33

langer. Goede en veilige stallingsvoorzieningen in het projectgebied worden essentieel. Bij de mobiliteitshub vormen deelfietsen een prima oplossing voor de last mile. Het projectgebied is bovendien gunstig gelegen ten opzichte van zowel de snelwegen A4 en A20, als van de belangrijkste provinciale wegen N211, N213 en N222. Daarom is in het projectgebied rekening gehouden met tracés voor het openbaar vervoer in combinatie met een mobiliteitshub, fietsenstalling, K+R (Kiss + Ride) en deelvervoer. Hier worden vrijwel alle ov-lijnen in Westland verknoopt, komen lokale en regionale fietsroutes samen en worden K+R en deelvervoer gefaciliteerd. Het is de centrale plaats waar mensen snel en eenvoudig kunnen overstappen en wisselen tussen de verschillende vervoerssystemen. Deze mobiliteitshub is voorzien van boven- en ondergrondse parkeervoorzieningen voor auto’s, fietsen en deelvervoer. Om de langzame verkeer- en HOV-verbindingen met de kern Naaldwijk te kunnen verbeteren, is de kruising Middel Broekweg/ N213 essentieel. Door stijging van het aantal verkeersdeelnemers zal op termijn al het verkeer te maken krijgen met oplopende vertragingen. In het kader van de Ruimtelijke Verkenning zijn daarom meerdere oplossingen onderzocht. In het Ontwikkelperspectief is uitgegaan van een verdiept liggende N213 (de tunnelbak-oplossing). Mede naar aanleiding van reacties van de provincie Zuid-Holland zijn ook andere oplossingen met viaducten en tunnels onderzocht. Het uitgangspunt hierbij was steeds dat de Middel Broekweg tussen het kruispunt met de N213 en de hoofdingang van de veiling verkeersluw wordt, en de Lange Broekweg verkeersluw blijft. De oplossing waarbij het autoverkeer op de N213 elkaar op maaiveld-niveau blijft ontmoeten, en langzaam verkeer gebruikmaakt van een doorgang onder de N213, werkt goed. Hierbij is rekening gehouden met: • een gelijkvloerse HOV-oversteek N213/ Middel Broekweg; • een mobiliteitshub met voorzieningen gelegen in de oksel van de N213/Middel Broekweg; • een verkeersluw gemaakte Middel Broekweg in het projectgebied. Hierdoor kan verkeer op de N213 komende uit 33 Masterplan Flora Campus Westland noordelijke richting (Poeldijk) straks niet meer linksaf naar de Middel Broekweg en verkeer komende uit zuidelijke richting (Rotterdam) kan straks niet meer rechtsaf naar de Middel Broekweg. Verkeer op de Middel Broekweg dat komt uit oostelijke richting (Kwintsheul) kan niet meer rechtsaf de N213 op. Deze veelal kleinere verkeersstromen kunnen via de andere bestaande routes lopen. Het woon- en werkcluster even ten noorden van de Lange Broekweg wordt met een nieuw te realiseren VRI-geregeld kruispunt, aangesloten op de N213. De aansluiting van de Lange Broekweg op de N213 komt voor autoverkeer te vervallen. De gelijkvloerse fietsoversteek blijft gehandhaafd. Vrachtverkeer van en naar de veiling wordt volledig via de N465 afgewikkeld en niet meer via het in het plangebied gelegen gedeelte van de Middel Broekweg tussen N465 en N213. Het verkeer van en naar TPW Jupiter en het Mars-terrein bereikt het gebied via de huidige rotonde in de N465 ter hoogte van Jupiter/Mars. Dat geldt ook voor verkeer van en naar de Campus en het achterliggend bedrijventerrein. Hierdoor hoeft het vrachtverkeer niet door het onderwijs- en woongebied te rijden. Omdat het gedeelte van de Middel Broekweg tussen het kruispunt met de N213 en de N465 zoveel mogelijk bestemd is voor lokaal

34 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication