54

3.7 Parkeren en faseren Parkeerstrategie De gemeente Westland stelt voor dat er een parkeercapaciteit in het gebied wordt gerealiseerd van in totaal 2.400 parkeerplaatsen. 1.000 parkeerplaatsen voor toekomstige bewoners, 400 parkeerplaatsen voor bezoekers en reizigers en 1.000 parkeerplaatsen voor het WHC en de aanliggende bedrijvigheid. In het aantal van 2.400 parkeerplaatsen voor de bebouwing van de Flora Campus Westland zijn de met 40% verlaagde parkeernormen uit de Ruimtelijke Verkenning in overweging genomen. Vanwege de functiemenging is een verdere reductie van 20% mogelijk. Het basisidee voor parkeren in het gebied, ook voor gebruikers, bezoekers en eigenaren, is dat er aan twee zijden grote openbare parkeergarages (P+R) gerealiseerd worden. Aan de westelijke woonzijde is er een goed ingepaste parkeergarage op maaiveld-niveau om de gemengde bovengelegen woon- en voorzieningenbebouwing te faciliteren met 700 parkeerplaatsen. In aanvulling hierop is voor de hoger gepositioneerde woonbebouwing langs de Lange Broekweg voorzien in kleinschaliger parkeergelegenheid van 300 parkeerplaatsen onder de woonbebouwing. Aan de zijde van de Europaweg wordt voorzien in een modulair parkeergebouw dat uitbreidbaar is, afhankelijk van de ontwikkeling van de bedrijvigheid en het aantal reizigers. De capaciteit van het modulaire parkeergebouw is maximaal 1.600 parkeerplaatsen. De plint van het modulaire parkeergebouw is ingericht als levendige bedrijfslocatie voor startups en kan op termijn een omvang van 5.000 m2 bereiken. Het modulaire parkeergebouw kan meegroeien met de ontwikkeling en bestaat uit twee gebouwen die onderling vanaf niveau 2 met autobruggen verbonden kunnen worden. Het modulaire parkeergebouw wordt ontsloten via de Middel Broekweg. In het masterplan is langs de Middel Broekweg ruimte opgenomen voor een gedeelde rijbaan, als incidentele verbinding van de parkeergarage onder de woonbebouwing langs de N213 naar het modulaire parkeergebouw. Deze verbinding kan worden opengesteld op het moment dat de parkeergarage onder de woonbebouwing volloopt met bezoekers-parkeren. In het modulaire parkeergebouw wordt ook voorzien in 200 parkeerplaatsen voor de werknemers van het Mars-gebouw. 54 Masterplan Flora Campus Westland

55 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication