51

Laagbouw/hoogbouw Voor de categorie sociaal/betaalbaar wordt uitgegaan van een bruto woonoppervlak van 80 m2 . Met . Voor de categorie middelduur/duur wordt uitgegaan van een bruto oppervlak van gemiddeld 120 m2 deze uitgangspunten komt het totale woonoppervlak in het gebied op circa 140.000 m2 . Het spreekt voor zich dat er op clusterniveau en in de verschillende bouwfasen een combinatie van verschillende categorieën gerealiseerd zal worden. Het zal echter wel zo zijn dat per cluster/fase er een andere verhouding bestaat tussen de verschillende categorieën. Binnen het Mobiliteits Cluster en het Voorzieningen Cluster zal 80% van de woningbouw zijn gericht op sociaal en bereikbaar en weinig koop (20%). In de verder fasen van de ontwikkeling verschuift deze verhouding. De laagste dichtheid in het project vindt plaats langs de Lange Broekweg aan de zuidzijde van het project. Hier is de woonbebouwing gericht op het hogere segment en keert de verhouding om naar 80% middeldure en dure woningen en 20% sociaal en bereikbaar. Reuring ruis rust Ruis Reuring Ruis Rust Rust Rust Ruis Rust Rust Woonverdeling 20/80 50/50 80/20 51 Masterplan Flora Campus Westland

52 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication