hinder van elkaar ondervinden. We mengen waar het kan, en zoneren waar het moet. op de campus zal dit worden versterkt met meer gemengde bedrijvigheid, die goed samengaat met een woonfunctie. Denk daarbij onder meer aan maatschappelijke en commerciële voorzieningen, kantoorgebonden bedrijven, dienstverleners, lichte daghoreca en een gemakswinkel van bescheiden omvang voor dagelijkse boodschappen voor direct omwonenden en bezoekers van de campus. 27 Masterplan Flora Campus Westland

28 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication