30

2.3 Levendig, groen en blauw Groen Door de lange geschiedenis van de tuinbouw kent het Westland van oudsher een fijnmazige verweving van landschappelijke structuur, tuinderswoningen, glastuinbouw en woonkernen. Het veilingcomplex is een onlosmakelijk onderdeel van het collectieve geheugen van het Westland; een symbool voor de ontwikkeling van de tuinbouw. Door de explosieve groei van het veilingcomplex wordt het beeld van het projectgebied nu vooral gedomineerd door logistiek verkeer, dockshelters en veel verharding. De Middel Broekweg tussen de Verlengde Veilingroute (N465) en de Burgemeester Elsenweg (N213) is opgezet voor het (vracht-)verkeer met een smal wandelpad aan de kant van het World Horti Center (WHC). Het plangebied is via de Lange Broekweg verbonden met de Wollebrand, een uitgebreid recreatiegebied dat via de ecologische verbindingszone langs de Zweth van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) een directe verbinding vormt met Midden Delfland. In het participatieproces in aanloop naar het Ontwikkelperspectief kwam de wens voor veel groen naar voren: ‘Het gebied leent zich ervoor de groene long te worden van Westland. Niet alleen voor versterking van de natuur en biodiversiteit, maar ook voor invullingen als een (natuur)speeltuin, wandelgebied, stadspark en buitensportmogelijkheden in aansluiting op de Wollebrand.’ In de Ruimtelijke Verkenning zijn de volgende ambities voor groen geformuleerd: 1. Realiseren van 50 m2 de openbare ruimte. 2. Realiseren van groene verbindingen: • Verbinding van Wollebrand en Zwethzone langs de Westlandroute (NNN). • Verbinding Wollebrand/Zwethzone met kern Naaldwijk via Lange Broekweg. • Verbinding Wollebrand/Zwethzone met kern Honselersdijk via Strijpzone. • Verbinding Wollebrand - Middel Broekweg - Pijletuinenpark - Verdilaan - kern Naaldwijk. 3. Realiseren van fijnmazig groen-blauwe dooradering binnen het plangebied, bij voorkeur op basis van de historische strokenverkaveling. 4. Realiseren van biodivers, gradiëntrijk en klimaatadaptief groen tegen hitte, droogte (50% open bodem), verzilting en incidenteel natte voeten. verblijfsgroen per woning in 30 Masterplan Flora Campus Westland

31 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication