49

Visuele relaties Het kerngebied van de Flora Campus Westland heeft een omvang van circa 23 hectare. Het door de gemeente aangeleverde gemengde programma voor het gebied bedraagt 250.000 m2 Mobiliteitshub verdeeld over wonen, werken en voorzieningen. De bruto-dichtheid van de campus bedraagt hiermee ongeveer FSI 1.1 (Floor Space Index, aanduiding voor de verhouding plangebied en bebouwing). Dit is significant veel hoger dan andere buurten, wijken en gebieden in Westland. In Nederland ligt het gemiddelde van de bruto FSI rond de 0.4/0.5. De hoge dichtheid betekent dat parkeren op maaiveld voor wonen en werken niet aan de orde is; gebouwd parkeren is daarom noodzakelijk. De gemeente Westland stelt zeer hoge eisen aan gebiedsinrichting als het gaat om beschikbaar oppervlak voor openbaar groen, water en open grond. Praktisch gezien betekent dit dat minder dan 50% van het gebiedsoppervlak bebouwd wordt. Dit heeft tot gevolg dat bebouwing compact moet worden gerealiseerd binnen de clusters. Om ook op de bouwvlakken nog enige open ruimte te kunnen behouden, zal de bouwhoogte variëren van minimaal 4 bouwlagen, regelmatig 6 of 7 bouwlagen, en op een aantal plekken tot 15 tot 20 bouwlagen. Een project met deze intensiteit van bebouwing en van deze omvang is een noviteit voor Westland, tegelijkertijd zien we overal in Nederland dat in alle gemeenten vergelijkbare opgaven een groot deel van de bouwproductie bepalen. Bouwen in hoge dichtheid met een goede functiemix, is een essentieel kenmerk van eenentwintigste-eeuwse gebiedsontwikkelingen en markeert een duidelijk breuk met het verleden. Horti Boulevard Mobiliteitshub Hortus Lab Park Kas van de Toekomst Adres en expressie parkrand 49 Masterplan Flora Campus Westland

50 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication