53

Ontsluiting voor autoverkeer De Flora Campus Westland is goed voor autoverkeer ontsloten vanuit 3 richtingen die samen het plangebied ontsluiten via een van buitenring aan de randen. Hiermee blijft het centrale park in het midden van het gebied autoluw en voetgangersvriendelijk. De buitenring bedient bestemmings- en parkeerverkeer. Het woongebied aan de westelijke zijde wordt overwegend ontsloten met een nieuwe afslag vanaf de N213. Deze afslag ontsluit het Voorzieningen Cluster en de 3 woonclusters vanaf de buitenzijde. De clusters kunnen voor calamiteitenverkeer en incidenteel ambulanceverkeer ook worden opengesteld met elektronisch bedienbare paaltjes die toegang geven tot erftoegangswegen rondom de clusters. Het werkgebied van Horti Business Clusters 1 en 2 wordt overwegend ontsloten voor bezoekers en vrachtverkeer via de bestaande Europaweg. Het gebied met de bedrijfsbebouwing rondom het WHC is toegankelijk voor de grootste maat vrachtverkeer om incidenteel grote ladingen, en grootschalige onderdelen te kunnen leveren. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat dit gebied voor meer logistieke functionaliteit en bedrijven geschikt wordt gemaakt. Het WHC-complex en de voorziene uitbouw daarvan heeft in het masterplan een duidelijk K+R-plek aan zowel de Middel Broekweg als aan de Europaweg. De K+R-plek aan de Middel Broekweg ontsluit ook de mobiliteitshub voor reizigers die worden afgezet met de auto en biedt toegang tot het modulaire parkeergebouw langs de Europaweg. 010 25 50 53 Masterplan Flora Campus Westland 100

54 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication