32

2.4 Goed verbonden Voor een goed functionerende campus zijn snelle en betrouwbare HOV-verbindingen nodig. Het gaat daarbij om verbindingen met Rotterdam, Den Haag en Leiden: Erasmus universiteit, Haagse Hogeschool en Universiteit Leiden (voor samenwerking op het gebied van horti-health) en met TU Delft/Hogeschool InHolland (voor samenwerking op het gebied van horti-tech, verduurzaming, robotisering en logistiek). Via de stations van Rotterdam en Den Haag wordt aangehaakt op de internationale trein- en luchthavenverbindingen. Internationale en nationale kenniswerkers, trainees en studenten geven veelal de voorkeur aan het gebruik van hoogwaardig openbaar vervoer, zo blijkt uit wereldwijde informatie van diverse kennisintensieve techbedrijven waarmee is gesproken. Door de verdere groei van de bevolking en verdichting worden deze HOV-verbindingen steeds belangrijker en zijn deze het uitgangspunt voor de benodigde mobiliteitstransitie in Westland. Om het vrachtverkeer te kunnen blijven afwikkelen, is noodzakelijk dat personenvervoer meer via HOV wordt geregeld. Er zijn nauwelijks mogelijkheden wegen in Westland uit te breiden, terwijl de aanwas van inwoners aanhoudt en vrachtverkeer geen alternatieven heeft. Snelle en directe fietsroutes van de Campus naar de steden en Westlandse kernen in combinatie met de HOV-verbindingen, versterken elkaar en vormen de basis voor een duurzaam en toekomstbestendig verkeerssysteem. Hierdoor kan de groei van het autogebruik in het Westland aanzienlijk worden beperkt en kunnen grotere ingrepen in de weginfrastructuur worden voorkomen. De snelle fietsroutes zijn het bestaande snelfietspad langs de Middel Broekweg tussen Naaldwijk en Rijswijk, het te realiseren metropolitane snelfietspad Naaldwijk-Delft (12 km) dat langs de Middel Broekweg, Europa, Antarctica, Oostelijke Randweg en de N223 komt, en het te realiseren metropolitane snelfietspad Naaldwijk-Rijswijk Plaspoelpolder (10 km) dat langs de Middel Broekweg, Europa, Antartica en de Zwethzone komt. Via de Middel Broekweg en Kruisbroekweg is het te realiseren metropolitane snelfietspad Naaldwijk-Rotterdam (25 km) met de Campus verbonden en via Honselersdijk het te realiseren metropolitane snelfietspad NaaldwijkDen Haag HS/CID Binckhorst (13 km). De fiets- en voetgangerstunnel onder de N213 wordt essentieel voor een goede ontsluiting van Flora Campus Westland per fiets. Bij gebruik van de e-bikes en speed pedelecs zijn de omliggende stedelijke gebieden binnen 45 minuten bereikbaar. Alleen naar het centrum van Rotterdam is de reistijd 32 Masterplan Flora Campus Westland

33 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication