50

3.5 Bebouwing en functiemix Een basisbebouwing van 4/5 lagen met hoogteaccenten Om op een plezierige wijze een fijne woon-, werk- en leefomgeving te creëren in de Flora Campus Westland is het van belang om een duidelijke bebouwings- en gebouwvolumetypologie te hanteren. In de verschillende bebouwingsclusters wordt daarom uitgegaan van een bebouwingshoogte van 4 of 5 lagen als basis. Dit is een bebouwingshoogte die ook in Naaldwijk al veel voorkomt. Op enkele specifieke plekken gaat de bebouwing verder de hoogte in naar 15 tot 20 lagen. Maatgevend voor de bebouwingshoogten in het Flora Campus Westland-gebied is de bouwhoogte van de kantoortoren van de Royal Flora Holland aan de Middel Broekweg naast het plangebied. Deze toren heeft een hoogte van 52 meter, telt 13 verdiepingen van 3.60 meter en wordt gecomplementeerd met een dakopbouw voor techniek en liften enzovoort. In het Flora Campus Westland-gebied concentreren een aantal hogere gebouwen in torenvorm zich langs de Middel Broekweg en langs de N213. In de richting van het Florapark nemen de gebouwen in hoogte af om zicht op het park te waarborgen en schaduw in het park te beperken. Het basisidee voor de bebouwingsintensiteit en de hoogteontwikkeling in het project is dat de dichtheid en bouwhoogte rondom de Middel Broekweg overwegend hoog is en dat deze langs de N213 richting de Lange Broekweg afneemt. Rondom het tuinderslint van de Lange Broekweg zal deze een maat en vorm aannemen die zich goed verhoudt tot de bestaande bebouwing. Kort gezegd, de bebouwing met torens is het hoogst (18 verdiepingen) aan de Middel Broekweg en neemt langzaam in hoogte af naar de Lange Broekweg met bebouwing van 3 tot 4 verdiepingen. Levendige functiemix De functiemix in de Flora Campus Westland met 50% wonen, 25 % werken en 25% voorzieningen, past bij een levendig (centrum-)gebied. Functiemenging draagt bij aan de levendigheid en sociale veiligheid van het gebied. In de afzonderlijke clusters wordt de invulling voor de plint van de bebouwing verder uitgewerkt. Afhankelijk van de gewenste levendigheid en drukte wordt het gebied ingedeeld volgens het rust-ruisreuring-principe van het College van Rijksadviseurs, CRA (Metromix 2019) waarmee de samenstelling van de functiemix in verschillende verhoudingen in opeenvolgende clusters kan worden geformuleerd. In het algemeen geldt reuring (levendig en vrolijk) rondom het hart van het gebied, ruis (enige levendigheid) in de lange lijnen van het plan rondom het park, en rust (niet te veel actie) in specifieke woon- en werk clusters. De functiemix in het Flora Campus Westlandgebied is een voorbeeld voor de Nederlandse gebiedsontwikkeling. Hiermee is het in combinatie met de hoge dichtheid, groen als centraal element en een HOV-ontsluiting een gebiedsontwikkeling van de nieuwste generatie. Wonen in een grote variatie van appartementen Uitgangspunt voor de Flora Campus Westland is dat er gewoond wordt in appartementen, in gestapelde bouw. Dit is niet alleen een gevolg van de vereisten vanuit de provincie Zuid-Holland voor wonen rondom HOV-knooppunten, maar ook een gevolg van de hoge bebouwingsdichtheid in het gebied zoals die voortkomt uit het gemeentelijk programma van eisen. Het programma bestaat uit 1.250 appartementen waarvan 625 in de categorie betaalbaar en sociaal en 625 appartementen (50%) in de categorie middelduur en duur (overwegend koop). 50 Masterplan Flora Campus Westland

51 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication