104

Voorst W Waalwijk Wageningen Weert Westland Winterswijk Z Zaanstad Zoetermeer Zwolle HOOGHEEMRAADSCHAP Hollands Noorderkwartier Jong Rijnland Stichtse Rijnlanden Schieland en de Krimpenerwaard MINISTERIE Binnenlandse Zaken Buitenlandse Zaken Defensie Economische Zaken en Klimaat Financiën Infrastructuur en Waterstaat Justitie en Veiligheid Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Onderwijs, Cultuur, Wetenschap Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volksgezondheid, Welzijn en Sport NETWERK Hype netwerk Interbestuurlijke trainees Interdepertementaal Trainee Overleg (ITO) Rijkstrainees Jong Rijk Sociaal Domein YoHoCo is de jongvereniging voor jonge medewerkers van de Hoge Colleges van Staat. OVERHEIDSORGAAN Alphen aan de Rijn Autoriteit Consument en Markt Belastingdienst CBS Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) jongvoorst@voorst.nl dna@waalwijk.nl baazis@wageningen.nl level@weert.nl jongwestland@gemeentewestland.nl jaw@winterswijk.nl zaansgroen@zaanstad.nl sweet@zoetermeer.nl jongzwolle@zwolle.nl E-MAIL jong@hhnk.nl jongrijnland@rijnland.net post@hdsr.nl vers@hhsk.nl E-MAIL jongbzk@minbzk.nl verybz@minbuza.nl jong.defensie@mindef.nl jongel@minezk.nl jongfinancien@minfin.nl jim@minienw.nl nextjenv@minjenv.nl jongel@minezk.nl jongocw@minocw.nl jongszw@minszw.nl jongvws@minvws.nl E-MAIL contact@hypenetwerk.eu contact@interbestuurlijketrainees.nl ito@werkenvoornederland.nl communicatie@jongrijk.nl jongsociaaldomein@gmail.com bestuur.yohoco@gmail.com E-MAIL join@werkeninhetwesten.nl Jong.ACM@acm.nl jong@belastingdienst.nl jong@cbs.nl jongduo@duo.nl 104 JONG&AMBTENAAR

105 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication