45

229 PAR KE E R PLE KKE N PE R PAAG 62 PAR KE E R PLE KKE N PE R PAAG Verkavelings clusters Horti Boulevard Mobiliteitshub 1 2 7 6 4 5 Hortuslab 3 Park Kas van de Toekomst Reuring ruis rust Adres en expressie parkrand Ruis Reuring Ruis Rust Rust Rust Ruis Rust Rust Parkeren Flex wonen P+R P+R 949 PAR KE E R PLE KKE N PE R PAAG 45 Masterplan Flora Campus Westland 80 units per laag / 240 units bij 3 bouwlagen 15 170 22 208 PAR KE E R PLE KKEN PE R PAAG 208 PAR KE E R PLE KKE N PE R PAAG 32

46 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication