36

JONG&AMBTENAAR MAASTRICHT M aastricht is een Europese stad. Een internationale universiteitsstad. Een ‘stadse stad’ die ruimte biedt voor ontmoetingen. Zichtbaar creatief, innoverend en ondernemend door diversiteit in bewoners en bedrijven. Een scharnierpunt in een Europese regio. Maar bovenal een stad met een unieke kwaliteit van leven waar iedere Maastrichtenaar meetelt en meedoet. MAASTRICHT VAN MORGEN Bij de gemeente Maastricht werken we aan het Maastricht van morgen. Wij blijven investeren, om het goede te behouden en innovaties te stimuleren. Zowel fysiek, economisch, sociaalmaatschappelijk als in cultuur en kennis. Onze ambitie is om een sociale en saamhorige stad te zijn, waarin alle inwoners zich thuis voelen. Een stad die vanuit haar rijke historie zich steeds nadrukkelijker ontwikkelt en profileert als een internationale universiteitsstad in een krachtige kennisregio. Een veilige, duurzame en vitale stad met een aantrekkelijk leef-, werk-, en verblijfs klimaat voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Dat is onze stad, die zich kenmerkt en onderscheidt als onbegrensd en ontspannen. INTERNATIONALISERING Een op de zes inwoners van Maastricht is internationale student of kennismigrant. Deze dynamiek vraagt van de gemeente Maastricht een ander tempo in de organisatie, dat we flexibel zijn, over onze eigen grenzen heen kijken en denken in kansen en mogelijkheden. Meer samenwerken. We willen graag de Euregio ontwikkelen als een normaal werkgebied waarin Maastricht zijn kennis ook dienstbaar stelt aan de regio. Internationalisering is een sleutelwoord in onze organisatie. INVESTEREN IN MENSEN Bij de gemeente Maastricht investeren we stevig en ruimhartig in opleidingsen ontwikkelmogelijkheden voor iedereen in de organisatie. Ook stimuleren we interne mobiliteit en het opdoen van nieuwe ervaringen. PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN LEREN Blijven leren is belangrijk. Op de eerste plaats samen met anderen in je werk, maar ook door jezelf te prikkelen en te blijven ontwikkelen. Je volgt regelmatig cursussen en opleidingen die niet alleen over je vak gaan, en je werkt aan je competenties en vaardigheden. Kortom, je benut jouw verborgen talenten. Learn@Maastricht De gemeente Maastricht beschikt over een eigen opleidingscentrum (Learn@Maastricht). Dit verzorgt diverse trainingen, workshops en cursussen voor alle medewerkers. RichtingZuid Gemeente Maastricht doet mee aan traineeprogramma ‘RichtingZuid’, een traject waarbij twee jaar lang meerdere trainees in onze organisatie in diverse rollen aan gevarieerde opdrachten werken. Stages Ook bieden we mogelijkheden aan voor stagiaires en afstudeerders binnen de gemeente Maastricht. EEN LEVEN VOL BANEN In onze organisatie willen we niks liever dan dat er af en toe een frisse wind waait. Jouw welbevinden, je ambitie en je carrière hebben er baat bij dat je af en toe van plek verandert. En wij hebben medewerkers nodig die zich blijven ontwikkelen, flexibel inzetbaar zijn en vooral ambtenaar bij ‘de gemeente’ zijn. Het is geen ‘baan voor het leven’ maar ‘een leven vol banen’. Er is altijd werk binnen de gemeente. Move@Maastricht Waar mensen willen (of moeten) bewegen, faciliteren we dat via ons 36

37 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication