55

Parkeren Fasering P+R Een belangrijke wijsheid uit de stedenbouw is dat beeldbepalende elementen vroeg gerealiseerd moeten worden op een hoogwaardige manier om de verder uitleg en doorloop van vaart en enthousiasme te voorzien. Zo gezegd, zijn de eerste klappen een daalder waard. De beeldvorming aan het begin van het project is bepalend voor de fasering van de aanleg en ontwikkeling van de Flora Campus Westland. Met name Het Mobiliteits Cluster, de toren naast het WHC, de kop van het park en het Voorzieningen Cluster met het ISW Westland Vakcollege+ aan de Middel Broekweg, zijn beeldbepalend voor het project. Vanuit hier kan het project in stappen en fasen verder naar de zuidzijde ontwikkeld worden, zowel aan de zijde van de woonclusters als aan de zijde van de Horti Business-clusters. In de fasering zijn een aantal belangrijk structuurbepalende ingrepen nodig, zoals het kruispunt Middel Broekweg/N213, de nieuwe afslag van de N213 ter hoogte van de Lange Broekweg en de verplaatsing van de Europaweg richting het westen (14 meter), om plaats te maken voor tijdelijke flexwoningen en het modulaire parkeergebouw. Vanzelfsprekend is de bereikbaarheid van het gebied tijdens de bouw een belangrijke randvoorwaarde die goed in de uitvoeringsvolgorde gepositioneerd moet zijn. Tijdens de bouw wordt het gebied ontsloten vanaf de rotonde op de N465 ter hoogte van Jupiter door de Europaweg. De bouwweg zal door het gebied heen lopen naar de kop van het Voorzieningen Cluster aan de Middenweg. Het eerste grote bouwproject zou de kop van het Voorzieningen Cluster kunnen zijn met daarin het ISW Westland Vakcollege+, een sporthal, een levendige plint en woningbouw verdeeld over alle relevante categorieën. P+R 949 PAR KE E R PLE KKE N PE R PAAG Fasering WHC Mobiliteitshub Park Voorzieningen Cluster Bouwweg Flex wonen 55 Masterplan Flora Campus Westland 229 PAR KE E R PLE KKE N PE R PAAG 62 PAR KE E R PLE KKE N PE R PAAG 208 PAR KE E R PLE KKEN PE R PAAG 208 PAR KE E R PLE KKE N PE R PAAG 80 units per laag / 240 units bij 3 bouwlagen 15 170 22 32

56 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication