57

3.9 Realisatie randvoorwaarden Beeldkwaliteit Het masterplan gaat uit van een aantal eenvoudige richtlijnen voor beeldkwaliteit en richtlijnen voor de verschijning van de architectuur. Deze principes worden ook zichtbaar in de renderings- en planverbeeldingen. Primair is het idee dat de bebouwing in de Horti Business-clusters aansluit op de zakelijke sfeer en stijl van de WHC-gebouwen. Wit, veel glas, en een overmaat aan groenaccenten in de gevels. Voor de woonclusters (1, 2 en 3), het Voorzieningen Cluster en het Mobiliteits Cluster geldt dat deze een samenhangende opbouw vertonen met enkele sterke uitgangspunten. Zo geldt dat tot laag 6 de gebouwen een fijne warme uitstraling hebben van robuust metselwerk en duidelijke plinten en entrees. De gebouwen tot een bouwhoogte van 6 lagen hebben een verspringing in de footprint waarmee er een fijne schaal ontstaat van de bebouwing en een gevarieerde beleving van de tussenruimte. De bebouwing tot 6 lagen hoog heeft ook af en toe een kap als dak om aan het lokale karakter van het Westland tegemoet te komen. De bouwlagen van 6 tot 18 krijgen een lichtere kleur dan de onderbouw. Hiermee worden ze minder dominant in de verschijning van het project en lossen ze als het ware op in de hemel. In de delen van het plan die over de hoogbouw gaan, ligt de nadruk op aantrekkelijke gevels met voldoende raamopeningen en ruime balkons om gestapeld wonen aantrekkelijk te maken. De basisprincipes voor de beeldkwaliteit zullen in een nadere uitwerking van het masterplan verder worden verfijnd per cluster met medewerking van architecten. Vervolgens moeten de principes voor beeldkwaliteit worden vervat in een beeldkwaliteitsplan dat in een latere fase ook door de raad moet worden geaccordeerd. Een flexibel plan Zoals aangegeven in de inleiding is het voorliggende document een strategisch masterplan en ontwikkelvisie. Dit betekent dat het een plan op hoofdlijnen is met een indicatie van de basisprincipes voor ordening en programmering van het gebied. Richtinggevend in dit plan is de functionele opbouw van het gebied met een centraal park met groene vingers waartussen bouwvlakken ontwikkeld worden. Ook is de plaatsing van de verschillende functies, zoals de mobiliteitshub, de fietsenstalling en de K+R een basisprincipe. 57 Masterplan Flora Campus Westland

58 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication