66

4.1 Landschappelijk concept Groene parkvingers Het Florapark is centraal gelegen in het plangebied en maakt met een aantal groene parkvingers verbinding met de omgeving. Het groen draagt bij aan diverse agenda’s die samen zorgen voor een gezonde leefomgeving. Het groen is naast een ruimtelijke bouwsteen ook een middel om inhoud te geven aan de waterbeheersing, beperking van de bodemdaling en verzilting, koeling bij hoge temperaturen, het luchten van waterzuivering en het verhogen bodemkwaliteit en biodiversiteit. Het Florapark vormt een belangrijke grootschalige groenvoorziening voor Westland en legt nieuwe ecologische en recreatieve groenverbindingen op grotere schaal. Water als identiteit Centraal in het park ligt een waterpartij die bijdraagt aan de waterberging, waterretentie en biodiversiteit op grotere schaal. Aan de oostzijde wordt de waterpartij begrensd door een lange lineaire wandelpromenade langs de Horti Business-clusters. Door toepassing van natuurvriendelijke oevers aan de zijde van de woon-werkclusters worden verschillende sferen in het park geaccentueerd. 66 Masterplan Flora Campus Westland Middel Broekweg Middel Broekweg Lange Broekweg Lange Broekweg N 213 N 213 Europaweg Europaweg

67 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication