67

Gebruik van het park Het park faciliteert sociale interactie en ontmoeting. De invulling van het park is gericht op verblijfskwaliteit, ruimte voor kleinschalige evenementen, maar ook op ontmoetingsplekken van verschillende omvang en plekken voor rust. Het Hortus Lab ligt centraal in het park, als verbindende factor tussen de Horti Businessclusters, de woon-werkclusters en het Voorzieningen Cluster. Routing In het park ligt de nadruk op wandelen en verblijven. Goede voetgangers- en fietsverbindingen met de omgeving zorgen dat het voor langzaam verkeer een aantrekkelijk gebied is. Zeker in combinatie met de naastgelegen mobiliteitshub. De auto is bescheiden aanwezig aan de randen van het gebied. De auto wordt geparkeerd binnen één van de clusters nabij het Mobiliteits Cluster. 67 Masterplan Flora Campus Westland Middel Broekweg Middel Broekweg Lange Broekweg Lange Broekweg N 213 N 213 Europaweg Europaweg

68 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication