8

JONG&AMBTENAAR OVERHEID ZOEKT JONGERE, JONGERE ZOEKT FLOW Gemeenten hebben jongere medewerkers hard nodig. Vorig jaar is het aantal gemeentelijke medewerkers van 35 jaar of jonger opnieuw slechts licht gestegen. Veel oudere gemeenteambtenaren gaan de komende jaren met pensioen. Gemeenten staan daarom voor de vraag hoe ze een voor jongeren aantrekkelijke werkgever kunnen zijn. Leidinggevenden in gemeenten hechten grote waarde aan werkervaring E r is weer plek bij de gemeenten voor jongeren. Het aantal medewerkers bij de gemeenten is vorig jaar voor het tweede achtereenvolgende jaar gestegen. Vanaf 2009, het begin van de economische crisis en de daarop volgende bezuinigingen, was dat aantal vooral gedaald. Sinds 2017 is bij 60 procent van de gemeenten de bezetting toegenomen, vooral omdat de budgetten zijn gestegen en gemeenten er veel nieuwe taken bij hebben gekregen. In 2017 telde Nederland 388 gemeenten, met 8 bijna 161.000 mensen in dienst (2,2 procent meer dan een jaar eerder). Vooral de vier grote gemeenten (G4) nemen veel nieuwe medewerkers aan (4,6 procent stijging), maar bijna overal zien we een toename van de bezetting. Zeker de helft van de gemeenten verwacht in 2018 weer meer nieuwe medewerkers te hebben aangenomen. Slechts 13 procent verwacht een afname (vooral door afstoten taken, natuurlijk verloop, niet-invulbare vacatures en gemeentelijke fusies).

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication