52

3.6 Ontsluiting autoverkeer en langzaam verkeer Langzaam verkeer als basis In de duurzame trend van autoluwe gebiedsontwikkelingen ligt de nadruk in het beeld van de Flora Campus Westland rondom het Florapark op langzaam verkeer zoals wandelen en fietsen in combinatie met HOV. Voetgangers lopen vanaf het Mobiliteits Cluster op ontspannen wijze het Florapark in. Vanuit het Florapark zijn auto’s en gemotoriseerde voertuigen zeer beperkt zichtbaar. Het park zelf beidt ruimte aan voetgangers en fietsen. Langzaam verkeer van voetgangers en fietsers in het gebied dragen bij aan een cultuur van ontmoeting en levendigheid. Als we kijken naar een van de belangrijke referentieprojecten van de Flora Campus Westland zoals High Tech Campus in Eindhoven, dan kunnen we vaststellen dat nadruk op langzaam verkeer in een hoogwaardig ingerichte omgeving een eerste ingrediënt is voor de primaire doelstellingen van het project. Focus op ontmoeting, uitwisseling, comfort en gezelligheid draagt substantieel bij aan de beleving van ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast staan innovatie, inventiviteit en de opmars van de kennisgerelateerde component van de hortitech- en health-industrie centraal. Momenteel werken de provincie Zuid-Holland, MRDH, Den Haag, Delft, Midden-Delfland, de waterweggemeenten, Rotterdam en Westland aan vijf metropolitane snelfietsverbindingen tussen Naaldwijk, Den Haag en Midden-Delfland. Voor de metropolitane snelfietsverbinding naar Delft is een strook van 4,5 meter breedte gereserveerd langs de Middel Broekweg, de Europaweg en in een nieuwe tunnel voor langzaam verkeer onder de N213 ter hoogte van de Middel Broekweg. 010 25 50 52 Masterplan Flora Campus Westland 100

53 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication