56

3.8 Modulair parkeergebouw en flexwonen Modulair parkeergebouw Europaweg Een van de belangrijkste ingrediënten voor ontwikkeling van de Flora Campus Westland is het modulaire en flexibele parkeergebouw zoals voorzien langs de Europaweg dat mee kan groeien met de parkeerbehoefte van het project. Dit parkeergebouw is bedoeld voor werknemers en bezoekers van de Horti Business Clusters en het WHC, en voor bezoekers van de Flora Campus Westland en de mobiliteitshub. De capaciteit van het modulaire parkeergebouw bedraagt maximaal 1.600 parkeerplaatsen en eventueel is er in de plint van de garage langs de Europaweg ruimte voor 5.000 m2 bedrijfsunits. In goed overleg met RFH is afgesproken dat 200 parkeerplaatsen behorend bij het Mars-gebouw een plek krijgen op de begane grond van het parkeergebouw. Het parkeergebouw heeft een diepte van 32 meter en de vloeren zijn opgedeeld in 2 parkeerzones van 16 meter. Op verzoek van RFH is de opbouw van het parkkeergebouw verfijnd en wordt uitgegaan van 5 lagen aan de zijde van de Europaweg en 4 lagen aan de zijde van het Marsgebouw. De vierde laag zal worden uitgevoerd als parkeerdek. Het modulaire parkeergebouw is te realiseren in 2 fasen. Een ruim bemeten groenruimte tussen de 2 fasen maakt dat werknemers van de RFH ook op een prettige manier naar het park kunnen lopen vanuit hun werkplek. Op termijn kunnen de modulaire parkeergebouwen met een brug op laag 2 met elkaar verbonden worden. Tijdelijk en flexibel wonen aan de Europaweg Met het oog op het urgente woonvraagstuk is onderzocht of het mogelijk is om de tweede fase van het modulaire parkeergebouw aan de Europaweg in eerste instantie te gebruiken als locatie voor tijdelijk en flexibel wonen. Uitgaande van woonunits van circa 40 m2 uit te voeren in 3 lagen, passen er op deze locatie 200 wooneenheden. Afscherming van deze tijdelijke woonlocatie van de visuele en auditieve impact van de loading docks van het Mars-gebouw is een belangrijk aandachtpunt. 200 flexwoningen Europaweg 56 Masterplan Flora Campus Westland

57 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication