47

Plangebied en een breedte die varieert van 125 tot 300 meter. Het is centraal gelegen in het plangebied en maakt met een aantal groene vingers verbinding met de omgeving. Tussen de groene vingers van het park ontstaan forse bouwvlakken die met clusters van bebouwing in stappen worden gerealiseerd. Het park is gericht op verblijfkwaliteit en geeft een aantrekkelijke dimensie aan wonen, werken en recreëren in het gebied. Het is ingericht met wandelpaden, kleine sportvoorzieningen, ruimte voor evenementen, en wervende wateren groenpartijen. Het Florapark wordt niet alleen ontworpen voor de direct omwonenden, werknemers en scholieren, maar krijgt betekenis voor het hele Westland. Het Florapark vormt een belangrijke grootschalige groenvoorziening voor Westland en legt nieuwe ecologische recreatieve groenverbindingen op de grotere schaal. Primair ontstaat er een nieuwe verbinding tussen recreatiegebied de Wollebrand aan de zuidoostelijke zijde en het groengebied rondom de Naaldwijkse Vaart aan de noordwestelijke zijde van het plangebied. Het model van een centraal park met groene tentakels waartussen de deelgebieden zich ontwikkelen, maakt dat in de Flora Campus Westland in feite iedereen aan het park woont of werkt. Dit idee is ook de basis voor de individuele uitwerking van de 7 clusters in het plangebied. De aanwezigheid van veel en plezierige groene ruimte in de direct woonen werkomgeving draagt zeker bij aan algeheel welzijn en welbevinden. Parkstructuur Verkavelings clusters 1 2 7 6 4 5 3 47 Masterplan Flora Campus Westland

48 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication