7

BINNENLANDS BESTUUR - WEEK 28 | 2020 NIEUWS IN BEELD 07 Het CBS en de gemeente Eindhoven hebben samen onderzoek gedaan in het Urban Data Center Eindhoven naar kwetsbare ouderen in de stad. Hiervoor is een zogenaamde clusteranalyse opgesteld. Aan de hand van verschillende kenmerken (demografische-, sociaaleconomische-, woon-en zorgkenmerken) is de Eindhovense bevolking ingedeeld in groepen waar mensen dezelfde kenmerken hebben. Zodoende is er voor het eerst een compleet beeld geschetst van kwetsbare ouderen in de stad. kleinere woning gaan verhuizen (grote koopwoning). Dit geeft belangrijke inzichten over de woningmarkt. Eindhoven gaat nu zelf met deze inzichten de buurten in om het gesprek met de bewoners aan te gaan. Een mooi voorbeeld van ‘human driven data’, door deze data wordt meer richting gegeven aan het menselijk werk en dat versterkt elkaar. DE senior bestaat niet, er zijn juist veel verschillen die komen door de combinatie van verschillende factoren. Het volledige onderzoek staat hier: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/23/senioren-in-eindhoven 5,8% 13,1% 8,2% 15,8% VERDELING VAN DE CLUSTERS, ALS PERCENTAGE VAN DE POPULATIE SENIOREN IN EINDHOVEN 8% 12,6% 17,7% 18,8%

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication