0

Binnenlands Bestuur Extra - JONG & AMBTENAAR 2021 EXTRA 2021 Ambtenaar worden: wat SCHUIFT het? THUISWERKEN in tijden van corona COLUMNS: trots op dat beetje extra doen voor de burger PORTRETTEN van jonge ambtenaren De EED en de BELOFTE zijn geen folklore Trainees, STARTERS en high potentials Een gesponsorde uitgave van Binnenlands Bestuur

Zet jezelf op de kaart als stagiair of afstudeerder Studeer af of loop stage bij het Kadaster en draag bij aan uitdagende, maatschappelijke vraagstukken. Werk met de nieuwste technologieën en een schat aan data over vastgoed en ruimte. Bekijk onze vacatures op werkenbijhetkadaster.nl/stages-en-afstuderen of mail je wensen naar recruitment@kadaster.nl.

DOORGEVEN WAT JE ZELF HEBT GEKREGEN ‘P edagogiek? En dan stage lopen bij de gemeente? Meid, ik denk dat je echt een andere stage moet zoeken. Of nee; ik weet het beter. Schrijf een motivatie over waarom jouw stage bij je opleiding past.’ Mijn stagebegeleidster begreep niet waarom ik per se stage wilde lopen bij de gemeente. De opleiding paste niet bij het werk en omgekeerd. Ik zou de opdrachten niet kunnen afronden en wellicht studievertraging oplopen. Een stage bij de gemeente vond zij meer iets voor economen. Ik begrijp dat de meesten van ons bij een pedagoge niet meteen aan een baan bij de gemeente denken Maar het mooie van het werken bij de overheid is onder andere de veelzijdigheid. Kijken naar de mogelijkheden, in plaats van naar de onmogelijkheden. Mede daarom was ik ervan overtuigd dat er wel een zinnige stage in zat. YASMIN BREWSTER LEEFTIJD: 30 jaar FUNCTIE : consulent activering & intake BIJ: Stroomopwaarts MVS OPLEIDING: pedagogiek In mijn werk word ik vaak geconfronteerd jongeren die ‘het niet kunnen’, of beter gezegd; jongeren die ‘denken’ dat zij het niet kunnen. Het zijn jongeren die iets hebben meegemaakt, daardoor een rugzak vol ballast meezeulen en vaak al zo veel negatieve ervaringen hebben opgedaan, dat de moed hen bij voorbaat in de schoenen is gezonken. Totdat ze tegenover mij zitten. Ik experimenteer met jongeren door ze een spiegel voor te houden. Ik ga met ze in gesprek en probeer ze te raken en te inspireren. In de begeleiding is mijn doel hun mindset om te vormen van: ‘ik kan niet’ naar ‘ik kan wel’. Ik zorg ervoor dat ze kritisch naar zichzelf leren kijken en zich kwetsbaar durven opstellen en om hulp durven vragen, net zoals ik dat zelf ooit heb moeten leren. Ik probeer hierin een rolmodel te zijn, een vraagbaak en een herkenningspunt. Dat ik zelf jong ben, helpt hier natuurlijk bij. Maar ook komt die opleiding pedagogiek hier goed van pas. Hoe mooi is het om als opvoedkundige in gesprek te gaan met een jongere over zijn of haar toekomst? Elke opleiding, elke levenservaring maakt ons als persoon een stukje rijker. Dat geldt ook voor ambtenaren. Soms heeft de inwoner, cliënt of ondernemer nét dat stukje nodig dat jij als ambtenaar kunt leveren. Een vergunning, een advies, wat bemoediging, een duwtje in de rug of tijdelijke inkomensondersteuning. Als ambtenaar hebben we de kans om wat we krijgen weer door te geven. Zo maken we de wereld om ons heen een stuk mooier. En dat is uiteindelijk waar het om draait als je werkt bij de overheid. 3

INHOUD 8 GEEN POLITIE AGENT 30 OP PAD BIJ NACHT EN ONTIJ Leerplichtambtenaar Rana Koçyiğit voelt zich bij de gemeente Amsterdam geen politieagent. ‘Soms spreek ik jongeren vermanend toe, maar altijd voor hun eigen bestwil.’ 29 ALLES GROEN EN SCHOON De hele wijk weer groen en schoon dankzij team Roger Vaerewijck. Als jongeman van 31 heeft hij de leiding over een team van tien medewerkers. Hoofdagent Romy Kloet werkt lekker bij nacht en ontij. ‘Opstootje hier, opstootje daar. Die nachten vliegen altijd voorbij.’ EN VERDER 20 JONG EN THUISWERKEN 22 FOTODAGBOEK BOSWACHTER 34 DE TOEKOMST VAN WERK 42 HANDIGE NETWERKEN 46 COLUMN JOHN POSTHUMUS 47 WAT SCHUIFT HET? 83 BUREAUCRATIE SPELBREKER 102 NETWERKEN PORTRETTEN 12 GABRIËLLE WAGENVOORT staat voor sterke dijken 13 EMMA STEENBERGEN pioniert met ondernemers 16 STELLA VAN GENNIP kijkt naar strafdossiers 26 YVONNE WESTERDIJK buffelt in coronatijd 27 JIP TEN BARGE Huizenman 38 ABDERRAHMAN OULAD SEDIK Techneut in Tilburg 41 BRITT VAN DER KOOIJ Mensgerichte denker 50 FEMKE VAN DER KOLK helpt raadsleden op weg 55 ISABEL RUITER Burgersteun 4 JONG&AMBTENAAR

EXTRA JONG&AMBTENAAR 90 PANDJESBAAS Als assetmanager op de afdeling vastgoed van de gemeente Haarlem is Kees Mense verantwoordelijk voor zo’n honderd gebouwen. 98 OP KANTOOR BIJ DE PREMIER 94 CIJFERS TOT LEVEN BRENGEN Tessa Brammer liet als financieel adviseur van de gemeente Leidschendam-Voorburg haar vooroordelen over de overheid vallen. ‘Ik zou veel met mensen gaan werken. Dat trok mijn aandacht.’ Maya Aumaj werkt bij de Rijksvoorlichtingsdienst voor premier Mark Rutte. ‘Hij is heel benaderbaar, en groet altijd vriendelijk en collegiaal.’ 64 ANKE ENDEMAN EN WERNER GERRITSEN helpen Twente vooruit 66 SUZANNE HANZENS helpt drop-outs 68 BRAM SCHOLTENS Stadstalent 70 SASKIA GABRIËLS wil het verschil maken 74 NISSRIN DKHISSI Rebel bij Defensie 76 PATRICK VAN DER KLUGT houdt de gemeente veilig 77 MANDY FIGAROA maakt Eindhoven groen 78 JURGEN KLEIN Bruggenbouwer 80 ANNE REITH helpt de burger 84 NADYA VAN DER SLUIS Verhalenschrijver 86 NORA CHIKAR Dwarsdenker 87 MICHAEL VAN DER SCHANS onderzoekt het hybride werken 89 CHANTAL SCHOEMAKER Schakelaar 97 SAMIRA BELLAART helpt Amsterdam verharden 5

INHOUD PRESENTATIES 10-11 Werken aan serieuze vraagstukken bij de rijksoverheid 14-15 ‘Bouw mee aan de toekomst van Amsterdam’ 18-19 ‘Modis Tech Academy is dé ontwikkelaar van talent binnen de overheid’ 24-25 SRO: een organisatie met diverse disciplines 32-33 De BUCH ontwikkelt – en jij ook! COLOFON Binnenlands Bestuur Extra - JONG & ambtenaar is een uitgave van Binnenlands Bestuur BV, onderdeel van Sijthoff Media Groep. Uitgaven onder de titel Binnenlands Bestuur Extra vallen niet onder verantwoordelijkheid van de redactie van Binnenlands Bestuur. SAMENSTELLING EN EINDREDACTIE Martin Hendriksma Yvonne Jansen REDACTIE Yvonne Jansen Adriaan de Jonge Dave Schut Aart Verschuur VORMGEVING VRHL Content en Creatie FOTOGRAFIE Henriëtte Guest Theo Kock Shutterstock MARKETING EN DISTRIBUTIE Lindsay Duijm SALES Sandra de Vries TRAFFIC Gerda Bruggeman Annet van Vliet VERSPREIDING JONG & ambtenaar wordt verspreid via hogescholen en universiteiten, uitgereikt op beurzen en congressen en verstuurd naar de abonnees van Binnenlands Bestuur die student zijn en/of jonger dan 35 jaar. 6 ABONNEMENT BINNENLANDS BESTUUR www.binnenlandsbestuur.nl/ abonnementen BESTELLEN marketing@binnenlandsbestuur.nl ADVERTENTIES EN PRESENTATIES Bel 020-5733634 mail naar sales@binnenlandsbestuur.nl Deze uitgave is gratis verkrijgbaar voor laatstejaarsstudenten aan hogescholen en universiteiten. JONG&AMBTENAAR

36-37 Jong in coronatijd bij gemeente Haarlem 40 46 Jongeren zijn de toekomst Jonge werknemers bij de overheid 45 Thuis uit je bubble 48-49 ‘‘Ik werk voor Tilburg’’ 52-53-54 Veelzijdig Rotterdam! 56-57 Enschede, een stad van vernieuwing en inclusiviteit 58-59 Hoorn, werken bij een gemeente met ambitie 60 Wij zijn water 62-63 Open zijn over je beperking werkt het best 72-73 Ontdek Stichtse Vecht 82 Meppel in het kort: 88 Een dienstverlenende gemeente met ambitie 7 JONG&AMBTENAAR

JONG&AMBTENAAR ‘ Jammer dat leerplichtambtenaren vooral worden gezien als handhavers’ HEUS NIET ALTIJD EEN OPGEHEVEN VINGER NANAAAMM: RRannaa Koçoçyiy ğiğit LLEEEFTIT JDDJ : 3300 jaaaar FFUUNCCN TIT E:E lel erre lplp iicchth amma bttb enne aaaar BIIJJ: g gemem enne tete Amsmsteerddaamm O OPLEEL IDDI INING: HHBO sos ciic aaal peep dadagogiig sccs heh h hulppveverllr enne iinng 8

JONG&AMBTENAAR Leerplichtig zijn en vier weken achter elkaar ongeoorloofd 16 uur verzuimen. Dan krijg je te maken met de leerplichtambtenaar. Is dat iemand die met het opgeheven vingertje klaarstaat? Rana Koçyiğit ziet het anders. A chtereenvolgens werkte Rana in Zaanstad, Alkmaar en Amsterdam. De rode draad in haar carrière: al haar banen tot nu toe hebben te maken met jeugd, jongeren en opvoedproblemen. Ze werkt nauw samen met scholen en andere partners, zoals de ouder- en kindadviseurs of jeugdarts, jeugdzorg-instanties en het Openbaar Ministerie (OM). De leerplichtambtenaar voert gesprekken met leerlingen, ouders en scholen en behandelt aanvragen voor verlof, vervangende leerplicht en vrijstelling. Het voorkomen en aanpakken van schoolverzuim vult een belangrijk deel van Rana’s dagen. ‘Jammer dat leerplichtambtenaren vooral worden gezien als handhavers. Ik voel me niet in de eerste plaats een soort politieagent. Soms kruip ik in die rol en spreek ik jongeren vermanend toe, maar altijd voor hun eigen bestwil. Zonder schoolopleiding geen goede toekomst. Dat verschil wil ik graag maken.’ Na een spijbelmelding van school komt ze in actie. ‘Officieel geldt dat als eerste waarschuwing, maar in de praktijk zoek ik vooral uit wat er achter verzuim zit en wat we er mogelijk aan kunnen doen. Kan een jongere bijvoorbeeld niet goed opstaan? Dan spreek ik over meer structuur: je legt rond half negen je telefoon weg, gaat om tien uur naar bed, staat om zeven uur op en vertrekt uiterlijk om acht uur van huis. Niet alle kinderen kunnen goed plannen. In sommige gezinnen krijgen ze daar onvoldoende steun bij. Soms snappen ouders ook het hele schoolsysteem niet.’ IN EEN SLEUTELROL Af en toe loopt het bij leerlingen met gedrags- en verzuimproblemen niet lekker in het gezin, of blijkt de jongere een zorgleerling. ‘Er kan sprake zijn van gedragsproblemen, of medische problemen Zoiets dokteren we niet zelf uit, maar we schakelen in samenspraak met het gezin een ouder- en kind-adviseur van school in, of passende hulpverlening of de jeugdarts. Daarna koppelen we terug naar school. Dat is zo mooi aan mijn baan: ik zit echt in een sleutelrol.’ Leidt het eerste gesprek niet tot verbetering en volgt een nieuwe melding, dan kunnen leerlingen tussen 12 en 18 jaar doorgestuurd worden naar HALT, een organisatie gericht op het voorkomen en bestraffen van jeugdcriminaliteit, buiten het strafrecht om. Spijbelaars ervaren een doorverwijzing naar HALT vaak wel als straf. Rana legt het anders uit. ‘Tja, 9 poep scheppen op de kinderboerderij vindt niet iedere jongere leuk. Maar zie het als een kans, een uitgestoken hand. Zijn je taken bij HALT afgerond, dan is het afgesloten. Zo niet, dan komt je bij mij of mijn collega’s terug en kunnen wij proces verbaal opmaken. Daarna is het aan het OM en volgt een leerplichtzitting. Daar valt de beslissing over een eventuele straf.’ ‘ Niet alle kinderen kunnen goed plannen. Soms snappen ouders ook het hele schoolsysteem niet’ VAN DE RADAR De coronacrisis heeft volgens Rana de noodzaak van leerplichtambtenaren extra onderstreept, al werd het takenpakket wat aangepast. ‘Met de scholen dicht waren we minder handhavend dan ondersteunend bezig. Veel leerlingen volgden niet de online lessen of waren zelfs van de radar. Bij kinderen die telefonisch onbereikbaar bleven, hebben we deurbezoeken afgelegd. Sommige leerlingen die moeilijk te bewegen waren tot het volgen van online lessen, heb ik wel twee keer in de week gesproken.’ Inmiddels geldt de leerplicht weer als vanouds, maar doen zich nog steeds COVID19-gerelateerde gevallen voor. ‘Ouders die in verband met besmettingsgevaar in een risicogroep zitten en hun kinderen absoluut niet naar school willen laten gaan. Ik toon begrip en probeer ze rustig te krijgen, met eventueel doorverwijzing naar de jeugdarts.’

JONG&AMBTENAAR ‘ Als slimme, ambitieuze starter of jonge professional krijg je snel veel verantwoordelijkheid’ WERKEN AAN SERIEUZE VRAAGSTUKKEN BIJ DE RIJKSOVERHEID Als jong talent met een hbo- of universitaire achtergrond mag je bij de Rijksoverheid ontdekken wat je ligt en waar je goed in bent. Dounia, Marvin en Bas hebben dat inmiddels zelf ervaren. A ls je ergens afwisseling vindt, dan is het wel bij de Rijksoverheid, weet Dounia Latrache (24). ‘Tijdens mijn master staats- en bestuursrecht was ik er al uit dat ik niet zozeer denk in rechtsgebieden, maar in maatschappelijke problematiek. Van anderen had ik gehoord over verschillende traineeships bij de Rijksoverheid. Toen heb ik gesolliciteerd op het Rijkstraineeship en werd aangenomen.’ Het Rijkstraineeship beveelt Dounia aan als een goede manier om je in de breedte te ontwikkelen. ‘Van alles krijg je een beetje mee. Op basis daarvan kies je waar je de diepte in wilt. Wil je dat laatste meteen, dan kun je je vinger opsteken. VAN MRI-SCANS TOT MONDKAPJES Haar traineeship startte in de herfst van 2019. In de rol van projectsecretaris dook ze in het beleid op het gebied van medische technologie, ‘van MRI-scans DOUNIA LATRACHE tot mondkapjes.’ Dit deed ze voor het directoraat-generaal Curatieve Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Inmiddels is Dounia gedetacheerd bij Justitie en Veiligheid, met wetteksten onder haar neus. ‘Ik houd me hier bezig met de coördinatie van prejudiciële zaken die binnenkomen bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Zodra een EU-Hofzaak binnenkomt, beoordeel ik of deze zaak relevant is voor een beleidsterrein van J&V. Wanneer dat zo is, overleg ik met de betrokken dossierhouders of het nodig is om schriftelijke opmerkingen te maken.’ Dounia is bijna toe aan het laatste deel van haar traineeship. ‘Ik moet bij mezelf te rade gaan of ik juridisch gerelateerd beleidswerk kies of verder wil met minder juridische onderwerpen waar ik gepassioneerd over ben. Denk daarbij aan de positie van kinderen, of andere onderwerpen die zich voordoen binnen de gezins- en familiesfeer.’ Ze is er nog niet uit, maar, ‘als corona ons iets geleerd heeft, is dat we niet alles vooruit kunnen plannen.’ CHINEES LEREN Dat laatste kan Marvin Vreman (28, Master Management of Technology & Master Science Communication) volmondig beamen. In september 2020 startte hij met zijn IT-traineeship binnen de ICT-track. ‘Ik heb een onstuimige tijd achter de rug’, zegt hij met gevoel voor understatement. Marvin vertrok september 2019 naar China om Chinees te studeren. Voor een jaar, dacht hij. Maar door het uitbreken van de coronacrisis was hij veel eerder terug in Nederland. 10

JONG&AMBTENAAR Zonder huisvesting, zonder plan. ‘Wel wist ik dat ik voor de overheid wil werken.’ Twee keer een verblijf in China sterkte zijn besef dat de rol van de overheid bepalend is voor onze kwaliteit van leven. ‘Ik draag daar graag een steentje aan bij. In Nederland ben je vrij om je leven in te richten en mag je kritisch zijn. Een groot goed. Dat zie ik nu veel beter.’ Vanwege zijn internationale focus koos Marvin voor Rijksoverheid. ‘Ik voel me overal thuis. Wel vind ik het interessanter te kijken naar Nederland als geheel dan naar een provincie of gemeente. Een traineeship bij het Rijk is ook makkelijker door te trekken naar Europa.’ Bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdt hij zich bezig met de informatiehuishouding. ‘Ik werk nu aan een project rond een slimme assistent. Een algoritme dat inkomende burgerbrieven automatisch van metadata voorziet. Nu gaat dat grotendeels handmatig. Ik bekijk niet alleen de rol van de technologie, maar ook welke veranderingen dat brengt voor medewerkers die dit werk nu uitvoeren. Daarnaast doe ik onderzoek naar de werkomgeving van de toekomst, en daarbinnen vooral digitale samenwerking tussen ambtenaren.’ LEDEN SPORTSCHOOL Van een indoor skicentrum naar een ambtenarenbestaan: kan de kloof groter? Bas van de Beek (24) relativeert dit. ‘Bij dat bedrijf was ik verantwoordelijk voor ledenbehoud en sales voor de inpandige sportschool.’ Met een hbodiploma communicatie en marketing ligt zijn huidige baan niet eens zó ver van de vorige, vertelt hij. Een tikje commercieel, met nadruk op klantrelaties. ‘Ik heb nu een dubbele functie. Behalve rijksbreed medewerker beurzen en evenementen ben ik email-marketeer bij Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.’ Bas is met name betrokken bij het organiseren van career events, zoals de Nationale Carrièrebeurs of TraineePlaza. De ‘klanten’ zijn de verschillende ministeries. Nu de meeste fysieke beurzen zijn weggevallen moest alles snel over naar ‘online’. Bas: ‘Gelukkig zijn alle betrokken partijen waar wij voor werken flexibel en creatief. MARVIN VREMAN VOL VERTROUWEN Bas’ beeld van de overheid is veranderd. ‘Als slimme, ambitieuze starter of jonge professional krijg je snel veel kansen en verantwoordelijkheid, vindt hij. ‘Je mag aan de slag met mooie vraagstukken en onderwerpen die er echt toe doen. BAS VAN DE BEEK Veel commerciële bedrijven kunnen daar nog wat van leren.’ Marvin waardeert vooral de veelzijdigheid aan mogelijkheden bij de Rijksoverheid. ‘Een grote speeltuin waar ik mag uitproberen en leren. Zoveel mogelijkheden, dat je erin kunt verdrinken als je niet oppast.’ Dounia heeft voor potentiële trainees een tip. ‘Als je solliciteert weet je meestal niet dat elk departement z’n traineeship anders inricht. Mijn traineeship telt drie periodes, twee van negen maanden en een detachering van een half jaar. Bij de Belastingdienst is je eerste werkplek een jaar. Probeer tijdens de sollicitatieprocedure of via je netwerk uit te vinden hoe het zit, zodat je makkelijker kunt kiezen wat het best bij je past.’ Meer weten over een starters baan of traineeship bij de Rijksoverheid? 11

JONG&AMBTENAAR OP DE BRES VOOR STERKE DIJKEN Veilige dijken en een evenwichtig watersysteem vragen voortdurend onze aandacht. In Nederland hebben we daar onder andere de waterschappen voor. Gabriëlle Wagenvoort draagt er als adviseur kabels en leidingen een steentje aan bij dat we met z’n allen droge voeten houden. B ij aardwetenschappen denk je eerst aan geologie, bodem, gesteenten en vulkanen. Gabriëlle sloeg een andere weg in. ‘Ik heb binnen deze studie een andere richting gevolgd, namelijk fysische geografie, met onder andere vakken als vloeistofmechanica en fysische hydrologie. Water en hoe we daar in Nederland mee omgaan heeft mij altijd geïntrigeerd.’ Nederland is een van de best beschermde rivierdelta’s ter wereld. Gabriëlle prijst zich gelukkig dat ze juist bij Waterschap Rivierenland een baan heeft gevonden. ‘Het beheersgebied is groot en divers. Het loopt van Kinderdijk tot aan Zuid-Arnhem, dwars door Nederland.’ NAAM DIJKVERSTERKING Gabriëlle zet uiteen hoe op veel plekken wordt gewerkt aan de dijkversterking. In 2050 moeten alle rivierdijken voldoen aan nieuwe normen, als onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma van het rijk en de waterschappen. ‘Voor Waterschap Rivierenland is dat een enorme opgave, waar doorlopend tientallen medewerkers mee bezig zijn’, zegt ze. Van het water zien we als het goed is alleen het oppervlak, maar onder de grond liggen duizenden kilometers aan elektriciteit en telecomkabels, evenals gas- en waterleidingen. Binnen de dijkversterkingsprojecten hebben Gabriëlle en haar collega’s de handen vol aan het inventariseren daarvan en het overleg met de eigenaren. ‘Wij zijn onder andere het aanspreekpunt voor partijen als Ziggo en KPN, Liander, Vitens en Gasunie. Met de beheerders brengen wij in kaart wat de staat is van hun kabels en leidingen, en welke eventueel verlegd moeten worden. Bij grote leidingen kan dat niet altijd. Die moeten dan meegenomen worden in het dijkontwerp. Wordt ergens een damwand geplaatst en ligt daar een kabel of leiding, dan bespreken wij hoe die het best ingepast kan worden in de plannen. Zodra er een definitief ontwerp ligt gaan we opnieuw in gesprek, onder meer over de verdeling van de kosten.’ 12 27 jaar FUNCTIE: adviseur kabels en leidingen BIJ: Waterschap Rivierenland OPLEIDING: WO aardwetenschappen NAAM: G br ë W genv or LEEFTIJD: EEFTIJD Gabriëllle Wagenvoort LE STAD TIEL Met de fotograaf wil Gabriëlle graag naar de dijkversterking bij de stad Tiel, waar zij bij betrokken is. ‘Hier worden de komende jaren de dijk en de oude stadswallen versterkt. Delen van de dijk zijn afgekeurd. Het project loopt over een lengte van ruim 2,5 kilometer, van het Amsterdam-Rijnkanaal tot de plek waar de Waal aansluit op de Linge.’ Het kanaal is niet alleen een verbindingsweg, maar ook een fysiek stuk geschiedenis: ‘Het kanaal is eind negentiende eeuw aangelegd als deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en staat op de nominatie om op de Werelderfgoedlijst te komen!’

JONG&AMBTENAAR ‘ WE ZIJN GAAN AVONTURIEREN’ Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de energietransitie en verduurzaming. Emma Steenbergen levert een bijdrage aan die grote opgave. ‘I n mijn bachelor en master lag de focus lag op low income landen en het verbeteren van de volksgezondheid daar. Mijn interesse lag minder bij de Nederlandse gezondheidszorg. Tijdens mijn afstudeerstage deed ik in Laos onderzoek naar tienerzwangerschappen. Een grote stap verwijderd van de gemeentelijke overheid.’ Met een vriendin ging Emma, pas afgestudeerd, naar een carrièrebeurs. ‘We wilden ons breed oriënteren. Ik wilde graag in Nederland werken en om die reden weten hoe het is om bij de overheid te werken. Aanvankelijk ging mijn voorkeur uit naar een traineeship bij een grote gemeente. Maar daar waren vooral opties met ict en data. Een van de standhouders verwees mij naar de stand van de gemeente Stichtse Vecht. Daar had ik een goed gesprek. Het frappante was dat er niet gevraagd werd wat ik gestudeerd had; wel wat mijn interesses en competenties zijn.’ CASUS EN SPEEDDATES Emma werd uitgenodigd voor een zogeheten inhouse dag, waar ze aan een casus mocht werken en speeddates had. ‘Uiteindelijk hadden ze een vacature op de afdeling economie en duurzaamheid. Ik vind het nog steeds bijzonder dat Stichtse Vecht het aandurfde met iemand die geen achtergrond heeft in dit domein. We gaan gewoon avonturieren en kijken of het wederzijds bevalt, zeiden ze. Drie jaar later werk ik hier nog steeds!’ ‘Stichtse Vecht wil een toekomstbestendige economie hebben, met verduurzaamde bedrijfsterreinen. In het begin deed ik projecten en was ik vooral bezig met het organiseren van 13 NAN AM: Emma Steenberggeen LEEFTIJD: 28 jaar FUNCTIE: projectleider economie & duurzaamheid BIJ: gemeente Stichtse Vecht OPLEIDING: WO gezondheidswetenschappen bijeenkomsten van bedrijven, om die te informeren over zonnepanelen op daken. Daarna was ik gedurende een jaar accountmanager en ging ik met de wethouder langs bedrijven om duurzaamheidsthema’s onder de aandacht te brengen. In mijn derde jaar houd ik me met meerdere projecten bezig, met als ambitie dat Stichtse Vecht in 2040 klimaatneutraal is.’ Voor het bedrijfsleven betekent van het gas af een grote omschakeling. ‘Sommige bedrijven gebruiken aardgas niet alleen voor verwarming, maar ook voor het productieproces. Op twee bedrijfsterreinen kijken we met ondernemers en deskundigen welke stappen nodig zijn voor de energietransitie.’ Een van de leukste aspecten aan haar huidige functie vindt Emma dat ze onder normale omstandigheden niet aan het bureau gekluisterd is. ‘Ik kan er veel op uit, heb veel contacten en ben met ondernemers aan het pionieren. Niemand heeft een pasklaar antwoord op hoe we de energietransitie aanpakken. Het motiveert mij sterk om een bijdrage te leveren aan deze belangrijke ontwikkeling, hoe klein misschien ook.’

JONG&AMBTENAAR ’ BOUW MEE AAN DE TOEKOMST VAN AMSTERDAM’ W erken voor Amsterdam betekent mét ruim 16.000 collega’s werken vóór ruim 850.000 Amsterdammers. Met trots en hart voor de stad. Een stad om in te wonen, te werken en naar school te gaan. Werken voor de gemeente Amsterdam betekent het beste voor de stad doen, samen met de Amsterdammers. Jezelf uitdagen en ontwikkelen. Zodat we wendbaar zijn en altijd klaar voor de toekomst. Dat kunnen we het beste doen als we een afspiegeling zijn van de stad. Deze drie collega’s zijn hier dagelijks vanuit hun eigen expertise mee bezig. WAT IS JOUW TALENT? Joyce Kok werkt als matcher bij het Carrièrecentrum, een afdeling binnen Personeel en Organisatie. Na haar hbo-studie Human Resource Management werkte ze eerder aan de interne doorstroom bij de gemeente Alkmaar. In Amsterdam is er nóg meer mogelijk. “Samen met een team van specialisten bespreek ik wekelijks alle interne vacatures van de gemeente Amsterdam. Ik zoek binnen de gemeente naar geschikte kandidaten voor vacatures en zet me in voor ‘talentgericht werven’. Concreet: We kijken naar: wat heb je in je mars? Wat is je talent? Persoonlijke of intellectuele vaardigheden zijn daarbij belangrijker dan opleiding of diploma’s.” Bij het Carrièrecentrum kun je een talentprofiel aanmaken waarmee je laat zien wie je bent, wat je kan en wat je wilt. Joyce: “De gemeente is zo groot, het is soms lastig om je weg te vinden. Op deze manier vindt de gemeente joú!’ Interessant voor (jonge) ambitieuze collega’s. Binnenkort implementeren we een nieuw systeem voor werving, selectie en matching waarmee persoonlijke vacature-alerts kunnen worden verstuurd naar medewerkers die wat anders zoeken.” “Zo stimuleren we interne door stroom en benutten we intern talent optimaal. De training ‘Baas in eigen loopbaan’ helpt je te ontdekken wat voor werk je wilt en kan doen in de toekomst. Dat kost je niks! En er is nog veel meer mogelijk via het leeraanbod van onze in-huis Amsterdamse School.” SOLLICITEER BIJ DE GEMEENTE AMSTERDAM! AMSTERDAM.NL/ WERKENBIJ Zo dagen we iedereen uit om te blijven investeren in een leven lang leren. Spelen we in op een veranderende arbeidsmarkt en de vraag naar flexibele werknemers die weten waar en hoe ze hun skills kunnen inzetten. Op deze manier kunnen we ons, nu en in de toekomst, blijven inzetten voor de opgaven van de stad. NIEUWE GENERATIE GEEFT DE GEMEENTE NIEUW ELAN Naast het optimaal benutten van talent binnen de gemeente staat het aantrekken van jong talent hoog op de agenda bij de gemeente Amsterdam. Sara Sheikhi begon als trainee bij de gemeente, nu is ze manager van de Traineeshiporganisatie. “Op dit moment heeft de gemeente 120 trainees in dienst verdeeld over 6 traineeprogramma’s. Sinds 2018 behoren ook vaktraineeships tot ons aanbod door het ontstaan van schaarste op de arbeidsmarkt. Daarbij werken we nauw samen met ROC’s, hogescholen en universiteiten om pas afgestudeerden te laten instromen waar personeelsbehoefte is.” “Met het Vaktraineeship Bouw & Gebruik gaan we de komende jaren zeker door”, vervolgt Sara. “De trainees stromen bijvoorbeeld uit naar onze afdeling Handhaving en Toezicht. Daar hebben we behoefte aan nieuwe collega’s. De schaarse beroepen voor de toekomst bevinden zich in het I-domein en bij Financiën, dus mogelijk worden hier ook vaktraineeships voor opgetuigd. 14

JONG&AMBTENAAR Je kunt als (pas) afgestudeerde uiteraard ook reageren op ons algemene Trainee ship Gemeente Amsterdam.” zegt Sara. “De gemeente Amsterdam heeft jong talent nodig met een frisse blik, maatschappelijke drive en heldere kijk op hoe het anders (beter) kan in de stad. Deze nieuwe generatie geeft de gemeente een nieuw elan. Elk jaar start een nieuwe traineepool die kennismaakt met de vele gezichten van Amsterdam en direct meewerkt aan de ontwikkeling van de stad. Een absolute win-win.” ”De duur van een traineeship is 2 jaar. Je krijgt een werkplekbegeleider en een traineebegeleider, die je begeleidt bij je persoonlijke ontwikkeling. Je start als trainee in een groep met andere afgestudeerden met maximaal 2 jaar werkervaring. Omdat je allemaal op een andere afdeling werkt is het leuk om je ervaringen en tips & tricks uit te kunnen wisselen tijdens de wekelijkse traineepooldag. Daar zorgen we voor. Je werkt aan een gezamenlijke opgave voor de organisatie en je verdient een prima salaris.” VOEL JE THUIS! Shalini Poiesz is programmamanager inclusie en diversiteit. Shalini: “Als gemeente willen we een afspiegeling zijn van de Amsterdamse beroepsbevolking. Dat is belangrijk voor een beter contact met de inwoners van Amsterdam en om een scherper oog te hebben voor wat er nodig is. De diversiteit van Amsterdam zien we nog niet terug in ons personeelsbestand. Zo hebben we relatief veel vrouwen op hoge posities en liggen we op koers als het gaat om banen voor mensen met een (niet) zichtbare handicap en/of chronische ziekte. Maar we hebben ook nog flink wat werk te verzetten. Vooral het aantal medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond in managementfuncties blijft nog achter. Net als het aantal medewerkers onder de 35 jaar. het programmateam inclusie en diversiteit en de Traineeshiporganisatie werken daarom samen aan de instroom, maar vooral ook aan het behoud van jong talent. MEER INFORMATIE VIND JE OP: AMSTERDAM.NL/TRAINEESHIPS Bovendien nemen wij nog steeds signalen uit onze organisatie waar, van medewerkers die zich niet thuis voelen en daardoor onze organisatie weer verlaten. Het verbeteren van de diversiteit kan dan ook niet zonder te werken aan inclusiviteit; het creëren van een organisatiecultuur waarin iedereen zich erkend en gewaardeerd voelt en niemand wordt buiten gesloten, kortom, waar iedereen zich thuis voelt. Belangrijk daarbij zijn onze trainingen. Die gaan niet alleen over inclusief werven en selecteren, maar zeker ook over inclusief leiderschap en over hoe je met elkaar het gesprek kunt aangaan. Door al onze leidinggevenden hierin te trainen, laten we zien dat het ons ernst is. Daar mogen we best trots op zijn.” JAN. JONGE AMBTENAREN NETWERK Jan. is het Jonge Ambtenaren Netwerk voor alle ambtenaren van de gemeente Amsterdam tot en met 35 jaar. Met ruim 2.500 leden is deze `Workforce of the Future`: een veelzijdige mix van kennis, culturen, talenten, achtergronden en ambities. ‘We verbinden jonge ambtenaren en jonge professionals in het bedrijfsleven, binnen en buiten Amsterdam. We organiseren regelmatig excursies, kennisdeelsessies en borrels. En nog veel meer, zoals samen sporten, de Jan. buitenlandreis en het Jan. festival. Alles om samen te leren en elkaar te inspireren. Zodat we kritisch blijven en onze organisatie kunnen helpen innoveren.’ 15

JONG&AMBTENAAR ‘ Ik heb altijd een zwak voor de positie van de underdog’ OBJECTIEF KIJKEN NAAR HET STRAFDOSSIER Strafzaken spreken tot de verbeelding. Ook tot die van Stella van Gennip. Rechtbank- en advocaten-series, daar keek ze als puber gretig naar. ‘Al jong had ik het idee dat ik advocaat wilde worden.’ Bij het Gerechtshof Amsterdam begon ze als stagiair, inmiddels werkt ze er als griffier. M et een aantal geruchtmakende strafrechtszaken lijkt de belangstelling van media en publiek voor criminaliteit het afgelopen decennium gestegen. Toch is dat niet wat Stella het meest fascineert. ‘Moord, doodslag en georganiseerde criminaliteit mogen dan de meeste belangstelling trekken, het levert vanuit mijn perspectief niet per se de meest interessante hoger beroepen op. Bij een ogenschijnlijk ongecompliceerde politierechterzaak heb je soms meer ruimte om dieper in de juridische pijnpunten uit het dossier te duiken.’ ENORME BELANGEN Tijdens haar studie ontdekte Stella dat mensenrechten en het strafrecht haar het meest boeien. ‘Het gaat om enorme belangen; veroordeelden in een strafrechtzaak kunnen lange tijd worden opgesloten. Dat betekent nogal wat. Ik heb altijd een zwak voor de positie van de underdog.’ Niet dat diens belangen in haar ogen zwaarder 16 wegen; waarheidsvinding en een passende straf zijn in haar ogen het belangrijkst. Aan de kant van de rechtspraak is Stella de eerste die het dossier te zien krijgt. ‘Ik kijk objectief naar de bewijsmiddelen die het bevat. Ook let ik op de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Soms moeten we daar nog iets mee. Opgelegd hulpverleningscontact, ambulante behandeling of opname bijvoorbeeld, als iemand psychische problemen heeft.’ Daarna geeft Stella om de rechters te ondersteunen – raadsheren heten die bij het Gerechtshof – een weergave van de feiten uit het dossier. ‘Die zet ik op papier, evenals mijn visie op de straf die opgelegd zou kunnen worden. Ook schat ik in welke verweren we kunnen verwachten en hoe we daar op zouden moeten reageren. Op zitting zit ik naast de rechters in m’n toga en noteer ik wat er gezegd wordt.’

JONG&AMBTENAAR NAAMAAM: Stella va LE 28 jaa EEFTIIJ aar ffie an Genniin p JD: FUNCTIET E: grif J: er (se s nior gerec t j r BIJIJ: chtsjurist) Gerechtshof Amsterdam OPLEIDING: master strafrecht GEHEIM OVERLEG WET INTERPRETEREN Nadat de zitting heeft plaatsgevonden gaan de rechters en de griffier met elkaar in overleg in de zogeheten raadkamer. Wat daar wordt besproken is geheim. ‘Als griffier krijgt zij als eerste het woord om haar visie naar voren te brengen. In het begin is dat spannend, en je moet wel een beetje durven. De raadsheren weten ook niet altijd alles. Het is fijn om te sparren en zo van elkaar leren. Zo’n arrest maak je echt met z’n allen. Dat is niet alleen fascinerend, maar het samenwerken is ook gezellig.’ De strafvonnissen in de zaken – de arresten – worden door Stella op papier gezet. ‘Ik doe kortom alles behalve de beslissing nemen: is iemand onschuldig of schuldig?’ 17 ‘Je hoeft niet alle wetsartikelen uit je hoofd te kennen, maar wel weten hoe je de wet kunt interpreteren’, zegt Stella over de in haar functie vereiste wetskennis. ‘Op je opleiding leer je dat, maar ook daarna nog in het werk. Schrijven moet je wel leuk vinden, want je moet veel typen en arresten op papier zetten. En perfectionistisch zijn, want het gaat vaak om details.’ Stella denkt de komende jaren nog wel aan haar trekken te komen bij de rechterlijke macht. ‘Ik heb nu al zoveel geleerd in de relatief korte tijd dat ik hier zit. Ik hoop hier nog flink wat ervaring op te doen, alvorens ik uiteindelijk advocaat word, of misschien officier van justitie. Dit is een instapbaan van hoog niveau. Het leuke is dat ik vanaf hier alle kanten op kan.’

JONG&AMBTENAAR “ MODIS TECH ACADEMY IS DÉ ONTWIKKELAAR VAN TALENT BINNEN DE OVERHEID” ‘Spring Professional draagt per 1 november 2020 een nieuwe naam; Modis Tech Academy. Modis is de brand binnen The Adecco Group voor IT en Digitalisering en heeft de ambitie om Thought Leader te zijn in Smart Industries. Oftewel: ze zijn al groot in digitaliseren en lopen daarin voorop. Aangezien wij de ambitie hebben dé ontwikkelaar te zijn voor jong talent, kunnen we de krachten bundelen. Zo bieden we onze talenten én klanten een bredere dienstverlening. “ Wij verbinden jong ambitieus talent aan organisaties in een snel veranderende IT-wereld” M odis heeft wereldwijd, jarenlang expertise op het gebied van IT, Engineering en Life Sciences. Met hen kunnen we vooroplopen en nieuwe technologieën zoals Robotic Process Automation (RPA) beetpakken en met lef en durf een programma opzetten dat jong talent een plek geeft om de juiste skills te ontwikkelen. Zo komt onze ambitie om voorop te lopen de trainee ten goede.’ ‘Wij verbinden jong ambitieus talent aan organisaties in een snel veranderende IT-wereld. Want laten we eerlijk zijn, wat je vandaag leert op je opleiding, is morgen alweer achterhaalt. Daarom investeren wij in dit talent door hen uit te dagen en te up- en reskillen. Zowel tijdens het traineeship als uiteindelijk eventueel tijdens hun carrière als consultant bij Modis.’ WAT IS ER VERANDERD? ‘Los van het feit dat door de rebranding van Spring Professional naar Modis Tech PASCAL ALBERTS DIRECTOR MODIS TECH ACADEMY Academy meer mogelijkheden voor onze talenten en partners zijn ontstaan, is er vrijwel niks veranderd. Ons DNA is hetzelfde. Maar, we zouden onszelf niet zijn als we niet nóg gespecialiseerder ten ijs zijn gekomen. Waar we bij Spring Professional keken naar de kandidaat voor de komende twee jaar, kunnen we nu nog verder kijken. De mogelijkheid bestaat nog steeds om na de twee jaren bij één van onze partners in dienst te treden, maar je kan ook doorstromen naar Modis om daar als consultant aan de slag te gaan. Plus, je kunt gedurende je traineeship terugvallen op senior consultants bij Modis waardoor je expertise sneller groeit. Zo denkt Ronald Groeneveld (Trainee RPA bij de gemeente Rotterdam) bijvoorbeeld nu al drie jaren vooruit. En na drie jaren hoeft onze samenwerking niet te stoppen want de vraag naar RPA-consultants stijgt enorm. Het is een groeimarkt en hij zou als senior consultant onderdeel kunnen blijven van Modis. Je kunt er kortom voor kiezen om na je traineeship in dienst te gaan bij onze partner óf je verbinden aan Modis om door te groeien tot ervaren consultant en zelf een trainee vakinhoudelijke kennis bij te brengen. Voor jou als jong talent zijn er eigenlijk alleen maar voordelen.’ 18

JONG&AMBTENAAR “ IK WERK ERG GRAAG VOOR DE STAD ROTTERDAM” ‘Modis Tech Academy heeft een enorm netwerk aan contacten bij de overheid. Dat was voor mij persoonlijk de belangrijkste reden om via hen een traineeship te willen starten. Bovendien investeren ze in je (persoonlijke) ontwikkeling en ben je constant op de hoogte van je vakgebied door de cursussen die je intern volgt. Ik ben gestart als trainee binnen het vakgebied Informatiemanagement. Na een jaar ben ik doorgestroomd naar het traineeship binnen RPA, waar ik de komende twee jaar als RPA-expert in het Centre of Excellence van de Gemeente Rotterdam werkzaam ben. Voor mij een plek waar ik mij thuis voel. De ene dag werk ik voor het jongerenloket en de andere dag denk ik na over ondernemers die last hebben van de coronacrisis. Mijn werk raakt heel veel facetten waar ik zelf in het dagelijks leven ook mee te maken heb.’ RPA IN HET KORT ‘Kort gezegd automatiseert het Centre of Excellence team informatiestromen en werkprocessen binnen de gemeente. Met (bestaande) RPA Software ontwikkelen wij configuraties(robots) die de applicaties kunnen besturen, zodat we hiermee de handelingen van de medewerker kunnen automatiseren. De robotisering van processen bespaart mensen veel tijd in het behandelen van een uitkeringsaanvraag bijvoorbeeld. Als RPA-Specialist bouw ik de robot, die vervolgens de handelingen van de medewerker simuleert. Zo spelen we tijd vrij van onze collega’s die ze aan de inhoud kunnen besteden. Oftewel: we vergroten capaciteit en we verkleinen foutmarges. En robots stoppen niet om 17:00 uur met werken, dat maakt ook veel uit in dit soort organisaties.’ EFFICIËNTIE HONGER ‘Ik hou van effectief en efficiënt werken en efficiënter dan dit wordt het niet. Ik heb zelf ook het liefst dat als ik contact zoek met een gemeente, dat ze de tijd voor mij nemen. Door taken weg RONALD GROENEVELD RPA-TRAINEE MODIS TECH ACADEMY “ Modis Tech Academy heeft een groot netwerk en investeert in mijn persoonlijke ontwikkeling” te halen bij collega’s die hen afleiden van waar ze goed in zijn, denk bijvoorbeeld aan administratief werk, wordt de dienstverlening verbeterd . Dat leidt ertoe dat mijn mede-Rotterdammers beter geholpen worden en ik vind het mooi om daaraan bij te dragen. We starten met een probleem- en procesanalyse fase, waarna de robots worden gebouwd die de applicaties kunnen aansturen en tot slot ben ik onderdeel van de fase waarin de techniek wordt geïmplementeerd. Die laatste fase is het sociale aspect van mijn werk. Ik leg mensen uit wat RPA is, wat we gemaakt hebben, hoe het hun werk verlicht en hoe ze ermee kunnen werken. Mijn collega’s zijn vaak enthousiast. Dat ze bepaalde taken die ze eerst vaak moesten herhalen niet meer hoeven te doen, zorgt voor blije gezichten.’ VERKNOCHT ROTTERDAMMER ‘Ik ben verknocht Rotterdammer. En ik besloot al vrij snel dat ik bij de gemeente Rotterdam wilde werken. Ik ben nu twee jaren als trainee aan ze verbonden, maar ik zou daarna ook graag voor de stad willen werken. Ik heb nu geen enkele reden om hier weg te willen. De vraag naar RPA-experts is groot dus wie weet welke stappen ik ooit nog maak, maar er is hier nu genoeg te doen en ik zit op mijn plek.’ 19

JONG&AMBTENAAR Kleinbehuisd, zitten aan de keukentafel op een wrakke bureaustoel THUISWERKEN: FIJN ALS HET MAG, MINDER ALS HET MOET Thuiswerken heeft een enorme push gekregen als gevolg van de coronacrisis. Dat het mág, wordt gewaardeerd. Maar als het moet, zijn de gevoelens veel gemengder. Een enquête van Binnenlands Bestuur brengt ook de schaduwkanten in beeld. onge ambtenaren hebben meestal (nog) geen gezin, maar kampen wel met andere problemen. De millennial-generatie lijkt zwaar getroffen door de eenzaamheid van thuiswerken. Geldt dat voor jonge ambtenaren ook? ‘Niet de gestreste ouders van schoolgaande kinderen, maar alleenwonende millennials worstelen het meest met thuiswerken als gevolg van de coronacrisis. Zij vertonen systematisch meer burn-outachtige klachten dan andere leeftijdsgroepen’, schreef Het Financieele Dagblad op basis van een onderzoek door zorgplatform OpenUp. Jonge werkenden hebben niet alleen te maken met meer economische onzekerheid, maar ook met eenzaamheid: millennials wonen vaak alleen. Werk voor hen vaak een belangrijke bron van identiteit en eigenwaarde, dus valt het verdwijnen daarvan extra zwaar. GEEN VERRASSING Lieve Maas (28) werkte als juridisch adviseur voor de provincie Gelderland en sinds juli 2020 als wetgevingsjurist bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. ‘Het verrast mij persoonlijk niet’, zei ze eerder over het onderzoek. Ze plaatst het bovendien in een bredere ontwikkeling: ‘Jongeren wonen 20 J steeds kleiner en werken steeds meer omdat de huur steeds hoger wordt.’ Bovendien hebben ook jonge ambtenaren te maken met economische onzekerheid, zegt ze. ‘Mensen met een vaste aanstelling bij de overheid hebben het over het algemeen heel goed. Maar jonge ambtenaren zitten juist vaak in onduidelijkheid over hun contract.’ Ook de analyse dat werk een belangrijke bron van eigenwaarde is, herkent Maas. ‘Je bent natuurlijk veel bezig met werk, je vindt het belangrijk om je in te zetten voor de samenleving, als dat wegvalt zou dat best invloed kunnen hebben op je gevoel van erkenning.’ GEMIS Of jonge ambtenaren ook eenzaam zijn, is minder makkelijk te zeggen. De enquête onder Binnenlands Bestuur-lezers geeft in ieder geval een genuanceerd beeld: 59 procent van de groep van 18-25 jaar heeft een partner die overdag thuis is, net als 50 procent van de ambtenaren van 26-35 jaar oud. Dat is ongeveer net zoveel als onder de andere groepen. Wel missen jonge ambtenaren hun collega’s vaker: dat geldt voor 87 procent van de groep tot 25 jaar tegenover 70 procent van de 55-plussers. Ook de leidinggevende wordt vaker gemist: 37 procent (tot 25 jaar) tegenover 14 procent

(ouder dan 55). Een kwart van de jonge ambtenaren (tot 25 jaar) mist aansturing, bij de groep boven de 55 is dat slechts 4 procent. CONCENTRATIE In de enquête geven jonge ambtenaren iets vaker aan last te hebben van stress tijdens het thuiswerken. 43 procent van de ambtenaren tot 35 jaar oud lijkt meer gestrest te zijn door de thuisquarantaine, tegenover 35 van de oudere ambtenaren. Wat vooral opvalt, is dat jonge ambtenaren meer concentratieproblemen hebben (38 procent bij ambtenaren van 18-25 jaar; 33 procent bij de groep van 26-35 jaar; 23 procent bij de groep van 36-55; en 15 procent bij 55 jaar en ouder). Zorgwekkend, want concentratieproblemen zijn vaak kenmerken van een burn-out. OUDE TV Ongeveer twee derde van de jonge ambtenaren noemt de werkplek ‘niet ideaal’, tegenover 53 procent van de ambtenaren 21 tussen 36-55 jaar oud en slechts 36 procent onder 55-plussers. Onder de oudste groep heeft dan ook 71 procent een eigen werkkamer; bij ambtenaren tussen 25-55 jaar is dat ongeveer de helft; van de jongste groep heeft minder dan de helft een eigen werkkamer. Bovendien vindt de helft van de jonge ambtenaren (tot 35 jaar) hun werkplek niet ergonomisch verantwoord (39 procent bij de groep van 36-55 jaar en 23 procent bij de 55-plussers). REISTIJD Valt thuiswerken lang vol te houden? ‘Tja, je hebt niet echt een andere keuze’, antwoordde Lieve Maas nuchter op die vraag, toen het aantal corona-besmettingen al hoog was. Dat de reistijd wegvalt is een van de grote voordelen. VERANTWOORDING Dit artikel is eerder verschenen in Binnenlands Bestuur. De enquête werd afgenomen tussen 19 en 25 maart 2020. De vragenlijst is ingevuld door ruim 6.300 abonnees.

EEN DAG UIT HET LEVEN VAN EEN BOSWACHTER Haar leven lang is Jody Bennink een buitenmens. Bij Staatsbosbeheer kan ze die voorliefde helemaal kwijt. Eerst in Zeewolde, tussentijds op de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. Inmiddels maakt ze deel uit van het team van de Oostvaardersplassen. Fotograaf Henriëtt e Guest mocht een dagje met Jody meelopen. GROTE GRAZERS IN ZICHT! MET DE VERREKIJKER EN EEN ‘OPSTAPJE’ KAN IK DE NATUUR RUSTIG OBSERVEREN. NAAM: Jody Bennink LEEFTIJD: 33 jaar FUNCTIE: boswachter publiek en beheer BIJ: Staatsbosbeheer OPLEIDING: HBO SPH en MBO bos- en natuurbeheer 22 JONG&AMBTENAAR

ONZE BEZOEKERS BELEVEN DE NATUUR OP VERSCHILLENDE MANIEREN. ALTIJD LEUK OM MIJN EIGEN PASSIE VOOR DE NATUUR MET HEN TE DELEN. WAT BOS IS MOET BOS BLIJVEN. OM DIE REDEN ZIJN WE ALS BOSWACHTERS BEZIG MET HET BOS VAN DE TOEKOMST, DOOR VERANTWOORD BOSBEHEER. SOMS MOET EEN BOOM OM VEILIGHEIDSREDENEN WEG. ALS BOSWACHTER HEB IK EEN PRETTIGE AFWISSELING VAN BUREAU- EN VELDWERK. IK OVERLEG MET MIJN NAASTE COLLEGA OVER RECREATIEVE VOORZIENINGEN EN HET ONTWIKKELEN VAN EXCURSIES. HET KONINGINNEKRUID IN BLOEI. IN MIJN BLOGS VOOR STAATSBOSBEHEER EN OP SOCIALE MEDIA VERWONDER IK ME OVER DE NATUUR. ZEKER WETEN DAT DEZE FOTO HET PRIMA DOET OP INSTAGRAM. ONZE BEGELEIDE KANO-EXCURSIES ZIJN POPULAIR EN LATEN BEZOEKERS DE NATUUR BELEVEN VANAF HET WATER. GEEN STRAF OM DIE TE MOETEN VOORBEREIDEN! 23 JONG&AMBTENAAR

JONG&AMBTENAAR SRO: EEN ORGANISATIE MET DIVERSE DISCIPLINES Sjamana Wijsmuller, Peter de Wilde en Michiel Heimgartner werken alle drie bij SRO, maar of ze elkaar dan ook kennen is de vraag. SRO werkt in verschillende gemeenten en houdt zich bezig met diverse activiteiten. Zo is Sjamana regiocoördinator en buurtsportcoach aangepast sporten in Amersfoort, Peter projectleider technische dienst in regio Eemland en Michiel bedrijfsleider van drie zwembaden in Haarlem. Jullie komen elkaar vast nooit tegen? Sjamana: ‘SRO is echt een divers bedrijf. Het werk van Peter, Michiel en mij is totaal verschillend. SRO is een bedrijf met subculturen, voor elk wat wils. Je kan met veel achtergronden terecht bij onze organisatie, terwijl je wel collega’s bent van elkaar. Ik heb Michiel bijvoorbeeld nog nooit eerder ontmoet.’ Peter: ‘Ik ken Michiel wel. Wij nemen beiden deel aan bijeenkomsten van alle leidinggevenden binnen SRO, en Sjamana ken ik omdat we in ons kantoor in Amersfoort allemaal dezelfde lunchruimte delen.’ Michiel: ‘De functie van bedrijfsleider van zwembaden is uitdagend, gevarieerd en kent een grote mate van zelfstandigheid. Binnen de organisatie heb ik vooral contact met mijn assistent-bedrijfsleiders en met mijn afdelingsmanager.’ Klinkt als een erg gevarieerde werkgever. Hoe zijn jullie bij SRO terechtgekomen? Peter: ‘Na mijn opleiding mbo bouwkunde heb ik hier stage gelopen. Ik ben eerst gaan werken bij een technisch adviesbureau, maar dat was erg commercieel en uitsluitend gericht op financiële resultaten. Toen SRO me SRO ONTZORGT Waar mensen samenwonen, leven en werken, speelt gemeentelijk vastgoed een belangrijke rol. Gebouwen, sportvelden en speeltuinen vormen veilige ankers in buurten, wijken en gemeenten. Hier komen mensen samen om elkaar te ontmoeten, te sporten, te spelen, te leren en te ontspannen. Het is logisch dat gemeenten veel waarde hechten aan onderhoud, beheer en exploitatie van deze locaties. SRO biedt totale ontzorging op alle drie deze vlakken en zet sportservice in als middel om maatschappelijke opdrachten waar te maken. Werken bij SRO betekent dat je met meer dan 400 medewerkers uiteindelijk als één team zorgt dat alles functioneert en vakkundig en efficiënt wordt onderhouden, beheerd en geëxploiteerd. Dit betekent dat SRO weet wat er speelt, zij meedenken en vooruitdenken over hoe ze gemeenten en gebruikers zo goed mogelijk blijven ontzorgen. Hier hebben ze alle disciplines onder één dak. Van zwemonderwijzers tot buurtsportcoaches en van medewerkers groenonderhoud tot technisch onderhoudsmedewerkers. benaderde met een baan, ben ik meteen overgestapt. Je kunt hier meer betekenen dan alleen werken voor je baas. Je mag ook denken aan het klantperspectief en uitgaan van de mens.’ Michiel: ‘Dat is ook mijn verhaal. Ik ben ook manager geweest in commerciële en semi-commerciële sportaccommodaties, en daar is de klant vooral afnemer van een product. SRO is goed voor zowel medewerkers als klanten, dat werkt in het voordeel van iedereen.’ Sjamana: ‘Mijn verhaal is net anders. Ik heb eerst sportacademie alo gedaan. Daarna ben ik voor enkele dagen per week gymleerkracht geworden in het speciaal onderwijs. Ik kon mijn werkweek in 2014 uitbreiden, met de functie van buurtsportcoach bij SRO. Toen ik hier eenmaal werkte, kreeg ik steeds meer kansen om te werken voor mensen met een beperking.’ ‘Sinds 2018 ben ik regiocoördinator voor aangepast sporten in Eemland. Ons team doet alles om de sportparticipatie van mensen met een beperking te verhogen. Sport en bewegen zijn ook vanuit sociaal oogpunt van belang. Het gaat om iedereen die moeite heeft om aansluiting te vinden bij het reguliere sportaanbod. Of het nu gaat om mensen met verstandelijke, auditieve, psychische of andere beperkingen. Wij organiseren en bemiddelen.’ 24

JONG&AMBTENAAR NAAM: Sjamana Wijsmuller LEEFTIJD: 30 jaar FUNCTIE: regiocoördinator & buurtsportcoach aangepast sporten, SRO Amersfoort OPLEIDINGEN: • bachelor of education (BEd), sport and physical education - Hogeschool van Amsterdam • master of education (MEd), special educational needs - Seminarium voor Orthopedagogiek Hoe ziet jullie werkweek eruit? Michiel: ‘Drie zwembaden exploiteren betekent elke dag een volle agenda, ik stuur bijna veertig collega’s aan. Nee, ik heb geen tijd om soms zelf een duik te nemen. Wel doe ik op nationaal niveau aan atletiek, en de discipline die je daarvoor moet hebben, komt goed pas in mijn baan. Je moet steeds het totaalplatje blijven zien, altijd blijven nadenken. Op korte termijn kunnen handelen, en tegelijk de lange termijn in de gaten houden. Ik ben veel met cijfers bezig, maar ook met klanten. Zowel individuele klanten die vragen of opmerkingen hebben als verenigingen die bij ons activiteiten uitvoeren.’ Sjamana: ‘Ik deel mijn werk zelf in, heel flexibel. In mijn huidige functie ben ik vooral aan het bemiddelen. Dat betekent vragen over sport en bewegen en het bestaande aanbod bij elkaar brengen, sportaanbieders en buurtsportcoaches ondersteunen die een inclusief sportaanbod willen opzetten of continueren. Soms moeten we een beetje leuren om aandacht voor het belang van NAAM: Michiel Heimgartner LEEFTIJD: 36 jaar FUNCTIE: bedrijfsleider zwembaden, SRO Kennemerland OPLEIDINGEN: • bachelor sports and movement, sportmanagement - Fontys Hogeschool Sittard • mba sport management - Wagner Group bewegen te krijgen, zodat andere professionals – zoals afdelingen welzijn, wijkteams, scholen, huisartsen, diëtisten – sport ook meer op hun netvlies krijgen als “socialiserend middel”.’ Peter: ‘Mijn werk is minder flexibel. Ik werk onder andere met timmermannen, loodgieters. Zij beginnen allemaal om kwart voor acht. Dan is het handig als ik er ook ben. Wij doen werkzaamheden van a tot z, van klein onderhoud tot en met grote renovaties van gebouwen. Ik stuur aan, maak werkplannen en offertes. Ook haal ik werk binnen, doe de materialeninkoop en begeleid ik projecten.’ ‘Zo ben ik laatst projectleider geweest van de renovatie van De Volmolen, een rijksmonument. Daar komt nu een museum in en een katoendrukkerij, het moet een visitekaartje van Amersfoort worden. Zo’n complex project was erg leuk en uitdagend om te doen.’ Jullie zeggen alle drie dat SRO ook veel aandacht voor de medewerkers zelf heeft. Waar blijkt dat uit? Sjamana: ‘Er is hier een breed pakket NAAM: Peter de Wilde LEEFTIJD: 30 jaar FUNCTIE: projectleider technische dienst, SRO Amersfoort OPLEIDINGEN: • mts+ (niveau 4), bouwkunde – ROC van Amsterdam en Gooi en Vechtstreek • hbo, bouwbeheer en onderhoud – NCOI Opleidingen • post bachelor, management – NCOI Opleidingen aan mogelijkheden tot bijscholing, waar je zelf invloed op hebt. Voor mij is een cursus Word of Excel niet meer interessant, maar een opleiding over projectmanagement zeker wel. Dan ga ik naar hrm en worden er mogelijkheden voor mij gecreëerd. Mijn post-hbo-opleiding aan Avans is betaald door mijn werkgever.’ Michiel: ‘We hebben ook een academie, met cursussen vitaliteit, voeding en beweging, verbeter je brein, mindfulness. Er is dus veel aandacht voor hoe je in je vel zit, er wordt echt in je geïnvesteerd.’ Peter: ‘Mijn directe collega’s hebben weinig belangstelling voor mindfulness. Ze halen hun schouders op en gaan weer aan het werk. Maar de technische opleidingen vinden ze wel fijn. Zo heeft SRO zwembadtechnici in dienst, zulke mensen kun je op de arbeidsmarkt bijna niet vinden. Dat is maar een klein gezelschap van vakmensen in Nederland. Maar SRO biedt een interne opleiding, in combinatie met externe cursussen daarvoor.’ 25

JONG&AMBTENAAR ONDERNEMERS HELPEN Bijstandsgerechtigden helpen doorstromen naar (liefst) betaalde arbeid is het werk van Yvonne Westerdijk. Maar dit jaar kwam er een dringende taak tussendoor: de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). Dat betekende diep ademhalen en buffelen, vertelt de klantmanager Werk. R uim 1.300 aanvragen voor een uitkering kreeg de gemeente Veldhoven vanaf het begin van de coronacrisis, en dat in korte tijd, tijdens de eerste twee rondes TOZO. Een door het kabinet bedachte regeling voor levensonderhoud die door gemeenten moet worden uitgevoerd. En toen moesten Yvonne en ongeveer dertig andere collega’s een huzarenstukje leveren, licht ze toe. ‘Ongekend, zoiets hadden we nooit meegemaakt. We moesten allerlei andere werkzaamheden uit onze handen laten vallen, want we wilden de rechthebbende ondernemers zo gauw mogelijk een uit kering verstrekken.’ TOZO 1 eindigde op 1 juni 2020; daarna volgden meerdere versies van de ondersteuningsmaatregel, met aangescherpte voorwaarden. Zo moet er sinds de tweede versie ook getoetst worden hoeveel de eventuele partner van de ondernemer verdient, en inmiddels ook het vermogen van de aanvrager. Veldhoven koos er, anders dan sommige andere gemeenten, voor niet het hele TOZO-proces 100 procent geautomatiseerd te laten verlopen. In eigen beheer werd een oplossing gebouwd, want ‘digitaal check check check, toewijzen of afwijzen’ zoals Yvonne het verwoordt, wilde haar gemeente niet. ‘We willen waar nodig maatwerk kunnen leveren. Zo wezen sommige gemeenten meteen de aanvraag af als er een document miste. Wij belden die ondernemer dan liever even, om hem of haar daarop te wijzen. Of, in een geval dat ik me herinner, omdat die ondernemer in het buitenland verbleef. Eigenlijk een uitsluitingsgrond, maar wat nou als je op z akenreis bent en door COVID-19 niet terug kúnt vliegen? De mevrouw die het betrof hebben we wel geholpen.’ NNAAAMAM: YYvono nen Wese terddiji k LLEEFTIIJDJ : 31 OPLEIDING: HBO maatschappelijk werk en dienstverlening FUNCTIE: klantmanager werk BIJ: gemeente Veldhoven RE-INTEGRATIE Het aantal ondernemers dat aanklopt voor een uitkering loopt inmiddels terug en Yvonne komt meer toe aan haar ‘gewone’ re-integratiewerkzaamheden. ‘Die TOZO was een mooie uitdaging, maar bij mijn eigen werk, het contact met mensen en hen bemiddelen naar werk of andere activiteiten, ligt mijn hart. Bij sommigen is dat kort, bij anderen jaren achtereen.’ Een nieuwe groep cliënten dient zich aan. Gemeenten gaan zelfstandig ondernemers begeleiden bij bij- en omscholing, als hun bedrijf niet meer levensvatbaar blijkt. ‘Een deel van de ondernemers kan z’n business niet meer opstarten of voortzetten. Samen onderzoeken we wat zij willen en kunnen.’ Nuchterheid aan beide kanten is daarbij nodig, zegt Yvonne. ‘Soms moet ik een beetje sturen op dromen, want ideeën zijn niet altijd realistisch.’ 26

JONG&AMBTENAAR WONEN TUSSEN DE BEDRIJVEN Na tien jaar met veel plezier bij de afdeling ruimte van de gemeente Lochem te hebben gewerkt, verkast Jip ten Barge naar de gemeente Deventer. Hij slaat een nieuw pad in. ‘In Lochem heb ik ontzettend veel geleerd. In een kleine gemeente draag je veel verantwoordelijkheid.’ J ip bedoelt dat je bij een kleinere gemeente als Lochem veel inhoudelijke kennis moet hebben én zelfstandig moet kunnen werken. Je bent verantwoordelijk voor het hele proces, van ontwerp tot uitvoering. ‘In dat opzicht is een kleine gemeente een mooiere start dan een grote. Maar ik stap nu toch over, omdat een middelgrote gemeente als Deventer een goede volgende carrièrestap is. Daar kan ik mijzelf verder ontwikkelen, in een groter team.’ RAZEND TEMPO Als er één rode lijn in Jips carrière zit, dan is het wel dat hij zichzelf optrekt en ontwikkelt. Kennis en kunde van anderen opzuigt. Vooral belangrijk in zijn vak, gebiedsontwikkeling. Want daar is geen specifieke opleiding voor. Je moet het zelf leren in de praktijk, onder de vleugels van oudere, ervaren collega’s. ‘Ik heb dat georganiseerd door naar cursussen te gaan, maar vooral door leergierig te zijn en verantwoordelijkheid te nemen. En gewoon doen, ook. Uiteindelijk sta je dan op eigen benen en kun je zelf sturing geven aan projecten.’ STEDELIJK GEBIED In 2010 start Jip in Lochem als beleidsmedewerker landelijk gebied. Hij houdt zich bezig met kleinere ruimtelijke plannen, in het buitengebied. ‘Al snel werd ik beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling en ging aan de slag met stedelijke vraagstukken. Daarna ben ik nog breder gaan werken, op het gebied van vrijetijdseconomie.’ De laatste vijf jaar heeft Jip zich bezig gehouden met projecten op het gebied van woningbouw en bedrijvigheid. Zo moet net buiten het stadscentrum van Lochem woningbouw komen, waarbij bedrijven moeten verplaatsen. ‘Ik voer het masterplan uit dat de gemeenteraad voor dat gebied heeft vastgesteld’, vertelt hij. Jip is verantwoordelijk voor het hele proces, van ontwerp tot voorbereiden van de besluitvorming. Hij voert onderhandelingen, houdt zich bezig met de verplaatsing van bedrijven, het binnenhalen van subsidies, en is verantwoordelijk voor de communicatie met burgers en bedrijven. En natuurlijk de financiële sturing. ‘Woningbouw in een weiland levert makkelijk geld op, maar woningbouw op een bedrijventerrein kóst vooral veel. Het is steeds zoeken naar een balans tussen verschillende functies in een gebied, financiële haalbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Het transformeren van een verouderd bedrijventerrein naar woningbouw is een complexe opgave.’ NAN AMAM: JiJ p teen BBaargge LEL EFTTIIJDJD: 343 jaaar FFUUNNCTIIEE: prprojjectleeider gebiedso w kk BIJ ge i J: geme H ontwikk gem ente OPLE D N EIDIING: HBO ru mtel k pl no p anologiegie uiimteliijke ordening en eling te Locheoche m 27

JONG&AMBTENAAR ‘ ALS KIND AL VEEL BUITEN’ Nog geen vier jaar geleden deed Roger Vaerewijck iets heel anders. Hij was vliegtuigmonteur op Schiphol. ‘Daar heb ik zeven jaar met heel veel plezier gewerkt’, vertelt hij, ‘maar de onregelmatige diensten begonnen erin te hakken. Als ik een keer vrij was, moest iedereen om me heen juist werken.’ D us ging hij op zoek naar een alternatief. Al snel was er de mogelijkheid om als uitzendkracht bij de gemeente Hoorn aan de slag te gaan, op de afdeling groen en reiniging. Roger greep zijn kans. ‘Het paste bij me. Ik was als kind al veel buiten. Altijd in het groen aan het spelen. Later tuinierde ik ook graag, eerst bij mijn ouders en daarna in mijn eigen tuin.’ ONDERAAN DE LADDER Bij de gemeente begon Roger onderaan de ladder. ‘Ik hielp mee met het onderhoud. Bomen controleren op ziektes. Struiken snoeien. Dat beviel goed, maar ik wist dat er mogelijkheden waren om door te groeien.’ Om daar alvast op in te spelen, besloot hij een opleiding tot opzichter te volgen. ‘Die opleiding heb ik begin dit jaar afgerond, en toen kwam er toevallig een vacature vrij. Ik heb meteen gesolliciteerd. In mei werd ik aangenomen als voorman.’ Als jongeman van 31 heeft hij de leiding over een team van tien medewerkers. Sommigen zijn dertig jaar ouder dan hij. ‘In het begin werd dat moeilijk geaccepteerd. Vooral mensen die er al veertig jaar werken vonden het lastig. Maar de functie straalt toch een soort gezag uit. Dus ook al ben ik de helft jonger, uiteindelijk gingen ze toch naar me luisteren.’ Roger is met zijn team verantwoordelijk voor een nieuwbouwwijk waar bijna geen vuil op straat ligt, dus met reiniging zijn ze nauwelijks bezig. ‘Eerst werkte ik in de binnenstad. Daar is reiniging juist 80 procent van het werk. Daar wordt van alles op straat gegooid – met evenementen al helemaal. Dan ligt het bezaaid met bekertjes. Dat zijn grote operaties, om dat allemaal schoon te krijgen.’ TOEKOMSTPLANNEN Naar eigen zeggen zit hij zit als voorman precies op de juiste plek. ‘Ik heb het enorm naar mijn zin. Echt, de dagen vliegen voorbij.’ Toch liggen de mogelijke toekomstplannen stiekem al klaar. ‘Ik wil verder in het groen, dat sowieso, maar dan misschien hogerop. Richting het stadhuis. Directievoerder bijvoorbeeld. Het lijkt me heel mooi om uiteindelijk zelf aannemers te mogen aansturen.’ NAA : AAM Roger Vaerewijck LEEFTI 331 jaj arr FUN JD: FUNCTIE: voo voorma OP ooppziz chht OPLEIDLEIDING MB an groen en reiniging : MB vO vl liegtuigtechniek; MBO ter/uitvoerder tuin- en landandschapsinrichting 29

JONG&AMBTENAAR ‘De adrenaline maakt dat je heel erg gefocust bent’ LEKKER NIET WETEN WAT DE DAG OF NACHT BRENGT Niet dat ze nou zo dol op winkelen was. Maar als kind ging Romy Kloet graag op koopavonden met haar moeder mee het centrum in. Dan kon ze er bijna op rekenen: politie te paard! Het maakte zo veel indruk, dat ze koos voor een politieloopbaan. ‘A ls kind heb je nog niet een goed beeld van wat de politie allemaal doet. Boeven vangen, daar denk je aan. Maar er is zo veel meer mogelijk’, zegt ze. Sinds begin 2019 is Romy hoofdagent bij de Nationale Politie in Rotterdam. Het paard dat ze berijdt is (nog) een stalen ros, vaker nog zit ze ‘op de bus’. Romy is een biker en maakt deel uit van het Basisteam Centrum in Rotterdam. Daarnaast maakt ze deel uit van een zogeheten Openbare Orde Team (OOT), dat vooral gericht is op handhaving van de openbare orde. Het ploegje opereert met name in het uitgaanscentrum en tijdens grootschalige evenementen. Als belangrijkste taak heeft het team opstootjes en problemen in de kiem smoren. ‘Ik zal de laatste zijn om te ontkennen dat de actie en de spanning die dat met zich meebrengt, het werk voor mij juist aantrekkelijk maken’, onthult Romy. ‘De adrenaline die door je heen gaat, maakt dat je heel erg gefocust bent, een lekker gevoel. Natuurlijk kent mijn werk ook rustige dagen, waarop ik administratief werk moet doen. Dat ligt mij niet het meest, maar het hoort erbij. Het mooiste aan mijn baan vind ik dat ik aan het begin van de dag nooit weet hoe die er verder uit zal zien. Ik weet het gewoon niet van tevoren, echt nooit. Van die afwisseling geniet ik.’ Haar werk bij het OOT maakt dat ze veel in de weekeinden en avond- en nachtelijke uren in touw is. 30 Het OOT bestaat daardoor voor een groot deel uit jonge agenten. ‘Met het klimmen der jaren, als sommigen een gezin hebben, groeit de behoefte aan een bestaan met wat meer regelmaat.’ DRILLRAP Zelf ziet Romy vooralsnog niet op tegen werken bij nacht en ontij. ‘Ik hou wel van die drukte. Meestal fietsen we van hot naar her. Opstootje hier, opstootje daar. Vaak door jongelui die gedronken hebben. Die nachten vliegen altijd voorbij. Gaandeweg verandert de sfeer wel. Aan het begin van de avond stap je er fris en fruitig in, maar na het zoveelste

NNAAAMA : RRomym Kloeett LEEEFTIT JDJ : 2 24 jaaaar FUNCCTIT E:E: hoofo dad gent BIJJ: Nationo ale PoP liitiie,e, Eenheie d Rootterdam O OPLEIDDING: MBO 4, alllrounnd ppolil tiemedewerrker dronken dropje kan het vervelender worden. Dus dan pak je wat sneller door.’ Grote monden, scheldpartijen, die gaan ‘het ene oor in, het andere uit’, zegt Romy. Sommige ontwikkelingen vindt ze wel zorgwekkend. ‘Geweld of spanningen die gelinkt worden aan drillrap, om iets te noemen. Jongeren van dertien, veertien jaar die tegen elkaar opdissen en rondlopen met grote messen of een machete. Daar krijgen wij in Rotterdam ook mee te maken. Ik denk dan: jongens, jullie vragen om problemen, besef je wel waar je mee bezig bent?’ Een vaste teambezetting hoort bij de filosofie van de politie. ‘Wij zijn getraind om situaties snel in te schatten en indien nodig op te treden’ zegt Romy. ‘Je maatje is je veiligheid en 31 dat is tweerichtingsverkeer. Dus dat buddy-schap dat je ziet in politiefilms bestaat ook in het echt. Zeker als je met elkaar heftige dingen meemaakt. Dat smeedt een band.’ KAMPIOENSCHAP FEYENOORD Deel uitmaken van die imposante bereden politie zit nog steeds in Romy’s achterhoofd, voor de toekomst. ‘Maar er is zo veel mogelijk binnen de politie, dus een carrièrepad heb ik nog niet uitgestippeld.’ Wat ook nog op haar verlanglijstje staat: een kampioenschap van Feyenoord. ‘Dat zorgt vaak voor incidenten, maar het feestgevoel dat het meebrengt hoop ik wel een keer mee te maken!’

JONG&AMBTENAAR DE BUCH ONTWIKKELT – EN JIJ OOK! Werken voor 4 gemeenten? Hoe werkt dat eigenlijk? W aar leer je zó snel samenwerken met verschillende colleges, schakelen tussen verschillende beleidsregels en krijg je de kans om trainingen te ontwikkelen en te geven? Juist. De werkorganisatie BUCH is uniek. Eén ambtelijke organisatie die werkt voor 4 gemeenten. Dat dit soms best een uitdaging is, daar weten onze collega’s alles van. Maar het is vooral een organisatie waar je heel snel leert én groeit. Als je het verschil wilt maken, is het mogelijk bij ons. JE BENT WELKOM Kijk voor vacatures, stages- en afstudeerplekken op werkenbij.debuch.nl. Benieuwd hoe het werken bij de BUCH gaat? Dan ben je altijd welkom. Stuur een appje naar 0625756009 en vertel wat je wilt. Dus ben jij druk aan het solliciteren, maar denk je dat jouw profiel niet h elemaal aansluit? Vind jij de functie en de werkgever leuk? Reageer! Met enthousiasme en leergierigheid kom je een heel eind. Bij ons krijg je volop de kans om jezelf te ontwikkelen en te groeien. Zoals we al zeiden, de BUCH is uniek. Maar hoe ziet dat er nu uit in de praktijk, het werken voor 4 gemeenten en de werkorganisatie. Deze 3 toppers (Ro³) werken allemaal op een andere plek in de organisatie en vertellen hoe zij dit ervaren. Uiteraard werken zij nu als het kan thuis. Daarom zie je op de foto’s 2 thuiswerkplekken. BUCH IN HET KORT: Bij de BUCH werk je voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Naast natuurlijk de werkorganisatie zelf. Wij zijn uniek met z’n 5-en. Dit geeft volop kansen. Pak die kansen. Haal het beste uit jezelf en maak het beste van de BUCH. Inwoners: 102.500 Medewerkers: 800 Startsalaris: Afhankelijk van functie, opleiding en e rvaring Netwerk Jonge Ambtenaren: BUCH JONG! 32

JONG&AMBTENAAR ROMANY BEENTJES ROSANNE SLOOTWEG is 33 jaar, raadsadviseur en plaatsvervangend griffier voor de gemeente Castricum. Zij is dan ook één van de weinige medewerkers die nog bij een van de vier gemeenten in dienst is. Bij ons dus best bijzonder! ‘Zo’n ambtelijke fusie verandert eigenlijk niet zo veel aan de essentie van het werk dat we binnen de griffie doen. We faciliteren het democratisch proces zodat de raad afgewogen besluiten kan nemen. Tegelijkertijd verandert er natuurlijk wel van alles. Op de griffie ben je toch de schakel tussen raad en organisatie. Veel van de werkprocessen raken elkaar of lopen in elkaar over. En die organisatie is ineens ruim drie keer zo groot en heeft met vier colleges, griffies en raden te maken! Op de griffie ben je soms net een soort tolk tussen politiek en ambtelijke organisatie. Ik vind het leuk om die werelden wat dichter bij elkaar te brengen. De bestuurlijke processen zijn voor de collega’s af en toe best i ngewikkeld. In Castricum werken we deze raadsperiode bijvoorbeeld met een raadsprogramma in combinatie met een minderheidscollege, dat kan dus best een andere aanpak vragen in de voorbereiding van voorstellen. Daar probeer ik de BUCH-collega’s dan ook zo goed mogelijk bij op weg te helpen. Zo heb ik onder andere samen met een aantal collega’s een training bestuurlijk adviseren opgezet. Dat vind ik mooi aan de BUCH, je krijgt echt de ruimte om met initiatieven te komen en daarmee aan de slag te gaan!” is 26 jaar en werkt als beleidsadviseur Samenleven. Zij is bij ons begonnen als functioneel beheerder bij het domein Bedrijfsvoering. Sinds dit jaar zit ze helemaal op haar plek bij het domein Samenleven en houdt zich bezig met de nieuwe wet Inburgering. ‘Ik wilde graag meer betekenen voor de inwoners, daarom ben ik heel blij met deze plek. Het is natuurlijk een hele andere functie. Juist daarom vind ik het zo mooi om bij de BUCH te werken. De BUCH maakt dit mogelijk en heeft lef. Het werken voor deze 4 gemeenten en de organisatie vind ik extra leuk. Ik ben hier opgegroeid dus ik ken de omgeving. Het maakt het werk persoonlijk en ik voel me echt verbonden met de gemeenten. Het werken voor 4 wethouders was natuurlijk wel wennen. Gelukkig werken de colleges goed samen, al hebben ze natuurlijk wel hun eigen wensen. Ik leer nu heel snel samenwerken met wethouders, sneller dan wanneer ik voor 1 gemeente zou werken. Er zijn meerdere invalshoeken op hetzelfde onderwerp. Het is wel zoeken hoe je ze het beste allemaal zo goed mogelijk kunt informeren en adviseren. Maar ze staan echt open voor het persoonlijk contact met medewerkers. Dat is gelukkig niet verloren gegaan met de nieuwe organisatie! De wethouders proberen vaak te gaan voor een BUCH brede aanpak. Hierin is altijd ruimte voor de lokale visie van elke gemeente. Dit maakt wat mij betreft een aanpak nog completer!’ ROOS GROEN is 28 jaar en werkt als inkomensconsulent. Roos is bij ons begonnen als stagiaire en heeft inmiddels heel wat kijkjes in de keuken genomen binnen verschillende functies. ‘Tijdens mijn stage heb ik mijn collega’s van leerlingenvervoer en kwaliteit ondersteund. Daarna kreeg ik de kans om bij de Uitkeringsadministratie aan de gang te gaan. Een mooie kans die ik met beide handen heb aangepakt. Op deze plek heb ik zoveel geleerd. Ik heb ook geleerd dat ik wel liever met inwoners werk. Daarom ben ik nu aan de slag als inkomensconsulent. Op papier ben ik inzetbaar voor de gemeente Bergen, per 1 januari 2021 voor de gemeente Heiloo, maar in de praktijk natuurlijk aanwezig voor alle vier de gemeenten en de organisatie. Inwoners vinden het fijn om een vast gezicht te hebben. Ze delen toch een stukje van hun leven met je. Als je voor alle 4 de gemeenten werkt, is het soms een uitdaging als het beleid niet gelijk is. Maar ik zie eigenlijk vooral de voordelen: je leert veel inwoners kennen en je ziet veel verschillende situaties. En over die beleidsstukken? Het houdt je scherp! De organisatie is sinds de fusie natuurlijk een stuk groter. Voor mij voelt het niet zo, er is echt ruimte voor persoonlijk contact. De Sociaal Team consulenten zijn verdeeld over de 4 gemeenten zodat we zo dicht mogelijk bij de inwoners zijn. Toch hebben we om de week overleg met elkaar. Zo blijven we van elkaar leren en ook belangrijk: weten we hoe het met de collega’s gaat.’ 33

JONG&AMBTENAAR DE TOEKOMST VAN WERK IN 5 TRENDS Als de crisis van 2020 iets laat zien, dan is het wel dat mensen zich razendsnel aanpassen. Manieren van (samen)werken die tot voor kort moeilijk van de grond kwamen, zijn noodgedwongen ingeburgerd als gevolg van de coronacrisis. Sommige ontwikkelingen die op doorbreken stonden, hebben dat inmiddels gedaan. H oe ziet de toekomst van werk er verder uit; waar krijg je straks in je werkende bestaan als ambtenaar vrijwel zeker mee te maken? 1 THUISWERKEN Ook als in de toekomst de anderhalve metermaatregelen worden afgebouwd, gaat niet iedereen gewoon weer vijf dagen per week naar zijn oude werkplek. Thuiswerken blijft, zij het misschien minder dwingend dan nu het geval is. Organisaties sluiten kantoren, richten de gebouwen die ze behouden anders in en passen ook hun systemen aan op thuiswerken. Niet alleen om kosten te besparen, maar ook omdat het hybride werken de werkvloer verovert – een mix van thuis- en kantoorwerk. Het kantoor wordt steeds meer een ontmoetingsplek waar de banden aangehaald worden, medewerkers een kop koffie met elkaar drinken in comfortabele zitjes. Een omslag die ook bij de overheid plaatsvindt, en opeens veel sneller gaat dan eerder was voorzien. 2 BAAS OP AFSTAND Wie had ooit gedacht z’n manager te missen? Evenals de andere collega’s, die je minder ‘live’ zult ontmoeten. Meer op afstand werken leidt ook tot een nieuwe manier van leidinggeven, waarbij managers vooral letten op de resultaten van jouw werk en je productiviteit. En veel minder controleren of je op een bepaald tijdstip wel keurig achter je laptop zit. Dat vraagt niet alleen vertrouwen, maar ook sociale competenties. Een bron van zorg bij HR-afdelingen is, dat de gezamenlijke c ultuur –dat wat collega’s en de organisatie bindt– verwatert. 3 4 34 ANDERS SAMENWERKEN Sommige manieren van samenwerken zijn snel ingeburgerd geraakt. Veel werkenden zijn noodgedwongen handiger geworden met technologie. Zoomen en Teams-vergaderen, bestanden delen in de cloud en via allerlei handige programmaatjes, zoals Trello. Het vergt van sommigen extra veel energie. Jonge medewerkers hebben in veel gevallen een voorsprong; zij zijn digital natives, opgegroeid met nieuwe manieren van communiceren. Dat deden ze ook al tijdens hun studie, in werkgroepen of het maken van gezamenlijke presentaties. Zij zien tech nologie meer als vriend dan als vijand. ROBOTCOLLEGA’S De rol van computers en robots wordt snel groter. Nu wordt nog 71 procent van alle werkzaamheden door mensen verricht, en 29 procent door programmeerbare machines. De verwachting is dat in 2022 deze verhouding zal verschuiven naar 58 procent mens versus 42 procent machine. Zo zullen chatbots een

groot deel van de communicatie met burgers en inwoners overnemen, hoeven financiële mensen geen facturen meer te controleren, en kunnen drones controleren wat voor bouwsels er op de grond staan. De verwachting is dat taken op het gebied van dataverwerking en informatieverwerking voor 62 procent aan machines zal worden overgelaten. Het World Economic Forum voorziet dat de balans rond 2025 definitief omslaat en programmeerbare machines 52 procent van alle taken hebben overgenomen. IN EEN VOORTDUREND VERANDERENDE WERELD NEEMT HET BELANG VAN SCHOLING TOE Mensen moeten steeds hoger opgeleid zijn om hun werk te kunnen blijven doen en moeten zich doorlopend ontwikkelen, zeker in ontwikkelde economieën. Wie niet investeert in opleiding en ontwikkeling, raakt achterop. 5 Jonge medewerkers hebben een voorsprong bij hybride werken en technologiegebruik Dat geldt voor werk- en opdrachtgevers, maar ook voor werk- en opdrachtnemers. Bron: World Economic Forum (WEF). De organisatie sprak met de werkgevers van zo’n vijftien miljoen werknemers in twintig landen en twaalf sectoren over verwachte trends.

JONG&AMBTENAAR JONG IN CORONATIJD BIJ GEMEENTE HAARLEM ERICA SALIMANS, SENIOR ADVISEUR HRM: “Vanaf half maart konden alle medewerkers van gemeente Haarlem vanuit huis werken. In razendsnel tempo kregen we de beschikking over software om vanuit huis veilig bij alle werkbestanden te kunnen. Het was even wennen, maar al snel deden we het werkoverleg via MS Teams. Eind maart werd duidelijk dat thuiswerken voorlopig nog niet voorbij was. En dus besloten we binnen HRM dat de fysieke introductiedag voor nieuwe collega’s anders moest. Het eerste wat we oppakten was de eed of belofte-aflegging. Voor iedere nieuwe ambtenaar is dit een verplicht onderdeel, en het liefst zo snel mogelijk na binnenkomst afgelegd. We schreven een script zodat één van de directeuren de eed of belofte via MS Teams kon afnemen. De sessies vonden plaats in kleine groepjes van hooguit vier nieuwe collega’s. Op deze manier was er ook tijd om onderling nader kennis maken met de nieuwe medewerker. Twee directeuren namen ieder in een eigen Teams groepje de eed of belofte af zodat we de opgelopen achterstand snel inhaalden. Ziedaar het voordeel van digitaal. We zijn nu bezig om meer onderdelen van de introductiedag in een digitaal jasje te gieten.” LISA OPDAM; JURIDISCH ADVISEUR EN BESTUURLID JONG HAARLEM Voordat iedereen thuis kwam te zitten door de coronamaatregelen, organiseerde Jong Haarlem – bestaande uit een team van vijf bestuursleden - elke eerste donderdag van de maand een activiteit en een netwerkborrel in het Haarlemse café de Lift. Bestuursleden Emma Huiberts en Michelle Bouman vertellen: “Met de activiteiten en borrels 36

JONG&AMBTENAAR WERKENBIJHAARLEM: ontmoetten we elkaar en konden we ervaringen uitwisselen. Jong Haarlem is een hechte groep collega’s die elkaar regelmatig ontmoet, en waar telkens weer nieuwe collega’s bij aansluiten. We organiseren workshops en regelmatig ook een pubquiz. Door corona was het niet meer vanzelfsprekend om elkaar op te zoeken. Dus gingen we op zoek naar andere contactmomenten.” Lisa: “We hebben niet stilgezeten! Binnen het bestuur en bij onze leden bleek duidelijk behoefte aan contact en daar wilden wij natuurlijk graag in faciliteren. Zo hebben we in april een digitaal opdrachtenspel gedaan waarbij in verschillende teams op afstand foto-, video- en spraakopdrachten voltooid moesten worden. Het team met de meeste voltooide opdrachten won de felbegeerde titel ‘Quarantaine kampioen’.” Bestuursleden Martijn Booms en Frank de Jong organiseerden op hun beurt voor bijna honderd collega’s een digitale pub quiz. Ook zocht Jong Haarlem naar workshops die passen bij de coronamaatregelen. Lisa: “Zo hebben we een workshop gedaan over efficiënt thuiswerken, met op maat gemaakte tips en over het contact houden met je team op afstand.” Niet alleen Jong Haarlem organiseerde activiteiten, ook binnen de afdelingen zelf is behoefte aan contact met collega’s. Collega Nynke Weinrich van Maatschappelijke Ontwikkeling bedacht een zomerpicknick waarbij je wekelijks kon aansluiten en de afdeling Jurdische Zaken regelde ludieke speeddates via MS Teams om kennis te maken met nieuwe collega’s. “Mooi om te zien hoe de coronacrisis zoveel creativiteit losmaakt!”, aldus Lisa. JORI ALKEMADE, JUNIOR PROGRAMMA MANAGER, SOCIAAL DOMEIN Hoe zorg je dat medewerkers verbonden blijven in coronatijd? En dat je gezamenlijk aan hetzelfde doel blijft werken? Hoe blijf je in contact met de stad? Dat zijn vragen waar Jori Alkemade creatieve oplossingen voor verzint bij gemeente Haarlem. “Zeker in deze tijd, waarin je elkaar weinig in levende lijve ziet, is het belangrijk om medewerkers te betrekken bij de organisatie. Daarom organiseer ik een live (coronaproof) introductieprogramma voor nieuwe medewerkers van het Sociaal domein. Er zijn live presentaties, persoonlijke videoboodschappen en een pubquiz. Daarnaast hebben we een welkomst video gemaakt met een korte uitleg over wie en waar in het Sociaal Domein. Buiten de eigen teams om, zien collega’s elkaar minder. Om toch verbinding te houden binnen het Sociaal Domein, organiseren we ook veel online workshops en webinars via onze Leeracademie Sociaal domein. Samen leren en ontmoeten is heel belangrijk. Ook houden we online check-in-gesprekken om te peilen hoe het gaat met collega’s. Wat zijn de actuele ontwikkelingen binnen hun afdeling of vakgebied en kunnen we ze ergens mee helpen? Al met al doen we veel om collega’s betrokken te houden bij de organisatie en bij elkaar. We werken samen voor de inwoner. Samen maken we de stad.” 37

JONG&AMBTENAAR ‘Ik heb mijn plek in het team gevonden’ BIJDRAGEN AAN EEN SLIMMERE STAD Smart city, Internet of Things, kunstmatige intelligentie, big data, robotisering: informatie en technologie zijn de brandstof waar een groot deel van de wereld op draait. Abderrahman Oulad Sedik volgt de ontwikkelingen op de voet. A bderrahman vond dat hij naast zijn marketingstudie nog wat extra bagage kon gebruiken, en dan zo toekomstgericht mogelijk. Daarom volgde hij een tweede master, informatiemanagement. ‘Technologie vind ik van jong af aan interessant. Toch ben ik niet heel technisch, een vak als programmeren ligt mij bijvoorbeeld niet zo. Wat mij wel aanspreekt, zijn vraagstukken op het snijvlak van IT en organisatie, vooral de toepassing van technologie.’ Bij de gemeente Tilburg waar Abderrahman na zijn studie instroomde, liggen zulke vraagstukken bijna voor het oprapen. Binnen zijn huidige opdracht is hij onder meer gedeeltelijk verantwoordelijk voor het intake-loket, waar de interne organisatie aanklopt met software-gerelateerde v ragen. Verder houdt hij zich inhoudelijk bezig met verschillende lopende projecten. ‘Binnen de gemeente hebben we voor bijna alles een applicatie’ vertelt Abderrahman. ‘Hoeveel het er precies zijn weet ik niet, maar het moeten er honderden zijn. Vaak krijgt ons loket vervangingsvragen. Zo was er onlangs een verzoek voor nieuwe software voor de verkeersinstallaties in de stad. De bestaande software was te oud en wordt niet meer 38 ondersteund. Binnen ons team bekijken wij of en hoe een nieuwe applicatie past in ons applicatielandschap, het geheel van applicaties waar we mee werken.’ Tilburg is volgens hem zeer tech savvy. ‘Je merkt aan alles dat de organisatie bezig is met de toekomst, vooral op digitaal gebied. Als inwoner heb ik daar zelf ook baat bij. Met zulke ogen probeer ik er ook naar te kijken: hoe kunnen techniek en IT het leven van burgers vergemakkelijken.’ Een voorbeeld: ‘Tilburg is bijvoorbeeld een pilot gestart met chatbots, “robots” die geprogrammeerd zijn om verzoeken en aanvragen af te handelen. Zo kunnen inwoners bijvoorbeeld snel en eenvoudig hun verhuizing doorgeven en regelen, of een paspoort aanvragen.’ Jammer genoeg startte Abderrahman aan het begin van de corona-tijd bij de gemeente; zijn collega’s had hij nog niet ‘live’ ontmoet. ‘Door het thuiswerken zit even binnenlopen voor overleg of uitleg er nauwelijks in en leer je elkaar minder snel kennen. Maar inmiddels heb ik mijn plek in het team gevonden. Wat me opvalt: de sfeer is informeel en niet hiërarchisch. Even lunchen met je leidinggevende om wat door te spreken kan gewoon. Ik word serieus genomen en als een volwaardige collega behandeld.’

NNAAM: Abbdeerrrahmam n OuO lad Sedik LLEEFTIT JDJ : 2255 FUNCCTIT E: I IT-trar ini ee BBIJ:J ggemem ene te Tilburg OPPLEL IDINNG: m mastere s ini formata ion manan gementt en maarkkette ing mana ageme ene t

JONG&AMBTENAAR JONGEREN ZIJN DE TOEKOMST D e aankomende jaren vindt binnen Omgevingsdienst Haaglanden een grote uitstroom van kennis plaats door het bereiken van de AOW-leeftijd. De arbeidsmarkt is krap en wij hebben regelmatig vacatures. Eind 2019 is een startersprogramma ontwikkeld om junioren aan ons te verbinden, zodat de kennis van de senioren die uitstromen behouden blijft. Via dit programma en vacatures zijn de afgelopen drie jaar 35 jonge collega’s ingestroomd. Rik Jansen, Toezichthouder Milieu: “Ik ben als starter begonnen bij Omgevingsdienst Haaglanden en vooral in het begin komt er veel op je af. Het is daarom fijn dat wij, naast de personeelsvereniging, ook Jong ODH hebben. Via Jong ODH houd ik contact met mijn jongere collega’s. Denk hierbij aan een speciaal Jong ODH kanaal in Teams, digitale borrels en bijeenkomsten waar kennisdelen centraal staat. Als starter vond ik zo gauw mijn weg binnen onze dienst. Ik denk dat wij daarom zo’n fijne organisatie zijn om voor te werken.”. JONG ODH Een interessante, uitdagende, maar ook een open en fijne werksfeer is voor medewerkers belangrijk. Om input hierover van jongere medewerkers te krijgen, maar ook om elkaar te leren kennen én om interactie binnen onze twee primaire processen te bevorderen is Jong ODH opgericht. Een groep van ruim 60 medewerkers tot 35 jaar die meedenken en advies geven aan het MT over uiteenlopende vraagstukken. Jong ODH is een platform waar inhoud en fun samenkomen. De volgende stap is het nadenken over leuke en leerzame activiteiten samen met de ‘oudere’ collega’s. MET JE VOETEN IN DE KLEI, JE HART IN DE NATUUR EN JE BLIK OP DE TOEKOMST Je werkt aan vergunningverlening, toezicht en handhaving in een gebied met ruim 1 miljoen mensen. In ons werkgebied Haaglanden vallen 31.000 bedrijven en instellingen onder milieuregels en vind je 1.400 glastuinbouwbedrijven en 3.100 horecabedrijven. In Zuid-Holland zijn ruim 500 bodemenergiesystemen, 20 drinkwaterwinningen en veel prachtige natuur. Of je nu als vergunningverlener, jurist, toezichthouder of milieuspecialist werkt: je werkt met je voeten in de klei, met je hart in de natuur en je blik op de toekomst. Klinkt het interessant? Ga naar onze website voor meer informatie. www.omgevingsdiensthaaglanden.nl 40

JONG&AMBTENAAR EEN MENSGERICHTE DENKER Een aantal jaren terug schreef Britt van der Kooij haar afstudeerscriptie bij de Omgevingsdienst Haaglanden. Die ging over kennismanagement: het behoud van kennis binnen een organisatie. Daarna hoort Britt een aantal maanden niets. Dan gaat opeens de telefoon. P er telefoon krijgt Britt van der Kooij een baan aangeboden bij de Omgevingsdienst, in het cluster HRM. ‘Er was daar een vacature voor junior HR-adviseur’, vertelt Britt. ‘Ik heb meteen “ja” gezegd, want ik kende de organisatie en het team vanwege mijn stage al goed.’ Omgevingsdienst Haaglanden is in 2013 ontstaan, als negen gemeenten en de provincie Zuid-Holland hun controlediensten voor milieu samenvoegen. Dit om kennis in één organisatie te bundelen en zo efficiënter te kunnen werken. Bij deze nieuwe dienst schrijft Britt haar scriptie over het behoud en managen van interne kennis. Op dat moment een actueel onderwerp, want enkele teamleiders en medewerkers staan op het punt van pensionering of zijn al vertrokken. ‘In mijn scriptie adviseer ik om binnen organisaties veel kennis met elkaar te delen en zaken op te schrijven. En de noodzaak van kennismanagement in te zien. Daardoor verdwijnt niet zomaar alle knowhow die bij oudere, ervaren collega’s vaak “tussen de oren” zit.’ EERST JUNIOR HR-ADVISEUR Als junior HR-adviseur komt Britt eerst op de administratie van het cluster HRM terecht. ‘Daar heb ik nu nog baat bij, want zo leerde ik de praktijk van HRM en personeelsadvies goed kennen. Ik heb alle processen op de afdeling gezien en meegemaakt.’ Na ruim anderhalf jaar wordt Britt in januari 2020 dan écht HR-adviseur. Fijn werk, vertelt Britt. ‘Ik heb ooit eerst een jaar journalistiek gestudeerd, maar dat was niets voor mij. Ik ben meer een denker. En toen ik een keer meeging met een vriendin naar een open dag van de HRM-opleiding wist ik meteen: dit is het!’ TWEE PETTEN Is de functie niet lastig, enerzijds een soort vertrouwenspersoon voor medewerkers zijn en anderzijds de belangen van de organisatie moeten dienen? Britt: ‘Dat is goed te doen. Het is wel altijd belangrijk de verschillende belangen af te wegen en in je hoofd te houden. Want wat medewerkers me vertellen, kan ook vertrouwelijk zijn. Dat speel ik nooit zomaar door naar een ander, want dan is het vertrouwen snel weg.’ Om de week volgt Britt nu een dag de masteropleiding management, cultuur en verandering met specialisatie strategisch HRM. Ze hoeft dan niet naar kantoor te komen. ‘Zo krijg ik een breder beeld van het functioneren van organisaties, want mijn HRM-opleiding was toch vooral mensgericht.’ NA r AAM: Britt van der Kooij LEEFTIJD: 28 jaar FU IIJ FUNCTIE: HR HR-adviseur B J: Omm Haaglanden OPPLEIDING: HBH BO human resource mmaanagement (bachelor) mgevingsdienst 41

JONG&AMBTENAAR ‘ Jonge gemeenteambtenaren hebben andere behoeften dan die bij het rijk’ ZO VEEL TOFFE JONGE AMBTENAREN Wie als jonge ambtenaar generatiegenoten wil ontmoeten, kan zich aansluiten bij een van de vele netwerken voor jonge ambtenaren in Nederland. Ieder netwerk heeft zo zijn eigen ambities, vertelt Hossam Boutaïbi (35). H ossam is penningmeester bij FUTUR, de overkoepelende organisatie van jonge ambtenaren-netwerken in Nederland. ‘Jonge ambtenaren bij een gemeente hebben andere behoeften dan bij een ministerie. Bij een kleine gemeente is vaak meer behoefte aan persoonlijke ontwikkeling, terwijl ze bij het rijk sowieso al veel trainingen krijgen. Dus daar hebben ze andere wensen.’ Toch is er ook een duidelijke overeenkomst: voor ieder netwerk is het onderlinge contact van groot belang. ‘Je krijgt te horen waar anderen mee zitten. Waar lopen zij tegenaan? Hoe lossen zij dat op? Zo leer je tips and tricks. Met je eigen leeftijdsgenoten is de drempel om met elkaar te praten veel lager dan bij mensen die al langer bij de overheid werken.’ FUTUR organiseert ook zelf evenementen. Zo is er de inmiddels bekende Jonge Ambtenaar van het Jaar-verkiezing. Als Hossam erover begint, gloeit hij van trots. ‘Ja, na zo’n avond denk ik: wauw. In het hele land heb je zo veel toffe mensen die allemaal iets willen betekenen voor hun stad, of voor de provincie, of voor het land. Dat geeft superveel energie.’ Ondanks het plezier waarmee Hossam zijn functie vervult, is hij bereid het stokje door te geven als zijn tijd erop zit. Met een duidelijke reden. ‘Iedere jonge ambtenaar brengt nieuwe inzichten. Ik mag hopen dat over tien jaar de jonge ambtenaren iets heel anders leuk en belangrijk vinden dan ik nu.’ INTERACTIE Een van de netwerken die FUTUR vanaf het begin heeft bijgestaan, is Jonge Ambtenaren Zeeland. Liliane Solé (28), adviseur water en klimaatadaptatie bij de provincie Zeeland, behoort tot de oprichters. Het plan ontstond vorig jaar. ‘We hadden een borrel van de provincie, voor alle Zeeuwse jonge ambtenaren. Toen hebben we met drie mensen een groepje 42 gevormd dat meteen enthousiast was. We zeiden tegen elkaar: we gaan ervoor.’ Inmiddels zijn ze met z’n zessen. JAZ is er voor alle jonge ambtenaren van Zeeland. ‘Want Zeeland is natuurlijk niet zo’n drukke provincie als bijvoorbeeld Noord-Holland. Maar dat is juist leuk, want daarom hebben we interactie tussen allerlei verschillende overheidsinstanties. Kijk naar ons bestuur. We hebben er twee in Goes, eentje in Kapelle, Sluis en IJzendijke – en ik kom zelf uit Vlissingen.’ COVID19 Helaas maakt het coronavirus samenkomen lastiger. ‘Ja, corona gooit best wel roet in het eten. Fysieke evenementen kunnen we eigenlijk niet organiseren. Als overheid hebben we natuurlijk ook een voorbeeldfunctie, dus we kunnen niet zeggen: wij gaan met honderd jonge ambtenaren bij elkaar zitten.’ Daarom doen ze het voorlopig digitaal. ‘Binnenkort hebben we een webinar, waarbij een spreker zal vertellen over personal branding. We hopen tientallen mensen te ontvangen.’ Zodra de omstandigheden het toelaten, zullen ze elkaar weer opzoeken. De ideeën zijn er al. ‘We zouden het leuk vinden om een kijkje te nemen bij een groot bedrijf als Dow Chemical in Terneuzen. Of bij de kerncentrale. Of bij het waterschap. Het hoeven niet per se overheidsorganisaties te zijn. Het is juist mooi om breder te kijken. Om andere mensen te ontmoeten.’ SPEELGOED EN LADDERS Lang niet alle netwerken voor jonge ambtenaren zijn een combinatie van allerlei instanties. Er zijn ook netwerken die binnen een enkele organisatie functioneren. Neem Jong NVWA, alleen bedoeld voor jongeren in dienst van de Nederlandse Voedselen Warenautoriteit. Jelle De Winter (31) is senior inspecteur bij de NVWA en heeft een leidende rol bij dit netwerk. Hij kan goed uitleggen waarom hij Jong NVWA belangrijk vindt. ‘De

JONG&AMBTENAAR NAAMAAM: Jen nnie LE 31 jaa en D jDiijk NNAAM: Jeellll e De Winntter EEFTI DT JD: ar FUNCT ECTIIE: t a teamma lelee w j wiijkregiie O L anager efbaarheidh id en OPLEIDINING: HBO cu t culturele en maatscha pel vo m n g aatsch ppe ijke ormin LEEEFTIT JJD: 31 jaaar FUFUNCNCTIT E:E seseniin oorr insnspectteeuur O OPLLEEIDDIING: WO bacchheelor diere geg neeskunde, ma mastts er ruunddergeeneeskundde NANAAAMM: Lillianne Solélé LELEEFTIJDD: 28 jaaar FUUNNCCTITIEE: addviiseseuru water en kl k immi aaataat daad ptatie O OPPLEL IDING: HBO watermana agemennt// deltamanagement; WO W milieuwete enschappen NAAAAMM: HHossammBoouutaaïbbï i LLEEFTIT JDJD: 35 jaar FUUNCTIE:: belel idsmmedewerker direr ctie ondernemmersscchaap OPLEIDINNG: WOO, bachc ellor burgerlijk recchtht, master internatiionale economie NVWA houdt toezicht op behoorlijk veel domeinen. Van speelgoed en ladders tot eten en drinken. En dan ook nog op planten en dierenwelzijn. Toch zijn veel van ons juist met iets heel specifieks bezig. Dan is het leuk om eens te zien wat andere collega’s doen. Dat is het voordeel van zo’n grote organisatie.’ Jelle is vooral te spreken over de zogeheten NVWA-kampvuren, opgezet door Jong NVWA. ‘Maar die kampvuren zijn niet alleen voor jongeren,’ zegt hij er meteen bij. ‘Ook oudere collega’s zijn welkom. Het is een soort podium om ideeën aan collega’s te pitchen. We zitten in een bestuurlijke organisatie, daarom lopen werknemers soms tegen een muur op. Ze komen met veel energie binnen, maar raken na een tijdje gedemotiveerd. Het doel van het kampvuur is om dat innerlijke vuur terug te laten komen. Om elkaar te helpen dat vuur brandend te houden.’ MINDER ILLUSIES Omdat zowel ouderen als jongeren hieraan meedoen, ontstaat er vaak discussie. ‘We hebben best een gelijke verdeling: ongeveer 50 procent ouderen en 50 procent jongeren. Je ziet direct het verschil in mening. Maar dat maakt het juist interessant. Oudere collega’s hebben minder illusies. Die zijn realistischer. Maar ze missen soms de kracht van een jonge medewerker die denkt: kom, we gaan ervoor, ongeacht de drempels. Dat contrast helpt enorm om tot een gesprek te komen.’ Ook voor Jelle is corona een last. De kampvuren gaan nu nog via Skype. ‘Ik verzorg de opening, dus ik moet mensen op hun gemak stellen. Dat is niet makkelijk, digitaal.’ Jelle is zo betrokken bij zijn netwerk omdat hij zelf heeft ondervonden hoe belangrijk het is om zich gesteund te voelen 43 door gelijkgezinden. ‘Ik ben een paar jaar geleden overspannen thuis komen te zitten. Vorig jaar merkte ik dat veel collega’s ook al overspannen zijn geweest, of dat ze ertegenaan zaten. Dat zijn allemaal jonge collega’s van tussen de twintig en veertig jaar.’ Daar moest verandering in komen. ‘Ik dacht: dit is bizar. Hoe gaan we ervoor zorgen dat dit niet met andere collega’s gebeurt? Dat is voor mij echt het hogere doel.’ SELECTIEVE CLUB Jong NVWA is met 407 leden een grote organisatie. Jennien Dijk (31) zit bij een veel kleiner netwerk, een van de kleinste – maar ook een van de oudste – van Nederland: Hartmans Netwerk. Jennien is teammanager leefbaarheid & wijkregie bij de gemeente Meppel. Ze zit nu twee jaar bij Hartmans. ‘We houden het bewust klein. We willen elkaar echt goed leren kennen. Derdejaars nemen binnenkort weer afscheid, en dan stromen er acht of negen nieuwe mensen in.’ Jonge ambtenaren die lid willen worden, solliciteren. ‘Vervolgens hebben we een selectiedag, en aan de hand daarvan wordt een nieuwe groep eerstejaars gekozen.’ ‘Ik vind het zelf heel fijn om met jonge mensen in contact te zijn die vanuit andere omgevingen komen’, zegt Jennien. ‘Om te merken dat het niet allemaal vastgeroest is. Ze komen uit het hele land, zowel vanuit provincies als gemeenten. Een mooie, diverse club.’ Heeft ze een voorbeeld van een geslaagd evenement? ‘Afgelopen keer, bij een bezoek aan de gasfabriek in Deventer, kregen we een verhaal te horen over gebruik van data. Dat is geweldig om te horen. Daar zou ik anders niet mee in aanraking komen. Echt, dat brengt alleen maar verrijking voor mijn eigen werk in Meppel.’

TROTS EN AMBTENAAR W aarom zijn de gangen van het gemeentehuis zo breed? Zodat de ambtenaren die aankomen op het werk, degenen die naar huis gaan veilig op anderhalve meter kunnen passeren. JOHN POSTHUMUS LEEFTIJD: 31 jaar FUNCTIE: adviseur informatiebeheer BIJ: gemeente Vlaardingen OPLEIDING: master cities, migration, and global interdependence TEVENS: bestuurslid FUTUR Dit grapje vertelde een – ingehuurde – collega van mij regelmatig bij de koffieautomaat aan mijn collega’s. Wat moet je nou als ambtenaar met zo’n opmerking? In mijn omgeving zie ik steevast twee stereotypen van de ambtenaar terugkomen. Het eerste is de negatieve kijk van de burger. Onterecht, vind ik. Zo zou de ambtenaar geen harde werker zijn, te veel vrije tijd hebben en eigenlijk te veel betaald krijgen. Zeker die eerste twee wrijven mijn vrienden mij zo vaak mogelijk in. Bijvoorbeeld tijdens de corona-crisis mis ik wat warme woorden die ambtenaren naar mijn idee wel degelijk toekomen. Als voorbeeld noem ik de snelheid waarmee collega’s bij het rijk en gemeenten hun werk per direct omgooiden om inkomensondersteunende regelingen op te tuigen en die daarna met stoom en kokend water uit te voeren voor getroffen ondernemers, bedrijven en werknemers. In algemene zin zijn de collega’s waar ik mee samenwerk bevlogen mensen die zich elke dag keihard inzetten. Dat mag best vaker gezegd worden. Het tweede stereotype leggen we onszelf op. Ik verbaas me als ik hoor dat er een verschil zit tussen het beeld van de ‘jonge’ en de ‘oude’ ambtenaar. Of het idee dat gemeenten jonge ambtenaren aannemen met het doel tegen de stoffige ideeën van senior-collega’s aan te trappen. Alsof alleen jonge ambtenaren in staat zijn bij te dragen aan vernieuwing. Ik ervaar in de praktijk dat vernieuwing helemaal niet leeftijdgebonden is. Integendeel, die komt juist voort uit een goede samenwerking tussen ‘jong’ en ‘oud’: de combinatie van de frisse blik en de rijke ervaring. De overheid heeft jonge ambtenaren hard nodig omdat zij de wensen en eisen van nieuwe generaties vertalen. Vaker durven zij kritisch te zijn en staan zij open voor verandering. FUTUR, het landelijke netwerk van en voor jonge ambtenaren, zet zich voor hen in. Eigenlijk voor álle ambtenaren. In 2020 doen we dat met als thema ‘trots’. FUTUR staat op het standpunt dat er wel wat beter naar ons geluisterd kan worden. Jonge ambtenaren barsten van visie en ideeën. Naar onze zin komen die nog te weinig terecht op tafels waar men alleen lijkt te mogen aanschuiven met jaren werkervaring. Gemiste kans, vinden wij, want jonge professionals vormen een belangrijke brug met jongere generaties. Wij helpen ambtenaren van jouw generatie met het vinden van hun stem, zodat zij nieuwe impulsen kunnen leveren aan hun organisatie. Wij kunnen dat, omdat wij doorlopend jonge ambtenaren spreken en al veel overheidsorganisaties hebben geholpen zich te verjongen. Dat FUTUR dit al bijna 25 jaar mag doen, daar zijn wij natuurlijk hartstikke trots op! 44

JONG&AMBTENAAR THUIS UIT JE BUBBLE I edereen is anders. Dat maakt samenwerken boeiend. Nu iedereen voor langere tijd thuis werkt, is dat niet altijd makkelijk. Zomaar een praatje schiet er snel bij in. Het Programma Nice to meet you van Gemeente Amersfoort had al voor Corona een populair onderdeel met online interviews. Nu zie je daar gesprekken loskomen. Nice to meet you is een programma met lunchgesprekken en verrassende activiteiten, om elkaar anders te ontmoeten dan tijdens een vergadering. Ook tref je collega’s die je anders niet snel treft. Nice to meet you is vooral buiten je bubble treden. BOUDEWIJN VAN ‘T EIND: WAT IS ER LEUK AAN JOUW WERK? Ik vind het fijn om leidinggeven te combineren met projecten. Ook vind ik het prettig om over belangrijke onderwerpen mee te kunnen praten. De organisatie voelt als warm bad aan. En dan de grootte van de stad. Die is niet te klein en niet te groot waardoor er v oldoende uitdagingen zijn. WAAR KUNNEN ZE JE VOOR WAKKER MAKEN? Als ik iets moet kiezen: een potje voetbal, een speciaal biertje of een broodje Shoarma! HOUKJE HIBMA: WAT MAAKT JOUW WERK NOG MEER ZO LEUK? Sowieso is Amersfoort voor mij als landschapsarchitect heel interessant: de historische binnenstad, de erg verschillende wijken, de 3 soorten landschappen. Daarnaast doet dit werk ertoe. Nu we allemaal zo dicht bij huis moeten blijven, merkt iedereen hoe belangrijk groen en recreatie is. Nog nooit zag ik zo veel mensen wandelen, hardlopen, skaten en fietsen. WAT WETEN COLLEGA’S NIET VAN JOU? Dat ik in de kerk altijd verhalen vertel aan kinderen. Nu dat even niet mag, kan gelukkig wel veel online. MAAIKE VAN OMMEN: WAAROM WILDE JE HIER KOMEN WERKEN? Het leek me leuk om te werken in mijn eigen gemeente. Veel zaken die op het werk spelen, herken ik als inwoner van Amersfoort. WAT WETEN COLLEGA’S NIET VAN JOU? Dat ik bridge. MAAIKE VAN OMMEN WAT VIND JE VOORAL LEUK AAN JOUW BAAN? Dat de zorg complex is vind ik een uitdaging. Je merkt dat iedereen erg betrokken is om goede zorg te leveren. Dat maakt dat ik als financieel adviseur graag een stap extra zet. 45

JONG&AMBTENAAR DE OVERHEID EN INTEGRAND H et binnenhalen van jonge ambtenaren blijft moeilijk voor overheidsinstanties. Ondanks een lichte stijging in het percentage jonge werknemers onder de 35 jaar oud dat bij overheidsinstellingen werkt (van 12% in 2015 naar 14,5 % in 2018), blijft dit aandeel klein1 . De verhalen van jongeren die bij de overheid zijn gaan werken zijn echter vaak erg positief. Veertig jaar geleden is Integrand opgericht met als doel de overstap voor academsiche studenten naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken. uitgebreid landelijk netwerk van studenten die zich tijdens hun studie graag oriënteren op de toekomst. Al onze 130 bestuursleden zijn zelf student en zij geven iedere student die zich bij Integrand inschrijft persoonlijke aandacht. Op deze manier kunnen we hen zo doelgericht mogelijk helpen in hun oriëntatieproces. BLIK OP MORGEN Wij vinden het belangrijk dat niet alleen bedrijven dichter bij de student worden gebracht, maar dat studenten zich ook kunnen oriënteren op een toekomstige “Integrand wil studenten een volledig beeld van de arbeidsmarkt kunnen bieden en wij vinden dat overheidsinstanties op dit moment bij ons nog ondervertegenwoordigd zijn.” Wij slaan een brug tussen studerend Nederland en bedrijven, maar willen onze studenten ook kennis laten maken met verschillende overheidsinstanties. Dit doet Integrand bijvoorbeeld door middel van stagebemiddeling en het organiseren van carrière-evenementen. Met ruim 18.000 studenten in onze database beschikken wij over een carrière bij de overheid. Er zijn genoeg studenten die zich willen inzetten om een steen bij te dragen aan de ontwikkeling van onze samenleving. Hoog maatschappelijk bewustzijn is een groot goed, dat wij graag stimuleren. Andersom kan Integrand een bijdrage leveren aan de zoektocht van overheidsinstanties naar de juiste studenten. 46 Een aantal overheidsinstanties heeft dan ook al een samenwerking met Integrand. Een goed voorbeeld vormt ons grootste carrière-evenement “Techniek op Hakken”. Dit wordt georganiseerd om vrouwelijke technische studenten kennis te laten maken met de top van de technische sector. Daaraan neemt bijvoorbeeld Rijkswaterstaat deel. Overheidsinstanties kunnen ook zelf evenementen organiseren om potentiële toekomstige werknemers warm te maken voor hun organisatie. De Koninklijke Marine heeft bijvoorbeeld al meerdere Inhousedagen door Integrand laten faciliteren. Wanneer student en werknemer elkaar vinden, hebben wij ons doel bereikt. Dit is voor bedrijven belangrijk, maar met betrekking tot de overheid laat dit belang zich nog meer gelden. Ambtenaren werken tenslotte aan de dag van morgen. 1. https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/256376/ trends-en-cijfers-2019-definitief1.pdf. Contactgegevens: Servaasbolwerk 11 3512 NK Utrecht T: +31 30 23 42 111 E: info@integrand.nl

JONG&AMBTENAAR AMBTENAAR WORDEN: WAT SCHUIFT HET? Lees al de verhalen in dit magazine en je komt misschien tot de conclusie: ik wil ook wel ambtenaar worden. Maar schuift het een beetje? I n veel functies bij de overheid zul je vermoedelijk minder verdienen dan in het bedrijfsleven. Uiteenlopende functies zijn gekoppeld aan salarisschalen, die zijn vastgelegd in een cao. De salarissen bij rijksoverheid, provincies, gemeenten en zelfstandige bestuursorganen verschillen, evenals de inschalingsmethodiek. Een salarisverschil is er soms ook bij gemeenten (als je daarvoor kiest) van verschillende omvang. In 2019 zagen ambtenaren van de grote steden (G4) hun maandsalaris aardig stijgen, terwijl het brutosalaris van ambtenaren bij kleine gemeenten licht afnam. In welke schaal je instapt, hangt onder meer af van functie en ervaring. Niet altijd is gezegd dat je als starter instapt in schaal 1. GEMEENTEN Laten we beginnen bij gemeenten. We geven een paar voorbeelden van functies en schalen: Overheidsfunctionaris vergunningen Ambtenaar bouwvergunningen Juridisch medewerker Stedenbouwkundige Beleidsmedewerker 1 jaar ervaring: 2 jaar ervaring: 3 jaar ervaring: 4 jaar ervaring: 5 jaar ervaring: RIJKSOVERHEID De rijksoverheid kent 19 salarisschalen. Bij goed functioneren ga je financieel elk jaar een treedje omhoog. Let op het vereiste onderwijsniveau om in te schatten wat het startsalaris is. Opnieuw een aantal voorbeelden: MBO: €1991 - €2.871 per maand HBO: €2605 - €.3521 per maand WO: €2.728 bruto per maand €2.813 €2.776 €3.115 €3.566 Een bijzondere manier om in te stappen is als trainee. Als trainee werk je 36 uur per week en start je bijna altijd in schaal 10.0 (salaris van ongeveer €2.700 bruto per maand). SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN De overheid geldt als betrouwbare en stabiele werkgever. Je verdient zeker niet slecht, maar de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn zonder meer goed. Denk niet aan dikke leasebakken, maar aan andere, vaak niet-materiële arbeidsvoorwaarden. De verschillende overheidsorganisaties hebben een individueel keuzebudget (IKB) dat je kunt laten uitbetalen samen met je salaris. Maar je kunt er ook andere dingen van doen. Het budget biedt onder meer de mogelijkheid tot het bijkopen van vakantiedagen (fijn als je een wereldreis wilt maken) of een fiets voor je woon-werkverkeer. Jezelf ontwikkelen wordt bij de meeste overheidsorganisaties gestimuleerd. Verder is de overheid als werkgever vaak flexibel als het om zaken als werkuren of thuiswerken gaat. Maar met dat laatste ben je misschien wel even he-le-maal klaar! €2737 - €4.400 per maand 47 Bronnen: loonwijzer.nl; rijksoverheid;

JONG&AMBTENAAR “IK WERK VOOR TILBURG!” T ilburg was de eerste gemeente die de titel ‘beste overheidsorganisatie van het jaar’ kreeg. Op dat moment, in november 2019, is de hashtag #ikwerkvoortilburg ontstaan. Hiermee deelden de Tilburgse ambtenaren het nieuws over deze prestatie. Uit de hashtag blijkt de trots van werknemers die dit samen voor elkaar hebben gekregen, mét de Tilburgers. Werken voor Tilburg is iets om trots op te zijn! Waarom dat zo is? Dat leggen we uit met behulp van de tekst uit het juryrapport. BELANG VAN DE INWONER “De lokale dienstverlening wordt gewaardeerd met gemiddeld een 8,4, enkele jaren geleden was dit nog een 6,8.” We willen dat Tilburgers gezond en gelukkig zijn in onze gemeente. Daaraan dragen we bij met onze dienstverlening, maar het gaat natuurlijk veel verder dan dat. Tilburg wil een inclusieve stad zijn, waar iedereen meetelt en mee kan doen. In ons nieuwe Stadhuis wordt dat zichtbaar gemaakt: het is een open gebouw, waar iedereen welkom is. We zeggen ook wel: we hebben geen muren meer, binnen is buiten, en buiten is binnen. We willen als gemeente verbindend werken. Dat houdt in dat je je inleeft in de inwoners, in hun wereld. Door het gesprek aan te gaan, door aanwezig en benaderbaar te zijn in wijken, buurten en straten. Zo leren we elkaar kennen en snappen we beter de vragen, behoeften en wensen en waar die vandaan komen. NETWERKEN “De gemeente Tilburg heeft een indrukwekkende en tastbare transformatie doorgemaakt. Van een klassiek dienstenmodel naar netwerkmodel, van spelbepaler naar een van de spelers in complexe krachten velden.” Er zijn al veel tastbare resultaten van de genoemde omslag. Neem de manier waarop de gemeente het Spoorpark faciliteerde. Ooit een braakliggend terrein van 10 hectare, nu het ‘Central Park van Tilburg’. Het park werd door inwoners zelf ontwikkeld en is daarmee het grootste burgerinitiatief van Nederland. Ook de veelgeprezen LocHal, de ‘huiskamer voor alle Tilburgers’ laat zien hoe de gemeente te werk gaat. Hier luisterden onze ambtenaren naar de verschillende wensen uit de stad met aandacht voor kunst, cultuur en ondernemerschap. En de LocHal won als gevolg daarvan in het eerste bestaansjaar verschillende internationale prijzen. Het is een fijne plek voor iedereen, om te ontmoeten en te werken en daarom tref je er ook regelmatig collega’s. EXPERIMENTEEL “Bij de gemeente is sprake van een brede en systematische beweging om te werken vanuit concrete opgaven. Dit gebeurt op een doortastende manier, waar experimenten en het opzoeken van grenzen worden gecombineerd met een datagedreven werkwijze.” Vernieuwing is elke dag op zoek gaan naar nieuwe en betere oplossingen, samen met inwoners, partners, 48

JONG&AMBTENAAR ondernemers en onderwijsinstellingen. Tilburg experimenteert om ervan te leren, waarbij niet alleen wensen en beelden bepalend zijn, maar de vernieuwing ook gebaseerd wordt op data. Veel experimenten vinden plaats binnen het sociaal domein, waar de gemeente ooit de vraag stelde: ‘minder regels in de bijstand, meer begeleiding en meer keuzevrijheid - werkt dat?’ Met het vertrouwensexperiment gingen we op zoek naar het antwoord, samen met de Universiteit van Tilburg. Het kabinet besluit op basis van de resultaten of de bijstand kan worden aangepast. Met het jeugdprogramma Goede Start op een basisschool worden data en ervaring van professionals gecombineerd om te achterhalen wat werkt om problematiek te voorkomen. In het programma Nu Niet Zwanger van de GGD, ontwikkeld en ondersteund door de gemeente Tilburg, worden vrouwen geholpen die door omstandigheden willen voorkomen om zwanger te raken. Ook dat vindt landelijk navolging. LERENDE ORGANISATIE “Medewerkers en inwoners van de gemeente zijn tevreden. De jury was onder de indruk van de manier waarop de gemeente de ontwikkeling van haar medewerkers vormgeeft.” De leergang ‘Urban Professional’ wordt genoemd als voorbeeld. Hierbij leer je hoe je in de praktijk efficiënt met de stad samenwerkt. De gemeente heeft ook een potential programma, waardoor collega’s met talent en ambitie kunnen doorstromen naar een leidinggevende functie. Blijven leren is belangrijk voor de gemeentelijke organisatie. Collega’s krijgen de ruimte om zich te blijven ontwikkelen. Afgelopen jaar was de lancering van het nieuwe Leer Management Systeem (LMS), het Tilburgs Leerhuis. Dit systeem is op maat ontwikkeld en faciliteert het leren en ontwikkelen op een snelle en toegankelijke manier. Het biedt een mooie mix van trainingen en e-learnings, en zal in de toekomst steeds verder groeien. Want een lerende organisatie is een continu proces. DE STAD EN DE DORPEN De gemeente bestaat uit Tilburg, Udenhout, Berkel-Enschot en, vanaf 2021, Biezenmortel. Het ligt midden in het groene hart van Brabant en is van oorsprong een echte industriestad. Geen oude pleintjes, geveltjes of grachtjes. Wél karakter, toffe, rauwe plekjes om te ontdekken, innovatie, ondernemerschap en veel cultuur. De laatste jaren ontwikkelt Tilburg zich in rap tempo en de ambtenaren van de gemeente dragen daar hun steentje aan bij. Bijvoorbeeld bij projecten zoals de Spoorzone of de Piushaven, waarbij oude industriële gebieden werden omgevormd tot dé hotspots van vandaag. Maar ook op het gebied van zorg, onderwijs of cultuur lopen we vaak voorop. Dat doen we hand in hand met de ondernemers, organisaties en inwoners in onze gemeente. ”De volksaard is er wars van borstklopperij, maar Tilburg wordt als stad steeds een beetje trotser.” (uit de inzending voor ‘Beste overheidsorganisatie van het jaar 2019’) 49

JONG&AMBTENAAR Ondersteuner, vraagbaak en strategisch adviseur van de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. Een functie die Femke van de Kolk, raadsgriffier van Meppel, past als een comfortabele jas. ‘ Dicht op de politiek, dicht op organisatie en samenleving’ ‘ LOKALE DEMOCRATIE FASCINEERT MIJ’ N a haar afstuderen werkte Femke bij een adviesbureau, maar al spoedig stapte ze over naar het openbaar bestuur. In het bijzonder de gemeente als bestuurslaag. ‘Politiek-maatschappelijk was ik altijd al actief’, vertelt Femke. ‘Via een trainee-programma van de VNG ben ik in gemeenteland gekomen. Met meteen een mooie functie: bestuursassistente c.q. bestuursadviseur voor twee wethouders. Dicht op de politiek, dicht op de organisatie en dicht op de samenleving. Een combinatie die naar mijn idee echt fantastisch is.’ DROOMBAAN Femkes hart ligt bij de lokale democratie, klinkt uit al haar woorden. Na Bodegraven-Reeuwijk volgde de gemeente Neder-Betuwe, Baarn was de volgende stop, tot zich een baan aandiende als griffier in Meppel. Daar heeft ze een droombaan; ze stelde zich er niks te veel van voor. Als griffier fungeert Femke als secretaris van de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan. Gevraagd naar wat haar werkzaamheden inhouden, volgt een opsomming. Ze staat op de loonlijst van de gemeente, maar haar ‘baas’ is de raad. Vanuit haar functie heeft Femke een spilfunctie in de relatie met burgemeester en tevens met de fractievoorzitters, de gemeenteraad, de ambtelijke organisatie en de ‘buitenwereld.’ Met haar twee griffiecollega’s adviseert ze gemeenteraadsleden over de instrumenten die ze kunnen inzetten, zoals moties en amendementen. Verder let ze erop dat de inspraak 50 van burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties, correct verloopt. De agenda’s van de raads- en commissievergaderingen worden ook door de griffie opgesteld. STOEPTEGELS EN BELASTINGEN Femke: ‘Alles wat op het niveau van de gemeente wordt besloten, heeft enorm veel invloed op het leven van inwoners. Of het nou gaat over zorg en maatschappelijke ondersteuning, lokale belastingen of stoeptegels. Besluiten van de raad raken inwoners rechtstreeks.’ Ze geeft een (fictief) voorbeeld: windmolens, een onderwerp dat op veel plaatsen de gemoederen bezighoudt. ‘Stel een raadslid wil het thema op de kaart zetten. Ik adviseer dan

JONG&AMBTENAAR NAAM: Femke van de Kolk LEEFTIJD: 344 jaar FUNCTIE:E raadsgriffier BIJ: gemeente Meppep l OPLEIDING: mastere geschiedenis eerst maar eens schriftelijke vragen te stellen aan het college van B&W. Is het raadslid niet zo tevreden met het antwoord en vindt hij het college te afwachtend, dan kan hij met een initiatiefvoorstel of een motie komen. Mijn taak is dan dat ik help bij het opstellen daarvan. De motie wordt ingediend, er volgen een debat en een stemming in de gemeenteraadsvergadering.’ Als griffier woont ze de meeste plenaire vergaderingen bij. GEEN GEKLEURDE BRIL De lokale politiek kent Femke vanuit verschillende perspectieven. In Amersfoort zat ze zelf in de raad, als volksvertegenwoordiger voor de ChristenUnie. Maakt dat niet dat ze met een gekleurde bril kijkt naar het handelen 51 van de gemeenteraad in Meppel? ‘Nee hoor, mijn eigen politieke kleur maakt totáál niet uit in de uitoefening van mijn functie. Als ambtenaar moet je sowieso neutraal zijn, en als raadsgriffier sta ik boven de partijen. Alle raadsleden zijn voor mij gelijk, vanuit hun eigen politieke familie. Als griffier werk je voor al die families.’ Wat ze net afgestudeerden graag wil meegeven: ‘Politiek gaat niet alleen over gelijk hebben, maar over gelijk krijgen. Het is een spel, in positieve zin. Het politieke proces is echt fascinerend. Ook als je geen plannen hebt om een functie als de mijne te bekleden, ga gewoon eens kijken bij een raadsvergadering, zodra dat weer kan, om te zien hoe besluiten genomen worden en hoe er gedebatteerd wordt!’

JONG&AMBTENAAR VEELZIJDIG ROTTERDAM! Rotterdam is de op één na grootste gemeente van Nederland met bijna 651.000 inwoners. We hebben 13.039 medewerkers in dienst. De vrouw/man-verdeling is bij ons gelijk. Jongeren blijven graag bij ons werken. 17% van de medewerkers is jonger dan 35 jaar. In 2020 is 49% van de instroom jonger dan 35 jaar en slechts 17% van de uitstroom. Rotterdam is een stad die zichzelf steeds opnieuw uitvindt. Die bekend staat als innovatief en internationaal. Zo veelzijdig als de stad is, zo wil de gemeente Rotterdam zijn. En daar hoort iedereen bij. W e willen dat je je thuis voelt. Zodat jij kan doen waar je goed in bent en je durft uit te spreken als je ideeën hebt. We geloven dat iedereen een talent heeft en geven je de ruimte om dat talent in te zetten. We willen weten waar jouw hart sneller van gaat kloppen. Waar ben jij van? Daar ga je mee aan de slag! Elke dag zet je je in voor onderwerpen die jou raken, waar jij van bent en van wilt zijn. Ongeacht opleiding, achtergrond, leeftijd, seksuele geaardheid of een beperking. Wat wij belangrijk vinden? Dat je hart hebt voor de stad en je in wilt zetten voor Rotterdammers en je collega’s. Dat je kan samenwerken, proactief bent en verantwoordelijkheid toont. Je wilt de stad beter maken door je bijvoorbeeld in te zetten tegen armoede of mee te denken over duurzame energieprojecten. Jij kunt bruggen bouwen tussen mensen en zaken in beweging brengen. Help de stad vooruit. Kijk op www.werkenvoorrotterdam.nl Van de trainees die afgelopen 12 jaar gestart zijn, is nog 75% werkzaam bij gemeente Rotterdam. 26% van de medewerkers is parttimer. In de groep ambtenaren jonger dan 35 jaar is dit 18%. Van het totale aantal parttimers is 81% vrouw. 52

JONG&AMBTENAAR GEMEENTE ROTTERDAM NET ZO DIVERS ALS DE STAD? Als er iets is dat Celso Da Cruz (31) en Meryem Fitiwi (27) gemeen hebben, is het hun liefde voor Rotterdam. Beiden stralen als ze over hun stad praten. “Rotterdam is mooi en dynamisch, staat nooit stil. Rotterdam staat voor vooruitgang en diversiteit.” Meryem wilde dan ook niets liever dan werken voor haar stad en ‘haar’ Rotterdammers. Ze zet zich als projectleider elke dag in voor meer diversiteit binnen de gemeentelijke organisatie. N a haar periode als young professional – tegenwoordig het traineeship – stroomde Meryem door als projectleider, waar ze zich hard maakt voor een meer diverse en inclusieve gemeente. Maar wat is nu precies diversiteit en inclusie? “Diversiteit gaat over de aanwezigheid van verschillende mensen in een organisatie. Die verschillen kunnen gaan over opleiding, etniciteit, gender, leeftijd of geloofsovertuiging, maar ook de manier waarop iemand naar het leven kijkt.” Inclusie is minder zichtbaar, maar niet minder belangrijk. “Het is de mate waarin mensen zich thuis voelen en invloed kunnen uitoefenen op de organisatie. Voelen zij zich welkom en geaccepteerd, ondanks onderlinge verschillen?” Volgens Meryem is het binnenhalen van een diverse groep mensen van groot belang. “Rotterdam is een superdiverse stad. Het is zo belangrijk dat we deze authenticiteit ook terugzien in het personeel van de gemeente, zodat Rotterdammers zich kunnen identificeren met de mensen die voor de stad werken.” SELECTIEBELEID Mede dankzij de inzet van Meryem, zijn motivatie en hart voor de stad de laatste jaren belangrijker geworden in het selectiebeleid van trainees. “Tot een paar jaar terug was de procedure erg gericht op prestatie. Een groot deel had een cv van hier tot Tokyo. De trainees leken daardoor meer op elkaar. De groep is nu veel gevarieerder.” Celso beaamt dat. Hij is sinds september 2020 trainee en heeft een meer objectieve waardevrije selectieprocedure doorlopen. “In mijn traineegroep zie ik veel verschillende mensen. Dat heeft waarde. Mensen kijken met een andere blik naar dezelfde problematiek. Zo kun je samen gepaste oplossingen formuleren. Zeker voor een stad als Rotterdam, die zo’n 170 nationaliteiten kent, is dat een voordeel.” ACTIE VAN DE GEMEENTE In de loop der jaren is er binnen het werving- en selectiebeleid van trainees flink wat veranderd, vertelt Meryem. “Uit onderzoek blijkt dat selecteurs mensen werven en selecteren die vergelijkbare kenmerken hebben met die 53

inclusieve communicatie is daar een voorbeeld van. “Er wordt nog vaak gecommuniceerd vanuit de leefwereld van mensen met een van oorsprong Nederlandse achtergrond. Onbewust en onbedoeld spelen vooroordelen dan een rol in de manier van communiceren.” MERYEM FITIWI (27) van henzelf.” Ze legt uit dat een groep selecteurs met een eenzijdige achtergrond daarom doorgaans een eenzijdige groep mensen kiest. “Om dat te doorbreken is de groep selecteurs meer divers gemaakt. Daarnaast hanteren ze hetzelfde puntensysteem. Zo wordt iedereen, ongeacht leeftijd of achtergrond, gelijkwaardig beoordeeld.” Meryem is één van de selecteurs van het traineeprogramma. “Ik vraag echt naar iemands verhaal achter het cv. Uit eigen ervaring weet ik dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om een netwerk en een cv op te bouwen.” Zelf heeft Meryem zich altijd op haar studie gericht, omdat zij van huis uit niet werd gewezen op het belang van een netwerk. “Sommige mensen moeten werken om hun studie te financieren. Of voor hun familie te zorgen. Zij hebben geen tijd voor een spetterend cv.” BURGEMEESTER WORDEN De nadruk op motivatie in de sollicitatieprocedure viel Celso op. Hij merkte dat de procedure anders was dan bij andere organisaties. “Ik heb een video gemaakt waarin ik mijn liefde voor de stad uitte.” In de gesprekken had hij het gevoel dat doorgevraagd werd naar zijn motivatie. “Of dit echt was wat ik wilde. En waarom?” Hij vertelt dat hij op korte termijn graag projectleider wordt. Celso glimlacht als hij vertelt over zijn echte ambitie. “Ik wil burgemeester van Rotterdam worden. Ik weet namelijk dat in het leven alles mogelijk is.” Naast haar betrokkenheid in de werving en selectie van nieuwe trainees organiseert Meryem activiteiten die diversiteit en inclusie moeten verstevigen. “Onlangs hebben we Diversity Day georganiseerd. Daar spraken we met medewerkers over onderwerpen zoals discriminatie en racisme.” De gesprekken zorgen voor bewustwording bij medewerkers, maar geven ook input voor acties en interventie op beleid. Een workshop over Meryem is opgegroeid in Delfshaven. Ze kent de wijk als geen ander. “Veel inwoners herkennen zich niet in de communicatie en moeten op een andere manier aangesproken worden om zich betrokken te voelen bij de activiteiten van de gemeente. Met de workshops over inclusieve communicatie creëren we die bewustwording onder medewerkers.” WERK AAN DE WINKEL Celso en Meryem zijn blij dat er groeiende aandacht is voor diversiteit en inclusie. Op de vraag wat er nog beter kan, antwoorden zij hetzelfde. “Er mag meer diversiteit in de hogere managementlagen. Er wordt nu hard gewerkt aan de jonge, onderste laag. Het is tijd dat we die diversiteit gaan terugzien in de doorstroom naar hogere functies.” Volgens Meryem zijn we er nog niet. “Er is werk aan de winkel. We moeten opstaan en verandering creëren.” Celso voegt daaraan toe: “Als we het samen doen, komt het goed!” CELSO DA CRUZ (31) 54 JONG&AMBTENAAR

JONG&AMBTENAAR DOEN WAT NODIG IS VOOR INWONERS Meppel wil doen wat nodig is voor inwoners, niet ‘wat hoort’. Een flinke omslag in denken en handelen voor sommige gemeenteambtenaren. Isabel Ruiter ondersteunt en adviseert de gemeente en haar medewerkers daarbij. I n wetten, procedures, beleid, voorschriften wordt omschreven hoe het hoort. Voor ambtenaren zijn die belangrijk: ze bieden houvast en geven de speelruimte aan die de medewerkers in hun werk hebben. Daarnaast helpen ze willekeur voorkomen. De valkuil is dat regels soms een doel worden en uit het oog verloren wordt waar ze ooit voor bedacht zijn, legt Isabel uit. De ‘systeemwereld’ wint het dan van de ‘leefwereld’ van mensen. De kern van werken ‘volgens de bedoeling’, zoals Meppel wil, is dat medewerkers voortdurend voor ogen houden wat het bestaansrecht is van de organisatie of hun afdeling. Dus bijvoorbeeld niet ‘bijstandsuitkeringen verstrekken’, maar zorgen dat mensen zonder werk een inkomen hebben waar zij van kunnen bestaan. Isabel: ‘Onze belangrijkste opgave zou moeten zijn: hoe kun je als organisatie werkelijk ten dienste staan van je inwoners?’ MEER IN GESPREK ‘Waar de gemeente voorheen vooral dacht en handelde vóór inwoners en organisaties, ligt de nadruk nu op samenwerken’, aldus Isabel. ‘Dat vraagt van ons dat we meer in gesprek gaan met inwoners, instellingen en ondernemers. Door goed samenspel resultaten boeken vraagt een andere mindset.’ De beoogde organisatieverandering is in Meppel opgeschreven in een document dat simpelweg ‘Koers’ heet. ‘Daar kom ik in beeld’, zegt Isabel. ‘Samen met onder andere mijn collega’s van personeel en organisatie en de zogeheten “kwartiermakers”, die op medewerker- en teamniveau beleidsmatige en organisatorische vraagstukken onderzoeken. Ook het management heeft een belangrijke rol in dit verhaal.’ Wat behelst haar dagelijks werk dan? Isabel noemt woorden als innovator, inspirator, motivator, katalysator. ‘Mijn functie hier is nieuw en volop in ontwikkeling. Het belangrijkste is dat ik geen dingen vanachter mijn bureau bedenk, maar vraag en vooral luister. Daar komen ideeën uit, die omgezet moeten worden in concrete projecten. Lastig, want niet alles is even grijpbaar.’ 55 NAAM: Isabel Ruiter LEEFTIJD: 34 jaar FUNCTIE: strategisch advivisseurr ontwikkelen BIJ: gemeente Meppel OPLEIDING: master corporate communicatie Ze noemt een paar voorbeelden van projecten waar zij bij betrokken is. Een ‘100 dagen challenge’ bijvoorbeeld. ‘We hebben teams gevraagd in stappen toe te werken naar een teamplan voor het volgende jaar.’ En: ‘Vertalen wat de Koersdoelen van Meppel in de praktijk betekenen voor houding en gedrag van medewerkers.’ Waar Isabel op hoopt: ‘Dat ik positieve beweging kan brengen in de organisatie en laat zien dat goed luisteren, duidelijkheid geven en transparantie echt helpen om samen verder te komen. Ik geloof in en-en in plaats van of-of, dus denken in mogelijkheden. Binnen de organisatie, maar ook voor onze inwoners.’

JONG&AMBTENAAR ENSCHEDE, EEN STAD VAN VERNIEUWING EN INCLUSIVITEIT E nschede bouwt continu aan een creatieve en innovatieve stad, waar iedereen de kans heeft om vorm te geven aan zijn of haar toekomstdroom. Met een team van 1.800 medewerkers werken we aan vernieuwing en inclusiviteit. Om dat te realiseren, werken we graag met mensen die zich ergens sterk voor maken, die geloven dat iedereen ertoe doet. We doen dit op een manier waardoor iedereen op zijn of haar manier het verschil kan maken. ENSCHEDE BRUIST VAN VERNIEUWING Met toplocaties zoals innovatiecampus Kennispark en Technology Base zetten we in op economische groei en ontwikkeling van de stad en regio. Dankzij gedreven ondernemers en vooraanstaande onderwijs- en onderzoekinstituten ontspruiten in Enschede baanbrekende innovaties. Tegelijk zorgen talloze bedrijven, organisaties en overheid voor een fijne leef- en woonomgeving en een aantrekkelijke stad. En vergeet onze inwoners niet. Dankzij hun inspirerende ideeën en kracht, maken we echt werk van de toekomst van Enschede. WIJ ZIEN KANSEN Enschede is met 160.000 inwoners een van de grootste steden in Oost-Nederland. Een stad met een rijk verleden in de textielindustrie. Technologie, innovatie en creativiteit horen bij onze culturele traditie. We zijn ook een stad met veerkracht en een no-nonsense houding. Enschedeërs zien kansen en maken er wat van. Een van die kansen is de ligging aan de grens met Duitsland; het land met de grootste economie van Europa en de belangrijkste handelspartner van Nederland. Als grootste stad in de regio Twente is het werkveld van Enschede groter dan de eigen stadsgrenzen. Dat maakt werken bij gemeente Enschede complex en tegelijk divers en uitdagend. 56

JONG&AMBTENAAR Het succes van een stad komt niet voort uit regels. Het komt voort uit creativiteit, innovatiekracht en verbinding. Het vermogen om te luisteren naar een ander. En kijken hoe het ook anders kan. Dat doen we in Enschede. je overal, of dat nu op ons kantoor, bij een samenwerkingspartner of thuis is, goed je werk kunt doen. Naast onze professionele houding, vinden we werkplezier belangrijk in onze organisatie. We zijn niet voor niets ambassadeur van de Dag van het Werkplezier. VOORUITSTREVEND SAMENWERKEN Veel bewoners en ondernemers hebben ideeën om het woon- en leefmilieu in hun wijk te verbeteren. Daarvoor zijn alleen weinig middelen vanuit het Rijk beschikbaar. Enschede moet het dus vooral zelf doen. Onze oplossing? Samenwerken en middelen slim combineren. Bijvoorbeeld met woningcorporaties en andere partners in de stad. Door samen beleid te maken voorkomen we versnippering en kunnen we bestaande instrumenten en middelen van verschillende partners slim inzetten. Het is ook deze ruimte om te experimenteren en nieuwe oplossingen te vinden die veel medewerkers aanspreekt in onze organisatie. VRIJHEID EN VERTROUWEN Of het nou gaat over het verduurzamen van de stad, het ontwikkelen van beleid voor het welzijn van onze inwoners of het aantrekken en vasthouden van talent, je hebt voortdurend te maken met verschillende perspectieven en belangen. Deze complexe dynamiek maakt ons werk interessant en vraagt om ambtenaren die mét de samenleving werken aan de opgaves van onze stad. Als ambtenaar van de gemeente Enschede krijg je veel vrijheid en vertrouwen om je werk zelf in te richten. Je bent verantwoordelijk voor jouw project. Je krijgt volop ondersteuning bij je professionele groei en we bieden carrièreperspectief. Dat doen we bijvoorbeeld met onze eigen academie, de Enschedese School. Ook werken we samen met tweeëntwintig Twentse (overheids)organisaties aan talentontwikkeling via ons Traineeship Twentse Kracht en de Twentse School. PAST ENSCHEDE BIJ JOU? We hebben een werkcultuur waarin iedereen zich thuis voelt, niemand uitgesloten is en diversiteit zorgt voor betere resultaten. Daarbij horen ook goede digitale faciliteiten. Zodat Wil je meer weten over werken bij gemeente Enschede? Kijk op onze LinkedIn-pagina voor meer informatie en onze vacatures. Ook kun je actuele vacatures bekijken op www.enschede.nl/werkenbij ENSCHEDE IN HET KORT • Enschede heeft inwoners van 160 nationaliteiten. • Enschede combineert de dynamiek van een grote stad met de rust van het groene buitengebied. • De studentenstad heeft een bruisend centrum en volop culturele activiteiten. • Met 13 stadsparken is de stad heel groen: het Ledeboerpark is zelfs een van de vijf mooiste parken ter wereld. • Het Rijk wees Enschede aan als een van de negen cultuursteden in Nederland. • Enschede is een fietsstad: de fiets verkeerslichten gaan vaker op groen als het regent en de fietssnelweg met Hengelo is de beste van Nederland. • Palo Alto (USA), Dalian (China) en Münster (Duitsland) zijn de drie zustersteden. 57

JONG&AMBTENAAR HOORN, WERKEN BIJ EEN GEMEENTE MET AMBITIE W eleens in Hoorn geweest? Dan kun je het beamen: Hoorn is een gezellige, bruisende havenstad. Wat veel mensen niet weten, is dat je vanuit Amsterdam binnen 30 minuten in hartje Hoorn bent. Jaarlijks trekt Hoorn duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland die komen genieten van de overblijfselen van de roemruchte geschiedenis en van hedendaagse muzikale en culturele evenementen. Dat bezoekersaantal zal alleen maar stijgen wanneer het grootste stadsstrand van Nederland is aangelegd. WATERSPORTWALHALLA Met meer water dan land kun je Hoorn met recht een walhalla voor watersporters noemen. Surfers, zeilers en zwemmers halen hier hun hart op. Na een dag op het water is het heerlijk om langs de havens te slenteren en even neer te ploffen op een terrasje, bijvoorbeeld bij dat bekende ‘kleine café aan de haven’. Zoek je wat meer verkoeling? Spreid dan je kleedje in een park en geniet van het uitzicht over het Markermeer. Maar ook voor wie geen zeebenen heeft, heeft Hoorn veel te bieden. In de Hoornse straatjes is het leuk shoppen en een bezoek aan een van de musea is zonder meer de moeite waard. Wil je wat van de omgeving zien? Ga dan met de museumstoomtram door de bollenvelden naar Medemblik en de veerboot naar Enkhuizen; twee historische havenstadjes die op steenworp afstand liggen. WERKEN AAN DE TOEKOMST Hoorn is niet alleen een interessante stad om te bezoeken of om in te wonen of te ondernemen, maar ook om voor te werken. De keuze voor gemeente Hoorn als werkgever zou niet al te moeilijk moeten zijn. Alles is er aanwezig voor een boeiende baan: uitdaging, inhoud en genoeg mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Werken bij de gemeente Hoorn betekent je inzetten voor de 73.000 inwoners in diverse wijken, maar ook voor de duizenden bezoekers die de stad elk jaar mag ontvangen. Hoorn werkt aan de toekomst. Voldoende klimaatneutrale woningen, goede zorg, meer werkende inwoners, minder armoede en schulden, een betere verbinding met Amsterdam en een aantrekkelijk stationsgebied voor ondernemers en forensen zijn onderwerpen die hoog op de agenda staan. Het zijn uitdagingen waar Hoorn op z’n Westfries de schouders onder zet. JONGERENNETWERK EN EEN LEVEN LANG LEREN Hoorn heeft meer dan honderd medewerkers die jonger zijn dan 35 jaar. Zij komen regelmatig samen bij de Jonge Steen, een Hoorns netwerk met een eigen budget om elkaar te leren kennen en je professioneel te blijven ontwikkelen. Door de vele functies en niveaus binnen de gemeente, is er veel kans om jezelf te ontwikkelen en verder te groeien. Je kunt de diepte in door specialist te worden. Of ervoor kiezen om je te ontwikkelen tot generalist of manager. Genoeg kansen dus! 58

JONG&AMBTENAAR TRAINEES Met traineeprogramma’s investeert Hoorn al jaren in jong talent. Zo is er in 2020 weer een groep trainees gestart. Zij krijgen een uitgebreid ontwikkelprogramma, een startsalaris van schaal 9 en het vooruitzicht op instroom in een vaste baan. JONGE MEDEWERKERS IN CIJFERS Binnen de gemeente werken mensen van alle leeftijden, alle niveaus en met diverse achtergronden. Dit maakt dat je van veel collega’s kunt leren en je eigen kennis en ontwikkeling kunt vergroten. Je leert samen te werken en ontwikkelt een grote mensenkennis. Vaardigheden waar je in het dagelijks leven en de rest van je loopbaan veel aan hebt. Schematisch overzicht: Peildatum 01-11-2020 Gemeente Hoorn Personeelsleden totaal waarvan vrouw waarvan man Personeelsleden < 35 jaar Vacatures afgelopen jaar totaal 6% 17% Functiegroepen < 35 jaar Adviseur Beleidsmedewerker Consulent Toezichthouder Jurist Projectassistent/manager Uitvoerend medewerker Vakspecialist Overig 14% 9% 23% 10% 3% 3% 15% Aantal 636 348 288 109 76 BLIJVEN VERBETEREN De gemeente Hoorn is continu bezig met het verbeteren en vernieuwen van de dienstverlening en de manier van werken. Niet alleen de medewerkers maar ook de organisatie zelf leert iedere dag bij. De frisse kijk, kennis en ideeën van medewerkers zijn hierbij van onschatbare waarde. % 55 45 AANTREKKELIJKE WERKGEVER Vraag het een willekeurige collega en je krijgt een divers palet aan antwoorden op de vraag: ‘Hoe is het eigenlijk om bij gemeente Hoorn te werken?’ Wie je ook spreekt, je hoort woorden als uitdaging, vrijheid, afwisseling, kansen en ontwikkeling. Natuurlijk heb je te maken met kwesties die altijd spelen binnen een gemeente. Zoals de continue afweging van belangen of de complexiteit van besluitvorming. Dat verandert niets aan het oordeel van de medewerkers dat de gemeente Hoorn een bijzonder aantrekkelijke werkgever is. Een werkgever die je alle mogelijkheden en kansen biedt om je baan in te vullen op een manier die bij jou past. 59

JONG&AMBTENAAR WIJ ZIJN WATER W erken bij Waterschap Rivierenland betekent werken aan de toekomst. Je houdt je bezig met onderwerpen als klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en zorgt daarmee voor sterke dijken en schoon water. Wij proberen de goede dingen te doen, en de dingen goed te doen. Als je werkt bij ons waterschap, bieden we je meer dan alleen een baan. Wij vinden het belangrijk dat je je goed voelt bij ons. Dat je je blijft ontwikkelen en dat we samen een steentje bijdragen aan droge voeten en een mooi en veilig rivierengebied. Wij gaan en staan voor kwaliteit, werkplezier en vrijheid in ons werk. Wij hechten veel waarde aan jong talent en de sector zit te springen om jonge professionals met een innovatieve blik. Binnen Waterschap Rivierenland zijn er diverse mogelijkheden voor jou als jong professional. Wat je precies kunt gaan doen, is afhankelijk van jouw persoonlijke ambities. Een ding kunnen we je garanderen en dat is dat je in korte tijd razend veel gaat leren. JIP Binnen Waterschap Rivierenland hebben wij een jongeren netwerk genaamd JIP (Jongeren In Positie). Dit netwerk richt zich op jonge waterschappers tot en met 35 jaar. Het doel van JIP is om de stem van jongeren te laten klinken binnen Waterschap Rivierenland. JIP organiseert verschillende activiteiten en bijeenkomsten voor kennisuitwisseling en verbinding. Het netwerk sluit daarnaast ook regelmatig aan bij onder andere bestuursvergaderingen, OR, vergaderingen van afdelingshoofden en vergaderingen van teamleiders. 60

Volg je opleiding virtueel en/of klassikaal Start al in januari!                    Al meer dan 50 jaar de grootste opleider voor én door de overheid. Op ieder niveau, van trainingen tot aan MBO, HBO en Master opleidingen. Onder andere voor de volgende segmenten: • Burger- en publiekszaken • Sociaal domein • Ruimtelijk domein • Beleid, bestuur en management • Bedrijfsvoering • Persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden •  • Openbare orde en veiligheid     

JONG&AMBTENAAR Bij het Kadaster mag je een ‘gebruiksaanwijzing’ hebben OPEN ZIJN OVER JE BEPERKING WERKT HET BEST Het Kadaster streeft naar een zo divers mogelijk personeelsbestand en spant zich extra in om mensen met een beperking aan te nemen. Lid van de raad van bestuur Marjolein Jansen en softwaretester Ivo Koers vertellen hoe zij aankijken tegen inclusie en diversiteit. B ijna 23 was Ivo Koers, toen hij te horen kreeg dat hij een vorm van autisme had. Verslagen hoorde hij de diagnose PDD-NOS aan. Tegelijk kreeg hij IVO KOERS antwoord op vragen die hij had over zichzelf en zijn functioneren. Want waarom lukte het hem bijvoorbeeld in het HBO (toen nog HTS) nauwelijks zijn werk georganiseerd te krijgen? ’Komend vanuit een schoolse omgeving waar huiswerk per dag werd opgegeven, liep ik in het beroepsonderwijs in het mes’, zegt hij terugkijkend. Vooral planning bleek een valkuil. Daarnaast had hij de neiging zich te verliezen in details. Zijn zelfvertrouwen liep een flinke deuk op. Ivo kwam depressief thuis te zitten. De diagnose hielp hem om milder te denken over zichzelf. ‘Het lag niet aan de lesstof of mijn intellectuele capaciteiten. De informatieverwerking verloopt bij autisten anders’, licht hij toe. Ivo is geen multitasker: ‘Ik werk het efficiëntst als ik aan een opdracht begin en daar die dag mee bezig blijf.’ Na verloop van tijd accepteerde hij dat hij met die kenmerken maar te dealen heeft: ‘Je kunt blijven kniezen, of iets doen met de handvatten die je krijgt aangereikt.’ 62

JONG&AMBTENAAR MARJOLEIN JANSEN STERKE KANTEN Ivo had het geluk dat er na zijn studie een werkgever op zijn pad kwam met oog voor de sterke kanten van veel mensen met een autistische stoornis. Door die gespecialiseerde arbeidsbemiddelaar werd zijn focus op details juist gewaardeerd, evenals zijn vermogen tot diepe concentratie. Mits de omstandigheden zich er voor lenen. In Ivo’s geval een prikkelarme werkplek, om er een te noemen. ‘Met sociaal zijn en collegialiteit heeft dat niks te maken.’ Aanvankelijk werd hij op detacheringsbasis bij het Kadaster ingezet als softwaretester. ‘In mijn vak is het ontzettend belangrijk dat je diep op details ingaat. Een bitje of byte op de verkeerde plek kan grote gevolgen hebben voor hoe software werkt!’ Inmiddels is hij in vaste dienst bij het Kadaster en een gewaardeerde collega. AUTISME ALS TALENT De les die uit Ivo’s verhaal te trekken valt, ziet Marjolein Jansen zo: als iedereen een beetje meebeweegt, winnen alle partijen erbij. ‘Autisme bijvoorbeeld kun je als pure beperking beschouwen, maar ook als talent. Voor het Kadaster is het kijken en toetsen op details geen pietluttigheid, maar noodzaak. Burgers en bedrijven moeten aan onze producten en dienstverlening rechtszekerheid kunnen ontlenen. Verborgen gebreken en fouten in software kunnen wij ons niet permitteren.’ Vanaf 2011 werft het Kadaster gericht mensen met een arbeidsbeperking. Niet alleen uit het autistisch spectrum, maar ook medewerkers met een psychische aandoening, een (visuele) handicap of een chronische ziekte. Extra inspanning om iedereen mee te laten doen en zo diversiteit en inclusie te bereiken blijft nodig, vindt Marjolein. ‘Niet alleen omdat we anders misschien geschikte kandidaten over het hoofd zien, maar ook omdat wij als overheidsorganisatie een voorbeeldfunctie hebben. Iedereen moet zich bij ons thuis kunnen voelen.’ Daarnaast interesseren de onderwerpen diversiteit en inclusie haar als persoon en bestuurder al langer. ‘Alleen maar hetzelfde type medewerkers in een organisatie komen de kwaliteit en continuïteit niet ten goede.’ Inclusieve en aan diversiteit werkende “koplopers” presteren beter. VAN WATERVAL NAAR SCRUM Ivo werkt inmiddels al vijftien jaar bij het Kadaster en is goed te spreken over het personeelsbeleid. Hij rekent af met het idee dat autisme een vaststaand gegeven is, waardoor mensen met deze eigenschap weinig flexibel zouden zijn. ‘Ik was vroeger teruggetrokken en wat rechtlijnig. Maar ik heb geleerd mij in allerlei situaties te begeven.’ Soms mag er wat hem betreft wel meer besef zijn van wat veranderingen voor medewerkers met autisme betekenen. De doorlopende aanpassingen in de werkwijze rond softwareontwikkeling bijvoorbeeld. Veel organisaties nemen afscheid van de traditionele “waterval”-methode, waarin alle ontwikkelingsfases na elkaar plaatsvinden. De werkwijze is nu ‘scrum’, waarbij projecten in korte sprints stapsen fasegewijs worden opgeleverd. ‘Met die ontwikkeling had ik eerst best moeite.’ Ivo en zijn naaste collega kregen het advies dat het bij scrum handiger is als het hele team in één grote kamer zit. ‘Dat was wennen, maar ik heb mij aangepast. Als autist kan ik heus mijn grenzen verleggen.’ Ivo hoeft er desgevraagd niet lang over na te denken welke tip hij anderen met een arbeidsbeperking -het hoeft niet per se autisme te zijn- zou geven. ‘Wees er open over. Het komt toch een keer uit. Meestal houden collega’s daar rekening mee.’ Meer weten over het Kadaster: 63

JONG&AMBTENAAR ‘ In Twente meer waar voor je geld en je kunt je onderscheiden’ ‘ BUITEN DE RANDSTAD GEBEURT OOK VEEL’ Enschede vindt zichzelf keer op keer uit, vertellen Anke Endeman en Werner Gerritsen. Hun stad is spannend en veelzijdig, al komt succes niet aanwaaien. I n meerdere opzichten is Enschede de “hoofdstad” van oostelijk Nederland. Op bestuurlijk, economisch, cultureel en onderwijsgebied heeft de stad een centrumfunctie. Als collega’s versterken Anke en Werner die rol door te werken aan stedelijke ontwikkeling, het culturele- en ondernemersklimaat en citymarketing. Twee momenten van rampspoed droegen volgens Werner bij aan de huidige ontwikkelingen: een brand in 1862 die de stad in de as legde, en de vuurwerkramp in 2000, die een complete volksbuurt wegblies. ‘Door die eerste grote brand was Enschede een blanco canvas voor de textielindustrie. Er volgde een periode vol trots en zelfvertrouwen, tot eind jaren vijftig de neergang inzette.’ De vuurwerkramp betekende een nieuwe klap, maar was meteen de start van iets anders. “Ground Zero” (de voormalige wijk Roombeek) is nu een hippe buurt. Het nog resterende industrieel erfgoed wordt gekoesterd, in plaats van gezien te worden als lastig bezit, rijp voor de sloopkogel. Dat is wel eens anders geweest. De houding nu, volgens hem: ‘Niet voortdurend achterom kijken, maar ook niet doen of het er nooit geweest is. De respectvolle omgang met het verleden maakt veel energie los. Precies wat we willen en benadrukken. Het ontbreekt ons aan niets: fantastische horeca, winkels, een mooie woonomgeving, cultuur. Het is hier minder druk en betaalbaar. Meer waar voor je geld en ruimte om je vleugels uit te slaan en je te onderscheiden.’ VEEL GEÏNVESTEERD ‘Het beeld is dat het allemaal in de Randstad gebeurt’, vult Anke aan. ‘Maar hier is veel geïnvesteerd. Alleen hebben onze podia, musea en theaters niet allemaal het edgy karak64 ter waar veel jonge mensen, in het bijzonder studenten, naar verlangen.’ Waar denkt ze dan aan? ‘Creatieve broedplaatsen, atelierplekken, optredens en exposities, een alternatieve filmprogrammering. Van dat soort clusters kunnen we nog wel wat meer gebruiken. Door de gemeente wordt daar samen met ondernemers en anderen hard aan gewerkt.’ Anke komt uit Twente maar Enschede is niet haar geboorteen woonplaats. Zoals velen voelt ze zich Twentenaar, niet eerst Diepenheimer of Overijsselaar. Ze verliet Twente op haar achttiende om te studeren. Als productieleider van dancefestivals werkte ze daarna in de Amsterdamse festivalwereld, en daarna als hoofd productie bij een theatergezelschap. Als moeder van een jong kind (nummer twee is onderweg) keek ze uit naar minder onregelmatigheid en gebroken nachten. ‘Mijn vriend komt ook uit Twente. We besloten terug te keren naar onze roots. Een van de eerste vacatures waar ik enthousiast van werd betrof de opgave om wegtrekkende jongeren te behouden voor de regio en anderen van buiten de provincie te trekken’, zegt ze over haar huidige baan. ‘Dat is een grote opdracht van ons team.’ HUNKERTUKKER In zekere zin is Anke zelf een “hunkertukker”, plaagt Werner, waarop zij een gezicht trekt: ‘“Jongeren vinden dat woord verschrikkelijk.’ Het geeft evenwel goed aan wat er mee bedoeld wordt: de binding van oorspronkelijke Twentenaren met hun regio. Dat sentiment zet veel vertrekkers in een nieuwe levensfase aan tot terugkeren. Mooi, want de regio smacht volgens Werner naar hoogopgeleiden die zich er vestigen of na hun studie blijven hangen. Randstedeling. Brabander of Tukker, kom maar op.

NNAAAMAM: AAnnke Ennddemme an LLEEEFTIIJDJD: 333 jaar FUUNCTIT EE: beleeids- en subsidi ieieaddviises uurr t teamam culltuuru , evenneme enne tet n en citymmarrketit ng BIJJ: gemeeene te Ensschhede OPLEIDDING: bacheelor HBOOmedia en entertainmennt mam nan geg mementnt NANAAMA : Weernnere Ger iritsene LLEEEFTTIIJDDJ : 488 jaar FUUNCNCTITIE:E Oppdraacchth geever sstedelle iijke ontwikikkelingg en cultuuur BIJJ: geemem ente Enschhede O OPLEL IDDING: mastere rece hhttenn

JONG&AMBTENAAR KANSEN GEVEN AAN DROP-OUTS Op eigen verzoek is Suzanne Hanzens uitgeleend door de afdeling ‘indirecte klantcontacten’ aan de afdeling jeugdzaken. Nu begeleidt zij jongeren tussen 18 en 23 jaar die dreigen uit te vallen in het onderwijs. Suzanne is geen leerplichtambtenaar, eerder jeugdbegeleider. H et bedrijfsleven zit te springen om direct contact met klanten. Sommige gemeenten hebben een afdeling ‘indirecte klantcontacten’. Hoe zit dat? ‘Klopt, veel mensen hebben niet echt een beeld bij deze afdeling en de bijbehorende taken. Als medewerker indirecte klantcontacten ben je verantwoordelijk voor het verwerken van alle inkomende, interne en uitgaande post en het digitaliseren van post. Daarnaast gaf ik interne trainingen daarover. ’Aan het begin van de coronacrisis ben ik uitgeleend aan de afdeling ‘recht op leren’ van het samenwerkingsverband van de regio Zuidwest Drenthe, ter vervanging van een collega die met verlof ging. Ik werd benaderd door een collega tijdens een interne cursus. Het leek haar wel iets voor mij. Na een interne sollicitatie mocht ik de overstap maken. Tot januari 2021 mag ik proeven aan een voor mij geheel nieuw werkterrein, wat daarna gebeurt is onzeker.’ ZONDER STARTKWALIFICATIE Wat heeft de gemeente te maken met jongeren die na hun achttiende dreigen uit te vallen van school. Ze zijn niet leerplichtig meer. Is het niet hun eigen verantwoordelijkheid? ‘Gemeenten zijn wettelijk verplicht aandacht te geven aan deze doelgroep’, vertelt Suzanne. ‘Dit om het toenemend aantal jongeren dat zonder startkwalificatie verschijnt op de arbeidsmarkt te verminderen. Het gaat vaak om jongeren die MBO-2-niveau niet hebben gehaald. Onze afdeling moet ze in beeld houden en waar mogelijk begeleiden in hun opleiding, naar werk of een andere vorm van dagbesteding. Zo willen we de kans verkleinen dat jongeren later weinig of zelfs geen baankansen hebben. Samen met de jongere kijken we naar wat er wél mogelijk is.’ 66

JONG&AMBTENAAR JUISTE INGANG Wat heeft Suzanne ze te bieden? Streng toespreken helpt vast niet. ‘Samenwerken met school, mentor, ouders en vooral de jongere zelf is belangrijk. We proberen in te schatten wat een goede richting voor de jongere kan zijn. Eerst zetten we in op doorgaan met school, maar soms zijn andere trajecten nodig. Bijvoorbeeld als hij of zij last heeft van een instabiele thuissituatie. We brengen de jongere dan in contact met externe partijen, zoals jeugdzorg, maatschappelijk werk, welzijn of de jeugdbescherming. Wij begeleiden ze naar de juiste ingang, als ze daarvoor openstaan.’ NNAAAM: SSuuzaannnn e HaH nzn enns LEEEFTIT JDD: 2277 jaar FFUNCCTIT E:E ttrrajjece tbbt ege ele eie deder reegiig onnale mmeldd- en coöo rdrdinattieei fufunctiit e vooorortit jddj igg schchoooolvverre laateten.n BIJJ: ssaameem nwwn erre kinnggsorggananisi atatieie D DeeWollo deed n HoHooggo eveeeen O OPPLELEIDDI INNI G: HHBBO joourru naan liil ststieek 67

JONG&AMBTENAAR ‘Ik ben er trots op een noorderling te zijn’ STADSTALENT VERKLEINT AFSTAND TOT INWONERS Bram Scholtens (29) is een van de zogeheten stadstalenten van de gemeente Groningen. Dit zijn talentvolle beleidsadviseurs onder de 35 jaar. ‘J e krijgt voor drie jaar een opdracht’, legt Bram uit, ‘en daarna stroom je door naar reguliere functies. Een gemeente heeft weinig junior-startersfuncties. Daarom worden bij nieuwe vacatures al snel mensen met ervaring gekozen. Stadstalenten zijn er om die vergrijzing tegen te gaan. Om wat jong bloed in de organisatie te krijgen.’ Het takenpakket van Bram is digitalisering en publieke dienstverlening. ‘We hebben bijvoorbeeld een digitaal participatieplatform opgezet. Vroeger regelde een ambtenaar een buurtbijeenkomst in een zaaltje, en daar kwamen dan tien ouderen op af. Hartstikke leuk, maar dan heb je natuurlijk een slechte representatie. Met ons nieuwe platform vragen we de inwoners zelf wat ze graag in hun wijk zien gebeuren. Zo hadden we een keer een burgerbegroting. Daar was 25.000 euro voor beschikbaar. Burgers konden ideeën indienen, en die werden dan getoetst. Daarna konden diezelfde burgers hun stem uitbrengen. Zo konden ze dus echt zelf bepalen wat er in hun wijk gedaan werd.’ AFSTAND KLEINER Het is Brams persoonlijke ambitie om de afstand tussen gemeente en inwoner zo klein mogelijk te maken. ‘Voor veel mensen is de afstand tot de overheid nog groot. Maar als jij op je telefoon vanaf de bank kunt zeggen: ik wil dit, of ik vind dat, dan wordt die drempel veel lager.’ Bram vindt het belangrijk om zich te blijven ontwikkelen. ‘Vanuit de gemeente is 3.000 euro persoonlijk opleidingsbudget per drie jaar beschikbaar, voor relatief relevante opleidingen. Ik denk dat een yogacursus aan de Rivièra daar niet bij zit, maar het is wel breed. Als je de ambitie hebt om ooit leraar Duits te worden, dan zou je best Duits mogen volgen.’ 68 ONDERNEMINGSRAAD Ook is hij lid van de ondernemingsraad van de gemeente. ‘Ik vond het vervelend dat er niemand in zat van onze leeftijd. Dus toen heb ik mijn eigen lijst opgesteld: Lijst Bram, met één kandidaat, en dat was ik. Ik heb zelfs flyers gedrukt en uitgedeeld, en uiteindelijk werd ik verkozen.’ Tot slot: waarom Groningen? ‘Ik zie mezelf als een echte noorderling. Daar ben ik trots op. Ik hoef ook niet naar de Randstad. Je kunt hier een prachtige loopbaan realiseren. En je hebt hier ook voordelen. Meer rust. Meer ruimte. Je bent met minder mensen, dus je hebt ook minder concurrentie. Niet alleen op je werk, trouwens. Ook op de huizenmarkt.’ WORDT BRAM JONGE AMBTENAAR 2021? Kort na het gesprek met Dave Schut van ons magazine Jong & Ambtenaar werd Bram Scholtens genomineerd voor de verkiezing Ambtenaar van het jaar 2021. Deze verkiezing is georganiseerd door FUTUR, het netwerk van jonge ambtenaren in Nederland. De winnaar wordt bekend gemaakt in januari 2021 en het profiel is: ‘Die ene jonge ambtenaar die maatschappelijke impact maakt en trots is om ambtenaar te zijn. Iemand die, met behulp van zelfreflectie, dit doet door zichzelf en de organisatie te ontwikkelen. Met zijn organisatie zet de ambtenaar zich in voor het publiek domein. Dit door samen te werken in de organisatie met de burgers en andere b elanghebbende. Het maatschappelijk belang staat hierin voorop. Overal waar deze ambtenaar komt vertelt hij of zij trots over zijn werk en wat hij/zij bereikt heeft.’

NAAMA : BrB amm Schhooltens LEEEFTIIJD: 229 jaar FUF NNCTIE:E sttaadsstalennt puubblieeke dienensttverleninng O OPLELEIDDING: WO W masstet r geschih edenis

JONG&AMBTENAAR Ieder mens is ergens goed in en moet met die talenten zijn vleugels kunnen uitslaan. Een sterke overtuiging van Saskia Gabriëls, die ze haar loopbaan lang al meedraagt. ‘ Het verschil maken’ is een belangrijke drijfveer voor Saskia IEDER MENS IS ERGENS GOED IN D e basis voor die gedachte ligt in Saskia’s achtergrond op het gebied van sport en beweging. Die kwamen haar goed van pas in Amsterdam Nieuw-West, waar ze na haar studie meehielp om beleid te ontwikkelen voor naschoolse activiteiten, voor in veel gevallen kansarme kinderen. ‘Betekenisvol werk voor een groep die dat hard nodig heeft’, aldus Saskia, die met veel plezier aan deze klus terugdenkt. Sportactiviteiten waren een onderdeel van dat programma, en daarnaast cultuur, media, techniek, taalontwikkeling. ‘In acht weken mochten basisschoolleerlingen ontdekken waar ze goed in waren en wat ze leuk vonden. In de hoop een latere stap naar verenigingen en instellingen als de muziekschool te verkleinen. Dat lag niet altijd voor de hand, om financiële redenen.’ Met deze functie had Saskia haar eerste baan in het sociaal domein al min of meer te pakken. Sociaal domein is een veel gebruikt begrip en betreft de inspanningen die een gemeente doet op het gebied van de Participatiewet (baan, vrijwilligerswerk, uitkering), de Jeugdwet en maatschappelijke ondersteuning van inwoners (Wmo), plus schuldhulpverlening en vanaf 2021 ook inburgering. HUISELIJK GEWELD Het fascineert Saskia dat de verschillende onderdelen van het sociaal domein elkaar vaak raken. Door niet naar afzonderlijke problemen te kijken maar naar het geheel, kan het leven van inwoners verbeteren, is haar ervaring. Zo stapelen 70 in huishoudens die lang zijn aangewezen op een uitkering, zich vaker schulden op. En daarmee ook spanningen en stress, waardoor huiselijk geweld op de loer ligt. En in gezinnen van ouders met een psychische of verstandelijke beperking spelen soms ook opvoedings- of gedragsproblemen bij de kinderen. ‘Het verschil maken’ in dergelijke situaties is een belangrijke drijfveer voor Saskia. ‘Ik vind het

NNAAAMAM: SSaaskiaa Gabbririëlëls LLEEEFTIJDD: 355 jaar FUUNCN TIT E:E seenin orr beleie dsmem ded weew krkerre soociciaaaal dood mem inn BIJJ: geemeenentete Krir mpmpennerre wwaarrd O OPPLELEIDDI INI G: HHBBO sppoorrtmmana agemmenne t (bbaca heeh lor)r interessant om daar vanuit het gemeentelijk beleid invloed op te hebben.’ Gemeenteambtenaren ontkomen niet aan wetten en regels, maar Saskia ervaart die niet als knellend. Ze zijn geen doel op zich, maar slechts instrumenten die het doel dienen, vindt ze. Dat kan zijn: veilig en gezond opgroeien. Of meedoen in de samenleving in plaats van aan de kant te staan. Saskia: 71 ‘Soms lijkt het of wetten elkaar tegenspreken. Bij nader onderzoek is dat vaak niet het geval, omdat er ruimte in zit. Het is belangrijk dat je als gemeente die beleidsvrijheid benut en inkleurt, in het belang van je inwoners en tegelijk in die van de professionals in de uitvoering. Dat is hoe we er in Krimpenerwaard, mijn huidige gemeente, tegenaan kijken.’

JONG&AMBTENAAR ONTDEK STICHTSE VECHT Stichtse Vecht is een jonge gemeente met lef, die sterk gelooft in de kracht van innovatie en daar alle ruimte voor biedt. Gemeente Stichtse Vecht is met 64.000 inwoners de derde gemeente in de provincie Utrecht, gelegen tussen Utrecht en Amsterdam. Onze ruim 400 ondernemende collega’s werken dagelijks aan maatschappelijke vraagstukken die invloed hebben op de leefomgeving van onze inwoners. De lijnen zijn kort en de mogelijkheden groot. JONGE EN DYNAMISCHE ORGANISATIE We zijn klantgericht, nieuwsgierig, creatief en altijd in beweging. Met ruim een kwart van de collega’s onder de 35 jaar is onze organisatie zowel jong als dynamisch. De achtergrond van collega’s is divers. Het maakt niet uit welke culturele achtergrond, geslacht, Nieuwsgierig geworden naar onze organisatie? Kijk op onze LinkedInpagina voor meer informatie en vacatures. Of ga naar www.werkenbijstichtsevecht.nl. geaardheid, leeftijd, talenten of beperkingen je hebt. Ook kijken we verder dan diploma’s en werkervaring en benutten het talent van iedere medewerker. Bij Stichtse Vecht werken naast breed inzetbare projectleiders 72

JONG&AMBTENAAR ook topspecialisten in hun vakgebied. De verbondenheid van collega’s met de organisatie en de gemeente is groot. En de werksfeer is prettig en informeel, in ons gemeentekantoor aan de Vecht of op je werkplek thuis. WERKEN MET EN VOOR DE S AMENLEVING Door samen te werken met inwoners, ondernemers en partners maken we onze plannen voor de toekomst waar. Grote opgaven als groen en landschap, wonen, mobiliteit en duurzaamheid brengen we samen met regiogemeenten, provincie en het Rijk naar een volgend level. Daarvoor zoeken wij betrokken en flexibele medewerkers die durven uit te blinken. Je krijgt de vrijheid om aan doelen te werken die er voor jou toe doen. Er is hierbij volop ruimte voor ontwikkeling. Volgens ons 70-20-10 principe kun je naast 70% aan je functie ook 20% aan teamoverstijgende projecten en 10% aan innovatie besteden. ONTWIKKELEN EN INNOVEREN Verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie en we werken vanuit vertrouwen. Bij ons krijg je de ruimte om te experimenteren. Zo kun jij je verder ontwikkelen en innoveren wij als organisatie. Samen met onze inwoners zoeken we naar creatieve oplossingen om onze dienstverlening steeds verder te verbeteren. Een goed voorbeeld is het programma Datagestuurd werken. Door data te vertalen naar bruikbare informatie, kunnen inwoners en bedrijven nog sneller betrouwbare keuzes maken. 73

JONG&AMBTENAAR ‘ Ik stel veel ter discussie, ik denk door mijn gevarieerde culturele achtergrond’ EEN REBEL BIJ DEFENSIE Ze is innovatiecoach, dagvoorzitter, kledingadviseur en publiekswinnaar Jonge Ambtenaar van het Jaar 2020. En ze werkt bij Defensie, als burgerambtenaar. Maar zou ze vanuit haar functie mee mogen op een militaire missie, dan zou Nissrin Dkhissi meteen ‘ja’ zeggen. ‘Helaas ben ik nog niet gevraagd. Ik zou graag operationele ervaring willen opdoen in het buitenland. Dat zou voor mij nog meer invulling geven aan het werk dat we met elkaar bij Defensie doen’, vertelt Nissrin. anaf 2017 werkte Nissrin bij het CEAG in Doorn, het coördinatiecentrum expertise arbeidsomstandigheden en gezondheid. Zij hield zich daar bezig met alles wat te maken heeft met veilig en gezond werken bij Defensie. Net na het interview stapt ze over naar de sectie algemene ondersteuning van het kabinet van de Commandant Landstrijdkrachten. ‘Hier mag ik samen met collega’s bijdragen aan de toekomst van de Landmacht.’ V REBELS Tijdens haar opleiding bestuurskunde aan de Universiteit Twente merkt ze tijdens een stage bij de gemeente Veenendaal dat het thema veiligheid haar aanspreekt. Later doet ze om die reden een meeloopstage bij de Koninklijke Marechaussee. Maar omdat haar vader is overleden, kan ze niet lang stagiaire blijven. ‘Zijn overlijden gaf me extra verantwoordelijkheid in het gezin. Er moest geld verdiend worden.’ Daarop solliciteert ze bij het Defensie gezondheidszorg opleidings- en trainingscentrum (DGOTC). Als stagiaire mag dat eigenlijk niet. Maar ze is rebels genoeg het toch te doen. Nissrin: ‘Ik stel altijd veel ter discussie, ik denk 74 door mijn gevarieerde culturele achtergrond. Mijn vader is als Marokkaanse gastarbeider naar Nederland gekomen, maar ik ben in een witte omgeving opgegroeid en ging naar een particuliere basisschool. Thuis kregen we wel weer Arabische les. Ik heb dus een open blik voor alle culturen.’ RUIMTE VOOR DIALOOG We spreken Nissrin op de dag dat de rechter uitspraak doet in het ‘minder-minder’-proces tegen Kamerlid Geert Wilders. Hoe ervaart ze dat, als ambtenaar? ‘Ik houd niet van extreme uitspraken over anderen. Het raakt me als politici anderen

NAAM: NiN ssrin Dkhisss i LEEFTIT JDD: 31 jaar FUNCCTIE: straateegisch dad iviseurur en plaaaa tsvervangeg nd hoooffdd BIJJ: kakabib nneet vaan dede Commmmanndaannt La L dndstrijddj kkracachtth enne OPLELEIIDDINNG: be bestuuu rrsskkuunddn e UUnivivere sitteitt Tweentn e uitsluiten. Hiermee sluiten we onze ogen voor kansen en mogelijkheden. Persoonlijk heeft dit geen invloed op mijn leven. Maar ik zie wel dat het grote invloed heeft op mensen om me heen. Als je in een bepaalde hoek wordt gezet, is er geen ruimte voor dialoog. Dat vind ik jammer.’ PUBLIEKSLIEVELING Nissrin Dkhissi was begin 2020 publiekswinnaar Jonge Ambtenaar van het Jaar 2020, georganiseerd door jonge ambtenarennetwerk FUTUR. Ze is actief in Jong Defensie (JD). Dit is een gezelschap jonge defensiemedewerkers die zich verder en breder willen ontwikkelen. JD is onder meer 75 gesprekspartner binnen en buiten Defensie: van de militaire top tot aan ondercommandanten. Daarnaast heeft ze nog andere nevenactiviteiten. ‘Ik ben graag spreker en dagvoorzitter, bijvoorbeeld op inhoudelijke bijeenkomsten van Defensie. Ik vind het belangrijk mensen ruimte te geven om hun visie en gevoelens uit te dragen. Zo wil ik bijdragen aan sociale innovatie en het doorbreken van vastgeroeste patronen. Mijn net opgerichte eigen bedrijf Why Not? staat ook in dat teken. Ik wil organisaties en groepen jongeren helpen bepaalde stigma’s te doorbreken. En bijvoorbeeld in gemeenten jongeren gaan begeleiden die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben.’

JONG&AMBTENAAR HELPEN RAMPEN VOORKOMEN Patrick van der Klugt is in dienst van maar liefst vier gemeenten: Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Samen vormen zij de werkorganisatie BUCH. Als toezichthouder bouw en brandveiligheid is Patrick niet alleen verantwoordelijk voor appartementencomplexen, winkelcentra en zorginstellingen, maar controleert hij ook of iemands nieuwe dakkapel is gebouwd in overeenstemming met de verleende vergunning. I n zijn werk wisselen reguliere controles zich af met specifieke meldingen, zoals een klacht van een burger. ‘Vanmiddag moet ik toevallig langs een meneer die een soort voetbalnet om zijn voortuin heeft geplaatst, om ballen tegen te houden,’ vertelt Patrick. ‘Dat net is zes meter hoog. We hebben een melding ontvangen van een omwonende.’ NAAAAM: GEWOON AANBELLEN Eerst duikt Patrick in het archief van de gemeente. ‘Waarschijnlijk heeft hij een vergunning nodig, maar voordat ik tegen hem zeg dat hij die moet aanvragen, moet ik weten of dat überhaupt haalbaar is.’ Pas daarna gaat hij langs. ‘In principe bel ik gewoon aan. Ik stel me even voor. Al ben ik wel officieel bevoegd om ook zonder toestemming het terrein te betreden. Ik mag dan alleen de woning niet in.’ Waarschijnlijk heeft de omwonende in dit geval daadwerkelijk last van het net, maar Patrick is vaak genoeg in een burenruzie terechtgekomen waarbij de melding een vorm van pesten was. ‘Dan gebruiken ze de gemeente om hun geschillen op te lossen.’ Het zijn lang niet altijd vreemden die elkaar dwarsbomen. ‘Het gaat ook weleens om familie die dicht bij elkaar woont. Nou, dan denk je: heel gezellig. Toch loopt het vaak genoeg slecht af. Problemen met geld, bijvoorbeeld. Een erfenis waar ze ruzie over krijgen. En dan gaan ze elkaar pesten.’ Gelukkig kan Patrick de volgende dag alweer met iets heel anders bezig zijn. De brandveiligheid van een school, om maar iets te noemen. Juist van die grote zaken leeft hij op. 76 Patricrick van de LE L EFTIJT JD: 23 jaar 3 jaa a FUNCTIE: toezichthouder bouw en brandveiligheid BIJ: werkorganisatie BUCH OPLEIDING: MBO bouw en infra er Klug gt ‘Een tijd geleden is in Eindhoven een parkeergarage deels ingestort. Die had een bepaald type vloer. Toen hebben we van het ministerie van Binnenlandse Zaken de opdracht gekregen om binnen onze gemeente panden met zo’n zelfde vloer te onderzoeken. Of neem de grote brand in de Grenfell Tower in Londen, in 2017. Daar zijn toen veel mensen bij overleden. Ook toen hebben we onderzoek gedaan. Samen met mijn team kan ik zulke rampen bij ons helpen voorkomen.’

JONG&AMBTENAAR DUURZAAMHEID UITLEGGEN AAN INWONERS Na haar opleiding, vijf jaar terug, start Mandy Figaroa meteen in de commerciële wereld, op de marketingafdeling van een sieradenmerk. Dat doet ze twee jaar. Ze gaat weg, omdat ze het werk niet leuk vindt. ‘Aan het eind van de dag gaat het daar alleen maar om “hoeveel omzet hebben we gedraaid?” en “hebben we de targets gehaald?” Ik wilde bijdragen aan iets beters.’ N a een tussenstop bij een online marketingbureau – waar ze tegen hetzelfde aanloopt – komt Mandy bij de gemeente Eindhoven terecht, op de afdeling communicatie. ‘Het leuke van mijn opleiding aan Fontys was dat je daar allerlei opdrachten kreeg rond maatschappelijke vraagstukken. Over hoe je specifieke doelgroepen kunt bereiken met je inhoudelijke boodschap. Je draagt dan ergens aan bij. Bij de gemeente komt dat fijne gevoel weer helemaal terug.’ TUSSENSCHAKEL In eerste instantie wordt Mandy afgewezen op een functie bij de gemeente, omdat ze te weinig ervaring heeft. ‘Ik wist dat wel, maar solliciteerde toch. Gewoon omdat ik mijn verhaal wilde vertellen.’ Ze krijgt de belofte bij haar afwijzing dat ze in ‘de kaartenbak’ komt, zoals elke afgewezene die krijgt. Maar vier maanden later gaat toch de telefoon: ze hebben bij de gemeente een communicatieadviseur duurzaamheid nodig. Mandy: ‘Ik wist nog niet veel van dat thema, maar dat is meteen een voordeel. Want de gemiddelde inwoner weet er ook weinig over. En als communicatieadviseur hoef je niet tot over je oren in het onderwerp te zitten. je moet juist in begrijpelijke taal en op een toegankelijke manier de vertaalslag maken van beleid naar de mensen in de stad. Ik voel me echt een tussenschakel.’ WERKEN EN WONEN Mandy beheert nu de website Eindhovenduurzaam.nl en maakt elk kwartaal een nieuwsbrief. ‘In die nieuwsbrief komt alles rond het thema duurzaamheid samen, zoals vergroenen van de stad, de omgang met klimaatverandering en de aanpassingen die nodig zijn aan onze leefwijze. Ook doe ik de communicatie rond De Groene Zone, een regionaal project 77 van twaalf gemeenten. Woningeigenaren kunnen met een aantrekkelijke lening zonnepanelen kopen van hun gemeenten.’ Wat vindt Mandy zelf het leukst aan haar werk? ‘Dat ik werk voor de stad waar ik ook woon. Zo is er een vergroend plein midden in de stad, het Clausplein. Als ik met vriendinnen door de stad loop, dan ben ik trots dat ik daar een bijdrage aan heb geleverd, ook al is het alleen maar de communicatie geweest.’ NNAAAMAM: Manddn y Figaaroor a LLEEFTIT JDD: 26 26 jaaar FFUNCNCTITIE: jjuunin orr commmuniicac ttiieae dvdvisseuue r BIJ: g geemem enntete Eiinndhdhoovveenn OP O LEEL IDDIINNG: H HBBO ccoommmmunu iiccattieei

JONG&AMBTENAAR ‘Suurhoffbrug zwaarder belast dan ooit voorzien’ SCHAKEL TUSSEN ROTTERDAMSE HAVEN EN ACHTERLAND Jurgen Klein is projectmanager bij Rijkswaterstaat, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Om te kunnen begrijpen wat Jurgen precies doet, is het handig om eerst even te weten wat Rijkswaterstaat (RWS) allemaal behelst. ‘R WS beheert drie belangrijke netwerken’, legt Jurgen uit. ‘Ten eerste het hoofdwegennet, dat zijn voornamelijk de snelwegen in Nederland. Daarnaast beheren wij de belangrijkste vaarwegen, zoals het Amsterdam-Rijnkanaal. En het derde netwerk is het hoofdwatersysteem; hieronder vallen niet alleen de grote rivieren, maar ook onze hoogwaterveiligheid, de vraag of er voldoende water kan worden afgevoerd en of er juist genoeg water beschikbaar is voor droge periodes.’ Momenteel heeft Jurgen de leiding over het onderhoud van de Suurhoffbrug in Rotterdam. ‘De Suurhoffbrug is een belangrijke schakel tussen de haven van Rotterdam en het achterland,’ vertelt hij. De brug is begin jaren ‘70 gebouwd. ‘Hij wordt nu veel zwaarder belast dan destijds kon worden voorzien. Het vrachtverkeer is toegenomen, de haven van Rotterdam is uitgebreid met de Tweede Maasvlakte, en vrachtwagens zijn ook nog eens veel zwaarder geworden.’ 78 HONDERDEN BOUTEN Om ervoor te zorgen dat de brug in gebruik kan blijven, zit Jurgen er met zijn team bovenop. ‘We doen veel inspecties. Vorig jaar hebben we de brug versterkt met een aantal grote stalen platen. Daar waren honderden bouten voor nodig.’ Toch is alleen versterken voor de lange termijn niet genoeg. ‘Als we dat blijven doen, maken we de brug natuurlijk ook zwaarder. Dat heeft weer effect op de fundering.’ De oplossing is simpel: RWS legt een tweede brug aan. ‘Die wordt ernaast gebouwd, door een collega. Daar help ik met mijn team ook aan mee. Als alles goed gaat, wordt de nieuwe brug volgend jaar al geopend.’ Met een tweede brug kan de Suurhoffbrug worden omgebouwd. ‘Nu bevat de brug rijstroken richting Maasvlakte en Rotterdam, dus twee kanten op. Dat gaat veranderen. Er komen straks twee rijstroken richting de Maasvlakte, en via de nieuwe brug kan Rotterdam worden bereikt. Zo kan de Suurhoffbrug nog ruim tien jaar mee.’ Als alle werkzaamheden erop zitten, draagt Jurgen de brug over

JONG&AMBTENAAR NNAAAM: JJuurgene Kleinn LEEEFTIT JDJ : 31 jaar FUNCTIE: projectmanager OPLEIDING: WO master water engineering & management aan een regulier onderhoudsteam. ‘En dan gaan we zien wat mijn volgende klus wordt’, zegt hij er meteen enthousiast achteraan. TROTS OP HOLLANDS GLORIE Gevraagd naar de kwaliteit van het werk van RWS, steekt Jurgen de loftrompet. ‘Er zijn genoeg onderzoeken die aantonen dat Nederland dit heel goed doet. We hebben een van de beste snelwegennetwerken van de wereld. Of kijk naar onze stormvloedkeringen. Die van de Oosterschelde is misschien de bekendste.’ 79 Voor de leek legt hij uit wat zo’n kering precies doet. ‘Als er een grote storm aankomt op de Noordzee, dan sluiten we onze keringen, waardoor het hoogwater wordt tegengehouden. Zo beschermen we ons land tegen overstromingen.’ En zo zijn er meer voorbeelden. ‘Na de Watersnoodramp van 1953 zijn er op veel plekken grote deltawerken aangelegd. En langs de rivieren hebben we natuurlijk al onze dijken liggen. Voor ons is dit heel gewoon, maar als je er even bij stilstaat, is het helemaal niet gewoon. Dat het wel zo voelt, maakt het alleen nog maar meer bijzonder. Het toont maar weer aan hoe goed we hier als Nederlanders in zijn.’

JONG&AMBTENAAR BURGERPARTICIPATIE, VAN MOESTUIN TOT STREET ART NAAAM: Annan Reiith LEEFTIT JDJ : 27 FUNCTIE: adviseur en projectleiided r BBIJ:J: geemmeeennte Apeldl ooorn OOPLEL IDDINNG:G m maasstteerr sociologiie 80

Je hebt als buurt, wijk, individu een mooi idee en een lokale bestuurder en de gemeenteraad zien het ook wel zitten. Maar voor je het weet wordt het plan doodgeknuffeld of deels overgenomen door ambtenaren, die het lastig vinden om de touwtjes uit handen geven. Jammer om initiatieven van inwoners zo in de kiem te smoren, vindt de gemeente Apeldoorn, de werkgever van Anna Reith. H et realiseren van burgerinitiatieven moet in haar ogen niet afhankelijk zijn van een vooruitstrevende wethouder of ambtenaar. Gelukkig wordt er in haar gemeente serieus en structureel werk van gemaakt, vertelt ze. ‘In Apeldoorn is er een initiatievenregeling gekomen waar inwoners met een goed plan een aanvraag kunnen doen. Voor zowel kleine als grote initiatieven is geld beschikbaar.’ De weg naar die regeling heeft Anna helpen plaveien, als lid van een projectgroep met meerdere eenheden, van jeugdzorg tot de sociale dienst. Binnen de projectgroep fungeerde Anna als ‘trekker’. ‘Een van de uitkomsten is dat er inmiddels een zogeheten initiatievenmakelaar is aangesteld, die als contactpersoon fungeert, partijen bij elkaar brengt en ondersteuning biedt aan inwoners. Er komen veel aanvragen binnen. Het leeft onder de inwoners.’ Soms betreffen de burgerinitiatieven groene plannen, zoals moestuinen, maar ook sociale initiatieven. Recent is dankzij de regeling een serie muurschilderingen gemaakt in en bij een tunneltje in een relatief jonge wijk. Het idee kwam van een 13-jarige Apeldoorner. Met geld van de initiatievenregeling is een ‘openluchtmuseum’ ontstaan, met werk van binnen- en buitenlandse street art-kunstenaars. Een grauwe betonnen omgeving is er flink door opgefleurd. Inmiddels weet Anna veel van burgerparticipatie. ‘Ik heb hiervoor een opleidingstraject gedaan en geef intern ook zelf trainingen aan collega’s.’ SOCIALE SAMENHANG Anna begon als trainee en had onder meer als junior stadsdeelmanager drie dorpen onder haar hoede. ‘Daar is nog meer sociale samenhang dan in de stad. Wat ik mooi vind is om enerzijds met inwoners samen dingen te doen, en anderzijds op strategisch niveau zaken verder te brengen in de organisatie.’ De ene keer zit ze daardoor om de tafel met de wethouder en de volgende keer met collega’s van “verkeer” of “groen”. ‘Die behoefte aan afwisseling, nieuwe dingen leren en projectmatig werken is persoonseigen. Aan wat ik doe zit een kop en een staart. Daarna kan ik door naar het volgende project. Naast mijn vaste functie bij het stadsdeelmanagement werk ik nu mee aan vraagstukken met betrekking tot onze interne reorganisatie. Een combinatie van denkwerk, mensen bij elkaar halen en de vaart erin houden. Je kunt veel kanten op in een grote organisatie.’ 81

JONG&AMBTENAAR MEPPEL IN HET KORT: D e Gemeente Meppel, een stad met 34.085 inwoners en bestaande uit Broekhuizen, Meppel, Nijeveen, Rogat en de Schiphorst. Gelegen in het zuiden van Drenthe, onderdeel van de regio Zwolle. Meppel heeft een open karakter en heeft voor iedereen wat te bieden. Mooie woonwijken, een gezellige historische binnenstad met leuke uitgaansmogelijkheden, maar er wordt ook veel aandacht gegeven aan leefbaarheid, groen, erfgoed en behoud van de dorpse sfeer. De gemeente wil samen met haar inwoners Meppel neerzetten als de gelukkigste en meest gastvrije stad. Een onderdeel hiervan zijn de jaarlijkse evenementen zoals de donderdag Meppeldagen in de zomerperiode en het grachtenfestival. Dit soort evenementen worden verbonden aan de waarden “Meppel diep geluk”. DE GEMEENTE MEPPEL ALS WERKGEVER: Koers in de organisatieontwikkeling De ambtelijke organisatie van de gemeente Meppel is op dit moment volop in ontwikkeling. Snelle innovatieve veranderingen in de samenleving en verbinding met de inwoners, instellingen en ondernemers vragen voortdurend om een flexibele aanpak van de vraagstukken. We richten ons op medewerkers die het vermogen hebben om samen met de mensen in Meppel zich te verbinden aan deze vraagstukken. Waarbij we een betrouwbare samenwerkingspartner in de stad zijn en de basis op orde hebben. Voor de complexe en meervoudige vraagstukken komt het aan op goed samenspel tussen gemeenteraad, College van B&W en de ambtelijke organisatie. Ontwikkeling GEMEENTE MEPPEL IN CIJFERS: Ongeveer 300 medewerkers. 15 verschillende teams Verdeling man / vrouw: 50% man, 50 % vrouw Gemiddelde leeftijd van medewerkers: 48 jaar Burgemeester: Richard Korteland Gemeentesecretaris Sander Kastelein Ontwikkeling staat hoog op de agenda bij de gemeente Meppel. Er is een concernopleidingsplan waarbij diverse trainingen aangeboden worden die aansluiten bij de organisatieontwikkelingen. Ook kunnen de medewerkers zich individueel blijven ontwikkelen door trainingen te volgen die tijdens de jaarlijkse gesprekscyclus besproken worden. Daarnaast beschikken de medewerkers over een Individueel Keuze Budget van 17,05%, waarbij de medewerker gedeeltelijk zelf kan kiezen hoe dit budget in te zetten. WERKEN BIJ DE GEMEENTE MEPPEL: Heeft deze advertentie jouw interesse gewekt en wil je meer weten over werken bij de gemeente Meppel? Kijk dan eens op www.meppel.nl en op www.vooruitindrenthe.nl voor een geschikte vacature of mail je open sollicitatie inclusief CV naar vacatures@meppel.nl. 82

JONG&AMBTENAAR BUREAUCRATIE ZIT JONGE AMBTENAAR IN DE WEG Als je bij een gemeente gaat werken, wie zijn dan je collega’s? Hoe ziet dan het doorsnee personeelsbestand eruit? Vind je er bijvoorbeeld veel leeftijdgenoten? H et antwoord: relatief weinig, maar er wordt door veel gemeenten hard aan gewerkt om dit te veranderen. Daarom krijg je als startende of jongere ambtenaar veel kansen en mogelijkheden. De leeftijdopbouw van gemeenten is onevenwichtig: het aandeel werknemers jonger dan 35 jaar lag er in 2019 met 15 procent stukken lager dan in de beroepsbevolking (37 procent). Er werken bij gemeenten meer medewerkers die ouder zijn dan 60 dan medewerkers die jonger zijn dan 35. Daar maken veel gemeenten zich zorgen om. Uit de Personeelsmonitor 2019 van het A&O fonds Gemeenten (een fonds dat helpt bij het ontwikkelen van gemeentelijke organisaties en bij de professionalisering van medewerkers) blijkt dat met name de uitstroom van jonge medewerkers pijn doet. ACTIEF WERVINGSBELEID In 2019 bestond 40 procent van de instroom van nieuw personeel bij gemeenten uit jongeren. Met stageplekken en traineeprogramma’s, het reserveren van geld om oudere medewerkers eerder te laten vertrekken en het creëren van specifieke startersfuncties of teams met jonge ‘friskijkers’ proberen gemeenten de instroom van jongeren te bevorderen. Ongeveer de helft had in 2019 trainees in dienst. Waarom komen jongeren niet snel zelf op het idee om ambtenaar te worden? De gemeente blijkt weinig bekend als werkgever. Ook wordt er veel waarde gehecht aan werkervaring, waardoor jongeren minder kans maken. Zo dramatisch is het overigens niet. De meeste gemeenten zeggen geen moeite te hebben jongere medewerkers te vinden. BEHOUDEN Naast het aantrekken van jongeren is het ook belangrijk om jongeren te behouden als ze eenmaal bij een gemeente werken. Van de medewerkers die in 2019 vertrokken bestond 17 procent jongeren. Hun belangrijkste reden om uit te stromen is volgens de Personeelsmonitor het door hen ervaren gebrek aan carrièreperspectief en doorgroeimogelijkheden. Vervolgonderzoek uit 2020 naar werkbeleving laat zien dat één op de negen jonge ambtenaren binnen een jaar de deur achter zich dichttrekt bij de overheid. Impact realiseren met het werk dat ze doen is voor jonge ambtenaren heel belangrijk. Ze willen dat hun werk ertoe doet en dat er iets verandert of verbetert, lees je in veel van de portretten in dit blad. In de organisatie, of in de samenleving. ‘Het verschil maken’, noemen ze dat vaak. Denk aan een beter leven voor kansarme kinderen en jongeren, een groenere stad, of het vergroten van de invloed van burgers. Bureaucratie lijkt dat vaak te verhinderen of vertragen. Daar balen sommige jonge ambtenaren zo van, dat ze opstappen. VERTREKREDENEN Verder bestaat er onvrede over de mogelijkheid om door te groeien. Ongeveer een derde van de jonge ambtenaren noemt dat als belangrijke vertrekreden. Startende ambtenaren noemen ook geregeld het geringe aantal leeftijdsgenoten onder hun collega’s als belangrijke vertrekreden. 83

JONG&AMBTENAAR ‘ Ik had een kennisvoorsprong op het gebied van Vreemdelingenrecht’ ‘ DE IND VOERT SLECHTS DE WET UIT’ De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voert in Nederland het vreemdelingenbeleid uit. Nadya van der Sluis werkt voor dit agentschap van het ministerie van Justitie en Veiligheid. H et Nederlands vreemdelingenbeleid is restrictief; niet iedere vreemdeling kan en mag blijven of komen. De IND is een onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Het agentschap behandelt aanvragen voor verblijfsvergunning voor wonen, werken en studeren; visa-aanvragen voor kort verblijf; asielaanvragen van mensen die de Nederlandse staat om bescherming vragen tegen bijvoorbeeld vervolging in eigen land; naturalisatieverzoeken van personen die Nederlander willen worden. Is de dienst van mening dat iemand niet voldoet aan de voorwaarden voor verblijf, dan kan de betrokkene bezwaar maken en uiteindelijk in beroep gaan bij de rechter. Nadya is dan een van medewerkers die het standpunt van de Nederlandse staat schriftelijk samenvat, in een document dat verweerschrift heet. VREEMDELINGENBEWARING ‘Tijdens het laatste jaar van mijn studie was ik al geïnteresseerd in het vreemdelingenrecht’, licht Nadya de aanloop naar haar huidige functie toe. Wat kennis betreft had ze een voorsprongetje. ‘Ik schreef een scriptie over vreemdelingenbewaring, liep stage bij een advocatenkantoor gespecialiseerd in vreemdelingenrecht, en werkte vrijwillig als juridisch consultant bij de stichting Vluchtelingenwerk. Ik wist dus al best veel van de materie toen ik aan de slag ging bij de IND!’ Tijdens een verre reis ging het niet goed met Nadya. Ze raakte in een psychose. De diagnose was dat ze een bipolaire stoornis heeft. Die compliceert van tijd tot tijd haar leven, maar is voor haar geen reden om bij de pakken neer te zitten. ‘Aanvankelijk wist ik niet goed hoe ik mezelf op de arbeidsmarkt moest zetten. Ik kwam in contact met de 84 stichting Studeren en Werken op maat, die jonge mensen met een arbeids beperking ondersteunt bij het vinden van werk. De IND reageerde op mijn profiel.’ MISVERSTAND Ze werkt opgeteld inmiddels bijna vier jaar bij de IND. Veel mensen dichten Nadya’s werkgever meer macht toe dan die in de praktijk heeft. ‘Het misverstand is dan dat de IND de regels bepaalt. Dat is niet zo. De IND voert de wet uit door aanvragen te toetsen.’ Haar werk is afwisselend en inhoudelijk interessant: ‘Voordat ik een verweerschrift schrijf, maak ik een analyse en zoek uit welk beleid erbij hoort. Elke zaak is anders, door de persoonlijke omstandigheden. Eerst boog ik me over verweerschriften op het gebied van aanvragen voor regulier verblijf, bijvoorbeeld iemand die een buitenlandse partner naar Nederland wil halen. En sinds een jaar ook over asielzaken. Op den duur wil ik als procesvertegenwoordiger op zitting staan, wat inhoudt dat ik de IND vertegenwoordig bij de rechtbank. Inmiddels leer ik ook de wetgevingstechniek, de wijze waarop wetgeving tot stand komt en toegepast dient te worden. Binnen de dienst zijn voor mij voldoende doorgroeimogelijkheden.’ SCHRIJFSTER Inmiddels is Nadya ook schrijfster van niet-juridische materie. ‘Ik heb een boek geschreven over mijn bipolaire stoornis. Ik schaam me daar niet voor. Mijn aandoening, met alle fases van kwetsbaarheid waar ik doorheen moest, heeft me geholpen om te groeien. In mijn werk, maar ook als mens. Hopelijk geeft mijn verhaal andere mensen moed.’

NANAAM: NaNaddya van der Sluis LLEEEFTIJD: 3434 jaar FUF NNCCTIE: jurriist/verweerschrijjvev r BIJJ: Im I migrgraattie- ene Naturaallisatiiediennsst (IND) OPPLEEIDDINI G: WOOmaasster reechc teet n

JONG&AMBTENAAR EEN KIJKJE NEMEN IN VEEL KEUKENS Met andere jonge collega’s de tanden zetten in ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken. Nora Chikar is een van de jonge ambtenaren die dit in Amersfoort mag doen. NEXT033 heet het ploegje gemeentelijke dwars- en frisdenkers. N egen als high potential beschouwde medewerkers zitten in dat team. Ze gaan projectmatig aan de slag met complexe opdrachten en vraagstukken. Hun rol wisselt per opdracht. Soms zijn ze projectleider, dan weer adviseur en soms ‘aanjager’. Nora had eigenlijk niet de juiste achtergrond om een ‘Nexter’ te worden. ‘De vacature was gericht op mensen met een planologische, informatiekundige of duurzaamheidsachtergrond.’ Die heeft ze niet, maar ze trok desondanks de stoute schoenen aan. ‘Met een flashy motivatie, vol kleuren en plaatjes. Die viel op en ik ben gelukkig uitgenodigd voor een gesprek en aangenomen.’ De Nexters zijn geen junioren, zoals trainees, maar hebben al enkele jaren werkervaring. In Nora’s geval bij een advies bureau, gespecialiseerd in samenwerkingsvraagstukken. Door haar opdrachten daar kon ze in korte tijd een kijkje nemen in veel keukens: ‘Bij ziekenhuizen, huisartsenposten, de GGD, instellingen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg, en bij regionale en lokale overheden.’ Mooi en afwisselend werk. Maar na 2,5 jaar had ze de behoefte om aan de “andere kant” van de tafel te zitten. ‘Als adviseur hop je van opdracht naar opdracht. Je rapport afleveren en dan weer door. Ik zocht een baan waar ik net zo mijn ei kwijt kan, op een plek waar nieuwsgierigheid en een tikje brutaliteit gewaardeerd worden. De vrijheid die ik had bij het adviesbureau vind ik gelukkig terug in mijn huidige functie.’ Naast haar werk is Nora al sinds het begin van haar studie maatschappelijk zeer actief als vrijwilliger. Zo zette ze zich onder meer in voor kansarme jongeren en hielp ze kinderen bij de voorbereiding op de CITO-toets. PARTICULIERE WONINGMARKT Het lastige onderwerp waar ze zich recent in heeft verdiept, is discriminatie op de particuliere woningmarkt. Onderzoek naar deze misstand is eerder landelijk en in andere gemeenten uitgevoerd met onder meer mystery calls: zogenaamde kandidaat-verhuurders die een discriminerend verzoek doen 86 NNAAAAMM: NoN rraa Chihikkaar LE LEEFTIJDT JD: 25 jaa25 aar FUNCTIE BIJ: gemeente Amersfoort OPLEIDING: master publiek management FUNCTIE: project- en procesbegeleider, adviseur aan de makelaar. ‘In de gemeente Utrecht was ruim 80 procent van de bemiddelaars bereid om verzoeken tot discriminatie te honoreren’, legt Nora uit. De gemeenteraad van Amersfoort wilde onderzoeken hoe dat in de eigen stad was. Nora en haar collega’s wilden de makelaars niet tegen de haren in strijken door hen meteen discriminatie voor de voeten te werpen. ‘We willen ook hun kant van het verhaal horen en vooral hun beweegredenen kennen.’ Binnenkort presenteren de Nexters de uitkomsten. Daarna stort Nora zich vol energie op een volgende klus binnen de gemeente.

JONG&AMBTENAAR VOORBEREIDEN OP POST-CORONATIJD Michael van der Schans kijkt alweer verder dan de huidige crisis en bereidt zijn organisatie voor op het post-corona-tijdperk. Hij is ervan overtuigd dat de klassieke kantooromgeving haar langste tijd heeft gehad. E tenswaren controleren op versheid en temperatuur, kijken of het rookverbod gerespecteerd wordt, checken op ongedierte en eventuele bouwkundige gebreken. Als horeca-inspecteur ging hij in zijn vorige functie de cafés en restaurants langs. ‘Ik ben wel iemand die graag ergens wat van vindt’, zegt hij over de tijd die achter hem ligt. ‘Liefst de verbinding zoekend, niet puur op de harde inhoud.’ Na een poos bekroop hem het “dertigersdilemma” en bedacht hij dat er na zijn bachelor hogere hotelschool meer te halen viel uit zijn carrière. Maar wel met een master op zak. In de avonduren studeerde hij bedrijfskunde. Intern solliciteerde hij met succes naar een nieuwe functie. ‘Van de buitendienst naar het adviseurschap. De best plezierige onregelmatigheid leverde ik in. Maar ook nu heb ik de regie over mijn eigen agenda en werkpakket.’ Binnen twee jaar groeide hij door naar een functie als projectleider. Nu is hij vrijwel fulltime bezig met de invoering van het hybride werken: op zelf bepaalde tijden, thuiswerken, op kantoor of elders. ‘De ambulante medewerkers van de NVWA waren daar als rijksinspectiedienst al mee bezig. Door het nieuwe coronavirus kwam er in één klap druk op te staan.’ ‘De kantorentuin 2.0 is een samenwerkings- en ontmoetingsplek’, zo ziet hij het. ‘Vergelijkbaar met de kleine koffietentjes in de stad. Met zitjes, vergader- en spreekkamers en ruimtes voor video-bellen. Als NVWA bekijken we welke voordelen van de huidige tijd we meenemen naar de post-corona tijd.’ ENORME OMSCHAKELING Het goed organiseren van het werk voor de collega’s in de buitendienst is door corona een flinke puzzel. ‘De inspecteurs moeten de anderhalve meter afstand van anderen kunnen waarborgen en hun werk zo veilig mogelijk doen in soms onverwachte omstandigheden. Voor de collega’s binnen is het verplicht thuiswerken ook een enorme omschakeling. Aan het begin van de coronacrisis zeiden die gekscherend: tot over drie weken. Nu verwacht ik dat we dit tot zeker april 2021 moeten volhouden.’ 87 NANAAMM: MMichhaaeel vaav n dder Schahansn LEEF JD LEEFTIIJD: 33 jaar FUNCTIE: projectleider hybride werken BIJ: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) OPLEIDING: master bedrijfskunde Het directe contact met collega’s mag bij afstandswerken niet verdwijnen, vindt Michael. ‘Ik bel me de hele dag suf. Ook wel eens voor zomaar een praatje. Dat is echt nodig om de onderlinge banden niet te verliezen’. De wandelganginformatie ben je immers ook kwijt. Vanuit mijn functie wordt de komende tijd de grootste uitdaging: hoe houden we werkplezier vast, ook bij het hybride werken?’

JONG&AMBTENAAR Foto: Esther fotografeert Foto: Kees Winkelman Foto: Esther fotografeert Leidschendam-Voorburg: EEN DIENSTVERLENENDE GEMEENTE MET AMBITIE W erken bij de gemeente Leidschendam-Voorburg betekent: • geprikkeld worden om elke dag net wat anders naar je werk te kijken • de ruimte krijgen om jouw ideeën tot ontwikkeling te brengen • vertrouwen in jouw deskundigheid en expertise en de vrijheid krijgen om daarbinnen te opereren. Jonge ambtenaren krijgen bij ons de ruimte om te groeien en zich te ontwikkelen op het werk. Daarbij zetten wij onder andere onze eigen academy Sijtwende in. Op die manier creëren we kansen en is het mogelijk om een volgende stap te zetten in je loopbaan. Door een sterke band met de Hofstad en de ambitie om de best mogelijke dienstverlening te kunnen bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen, is werken bij deze gemeente altijd actueel en boeiend. Wij werken klantgericht, informatiegestuurd en toekomstgericht. De lijnen zijn kort, medewerkers kennen elkaar en we weten van elkaar wat er speelt. Als werkgever krijgen wij een zeer positieve waardering van onze medewerkers in het medewerkersonderzoek 2019-2020: zij waarderen het vertrouwen van hun werkgever en ze geven aan dat dit hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze waardering levert de gemeente het keurmerk ‘Beste werkgever’ op. Aantal medewerkers: 655 Voltijd/deeltijd: 56% / 44% Aantal stagiairs: 22 Man/vrouw: 54% / 46% Gemiddelde leeftijd: 49 88 Foto: Kees Winkelma

JONG&AMBTENAAR MAKKELIJK SCHAKELEN MET IEDEREEN Sinds 2016 heeft ze al diverse functies bij de provincie Gelderland bekleed. Niet dat Chantal Schoemaker zo’n jobhopper is, ze rolt er gewoon steeds in. Misschien heeft het te maken met dat ze een echte ‘verbinder’ is en makkelijk schakelt binnen en buiten de organisatie. Of het gaat om ambtelijke collega’s, samenwerkingspartners, het bestuur of de politiek – ze vindt overal haar weg. C hantal werkt sinds juni 2020 als adviseur bij het kabinet van de commissaris van de koning in het Huis der Provincie in Gelderland. Daar behandelt ze onder meer verzoeken en bemiddelingen die gericht zijn aan de commissaris, van burgers, bedrijven of maatschappelijke organisaties. Ze is adviseur voor de portefeuille openbare orde en veiligheid. Ook regelt en begeleidt Chantal werk- en gemeentebezoeken die de commissaris voor zijn functie aflegt. Ze is in de zomer naar Duitsland geweest, samen de met commissarissen van de koning van Gelderland, Overijssel en Limburg, voor het internationale 3+3-overleg met de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Chantal is zelf half Duits, dus dat was een kolfje naar haar hand. PAARDRIJDEN Na haar studie werkt Chantal eerst zeven maanden als beleidsondersteuner Omgevingswet bij de provincie. Daarna wordt ze al snel gevraagd bij de afdeling bestuurlijk- en juridische zaken (BJZ). Ze komt in aanraking met bestuur en politiek, Gedeputeerde en Provinciale Staten. Ze ondersteunt de algemeen directeur/secretaris bij de GS-vergaderingen en organiseert en coördineert de (werk)bezoeken van het college. In 2018 leert ze de commissaris van de koning, John Berends, kennen. ‘Hij was net benoemd en ik mocht hem op zijn eerste werkdag rondleiden door het provinciehuis. Dan praat je ook even informeel met elkaar, en we bleken al meteen dezelfde hobby’s te hebben. Hij houdt van paardrijden, en dat heb ik zelf vroeger ook veel gedaan. Toen later een werkplek vrijkwam bij het kabinet van de commissaris heb ik daar op gesolliciteerd. Ik kende het werk en de collega’s al goed.’ KABINET VAN DE TOEKOMST ‘Samen met het team werken we in Gelderland aan het “kabinet van de toekomst”. We leggen meer de verbinding tussen de bestuurlijke opgaven van de commissaris en de inhoud. Door integraal en wederkerig samen te werken in bestuursteams met onze partners, zowel lokaal, regionaal, nationaal als internationaal.’ 89 ‘Sinds ik in 2016 bij de provincie ben begonnen, heb ik met plezier veel collega’s en partners leren kennen. De onderlinge goede contacten – intern, extern, ambtelijk en bestuurlijk – maken het mogelijk om mijn rol als verbinder goed in te vullen en snel te schakelen.’ NAAMA : Chhanntal ScS hoememakerr LLEEFTIJJDD: 28 jaar FFUNCCTIT E:E aaddviseeur kabbininete van de coommmisssas riis vav n de koninng BIJ: IJJ: provincie Gelderland OPLEIDING: WO bestuurskunde en (Europese) public affairs

JONG&AMBTENAAR DE PANDJESBAAS VAN HAARLEM Toen Kees Mense (32) zijn opleiding tot planoloog begon, wist hij één ding zeker: ‘Ik ga nooit bij een gemeente werken.’ Hij lacht er zelf om. ‘Nou, ik ben er toch terechtgekomen.’ A ls assetmanager op de afdeling vastgoed van de gemeente Haarlem is Kees verantwoordelijk voor zo’n honderd gebouwen. Dat zijn zowel woningen als commerciële bedrijfsruimten. Kees legt uit waarom Haarlem zo veel panden beheert. ‘In de jaren ‘60, ‘70 en ‘80 kocht de gemeente veel panden op voor stadsvernieuwing en uitbreiding. Daarna werden de meeste weer verkocht, maar een deel daarvan hebben we nu nog steeds in bezit.’ KOSTBAAR BEZIT In de eerste plaats wordt dit vastgoed gebruikt voor maatschappelijke doeleinden. Denk aan musea, poppodia en buurthuizen. Daarnaast is er kostbaar bezit dat de gemeente simpelweg niet kwijt wil. ‘Een woning boven de enige overgebleven stadspoort van Haarlem, bijvoorbeeld. Of een echt molenaarshuisje. Zulke locaties willen we houden.’ Kees neemt de fotograaf mee naar het ecologisch en monumentale stadspark de Haarlemmer kweektuin. ’ Er zijn nog genoeg panden die wél verkocht moeten worden. ‘Het gaat om zo’n vijftig woningen en vijftig commerciële panden. Die worden nu grotendeels door de gemeente verhuurd, en we willen ze als pakketje – dus inclusief de huurder – doorverkopen.’ Kees voert zelf de onderhandelingen, precies zoals hij dat bij een bedrijf zou doen. ‘Wat dat betreft is gemeentelijk vastgoed een beetje een vreemde eend in de bijt. Het grootste deel van mijn werk is privaatrechtelijk georiënteerd.’ Dat blijkt ook op andere manieren. Haarlem bezit zes panden die door horecaondernemers worden gehuurd. ‘Door corona kwamen zij naar me toe om te vragen of we iets konden regelen. We hebben toen besloten om de huur op te schorten.’ Maar ook dat past binnen het landelijk beleid. ‘We handelen gewoon zoals andere vastgoedondernemers. Dat is de gemeente ook wettelijk verplicht.’ 90

JONG&AMBTENAAR KRAKERS EN DAKLOZEN De sceptische houding ten aanzien van werken bij de overheid heeft Kees inmiddels helemaal van zich afgeschud. ‘Het vakinhoudelijke in combinatie met het politieke, dat vind ik heel boeiend. Ik ben betrokken bij de ontwikkeling van de stad. Ik kan iets doen voor de samenleving. Ik los een kraaksituatie op door gezamenlijk tot een oplossing te komen. Door met de zittende krakers in gesprek te gaan.’ Kees is het meest trots op de nieuwe locatie die hij vond voor een daklozenopvang. ‘Het duurde misschien anderhalf jaar voordat het gelukt was, maar toen de opvang eenmaal geopend werd, kwamen mensen naar me toe om te zeggen hoe blij ze waren.’ NAAM: Kees Mense LEEFTIJD: 32 jaar FUNCTIE: accountmanager vastgoed BIJJ: gemeente Haarlem OPLEIDING: HBO, ruimtelijke ordening en planologie; WO, sociale geografie & planologie 91

JONG&AMBTENAAR Zweren of beloven kan ook online plaatsvinden BEËDIGING IS GEEN FOLKLORE Kies je voor een functie als ambtenaar? Dan is het verplicht dat je als nieuwe medewerker een formele handeling verricht: de eed of de belofte afleggen. ijdens de eed- of belofteaflegging worden de normen en waarden die voor jou als ambtenaar gelden expliciet onder de aandacht gebracht. Een formeel moment dus, met de bedoeling je bewust te maken van de integriteitsrisico’s die je baan functie met je meebrengt. Als ambtenaar heb je een bijzondere positie in de samenleving. Met het afleggen van de eed of belofte benadrukt je nog eens extra dat je dit ook zult doen. Onkreukbaar en betrouwbaar moet je zijn. Je mag je bijvoorbeeld niet laten omkopen of beïnvloeden. Als ambtenaar beloof/zweer je onder meer dat je je zult houden aan de Nederlandse wetten, dat je onpartijdig bent, dat je geen misbruik maakt van je positie, dat je zorgvuldig omgaat met informatie (die andere mensen misschien nog niet hebben), dat je het vertrouwen dat burgers in je hebben niet zult beschamen en dat je jezelf afvraagt of je handelen moreel ook door de beugel kan. VERSCHIL EED EN BELOFTE Je hebt de keus tussen de eed en de belofte. Je mag zelf kiezen welke je aflegt. Het verschil is voornamelijk religieus, afhankelijk van je levens- en geloofsovertuiging. Bij een eed zweert men op de Bijbel en God en bij de belofte niet. Het letterlijke verschil zit hem vooral in de laatste zin van de eed of belofte. Bij de eed is dit: ‘Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!’. Bij de belofte spreek je uit: ‘Dat verklaar en beloof ik!’ Beide zijn juridisch gelijk. De eed of belofte wordt zo snel mogelijk, in ieder geval binnen drie maanden na indiensttreding, afgenomen bij medewerkers met een vast of tijdelijk dienstverband. 92 Bauke Jonkmans en Johri Maat, beiden integriteitscoördinator bij de rijksoverheid over de eed en belofte in tijden van corona: ‘Online betekent geen afscheid van details. Staan zal weliswaar via een webcam lastig zijn, maar de woordkeuze, in de camera kijken en de juiste formule zijn van belang.’ In een gezamenlijke blog benadrukken zij ook de juiste houding. ‘Bij de eed moet de rechterhand met de wijs- en middelvinger worden opgestoken (tenzij fysiek niet mogelijk), als verwijzing naar God en (vader)land. Kenmerk daarin is de eerbied voor het figuur van de eed die iemand op dat moment aflegt.’ T Medewerkers die niet in dienst zijn bij de gemeente, zoals inhuurkrachten, ondertekenen een verklaring. Daarin staat dat zij de integriteitsregels zullen naleven. ONLINE BEËDIGING Vaak maakt de beëdiging deel uit van een introductiebijeenkomst. Hoe moet dat als je door corona thuis moet werken en niet op kantoor mag komen? Sommige organisaties stellen de eedaflegging uit. Maar steeds vaker zorgen ze ervoor dat de beëdiging ook online kan plaatsvinden. De Amerikaanse president Obama ging aan het begin van zijn termijnen de fout in

JONG&AMBTENAAR Jonkmans en Maat benadrukken dat het not done is de eed of belofte tijdens een een-tweetje af te raffelen. ‘Juist de hoorbaarheid voor collega’s – en juridisch ten minste ten overstaan van de werkgever en in aanwezigheid van een getuige – vormt een meerwaarde. De collega conformeert zich hiermee aan de mores van het collectief.’ GEEN FOLKLORE De tekst van de eed en de belofte zijn precies voorgeschreven; zomaar een geïmproviseerd praatje mag niet. Dat is overigens niet alleen in Nederland zo. Zo ging de 93 Amerikaanse president Obama aan het begin van zijn beide termijnen de fout in. In 2012 legde hij een dag na zijn eerste beëdiging opnieuw de eed af. Door een verspreking van de opperrechter voor wie hij moest zweren, was de volgorde van de woorden niet correct. Een dag later deed Obama het ceremoniële moment dunnetjes over, om discussie over de rechtsgeldigheid van het presidentschap te voorkomen. Dat geeft wel aan dat het afleggen van de eed of belofte geen folklore is. Ook niet volgens het Nederlandse recht.

JONG&AMBTENAAR CIJFERS TOT LEVEN BRENGEN Nog tijdens haar studie bedrijfseconomie werd Tessa Brammer door verschillende organisaties benaderd. Of ze misschien interesse had in een baan, vroegen recruiters via LinkedIn. Onder dit aanbod was ook de gemeente Leidschendam-Voorburg. Daar kon ze financieel trainee worden – als ze wilde. E erst twijfelde ik,’ vertelt Tessa. ‘Het leek me zo droog, financiën. Ik had geen zin om de hele dag naar een Excelbestandje te kijken.’ Maar toen besefte ze dat ze zou worden opgeleid tot financieel adviseur. ‘Ik zou dus juist veel met mensen gaan werken. Dat trok wél mijn aandacht. Ik ben op gesprek gegaan, en meteen werden al mijn vooroordelen onderuitgehaald.’ Die had ze aanvankelijk niet alleen over het onderwerp financiën, maar ook over werken bij de overheid. Er volgt meteen een opsomming: ‘Stoffig. Veel oude mensen. Jarenlang hetzelfde werk doen. Ja, dat dacht ik allemaal. Maar toen ik hier kwam, bleek het tegenovergestelde. Het gebouw is net nieuw. Er hangt een leuke, gezellige sfeer. Ze zijn altijd op zoek naar jonge mensen, naar een frisse blik. Dat zeiden ze al bij mijn sollicitatie.’ ACHTERLIGGENDE PROCESSEN Tessa was overtuigd. Toen ze eenmaal was begonnen, moest ze eerst de achterliggende processen leren kennen. ‘De financiële administratie, dus echt de theorie. Ik moest leren begrijpen hoe de boekhouding precies in elkaar zit. Achteraf is dat heel waardevol geweest.’ Daarna mocht ze meewerken aan projecten. ‘Financieel adviseurs werken voor en met verschillende afdelingen. Ons klantcontactcentrum was bijvoorbeeld bezig met een 94 wijziging in de gemeentelijke belastingen. Wat betekende dat voor de burger? Daar heb ik ze toen bij geholpen.’ Een andere taak speelde zich af op de afdeling facilitaire zaken. ‘Als er een pand te koop zou worden aangeboden, moest ik achterhalen wat het effect was op onze onderhoudskosten. Dan konden we beoordelen of het überhaupt wel slim was om te verkopen. Misschien konden we beter verhuren, of verbouwen.’ CORONA-GERELATEERDE KOSTEN Inmiddels heeft Tessa het traineeship afgerond en is ze zelf financieel adviseur. Door het coronavirus werd ze meteen in het diepe gegooid. ‘Ik help mee aan de rapportage van corona-gerelateerde kosten, die maandelijks naar de gemeenteraad gaat. Dat zijn bijvoorbeeld kosten voor een goede thuiswerkplek voor onze eigen medewerkers, maar het grootste deel gaat om de burgers, zoals huurcompensatie voor sportverenigingen, of ondersteuning voor zelfstandige ondernemers.’ Hoe hoger Tessa klimt in de hïerarchie van de gemeente, des te groter haar verantwoordelijkheid. ‘De meest ervaren financieel adviseurs gaan over de stukken die politiek het meest gevoelig liggen.’ Ze is al mooi op weg.

NNAAAMAM: TTeessssa BrBramammeem r LLEEEFTITIJDDJ : 2255 jaaaar FUFUNCN TIIT E:E fifinanancieeelel advvd isseueur BIJIJ: ggeememeenne tete Leieidschchenne daad m-m VoVoororbuburgrg O OPPLEEL IDIDINNG: WWOO bacca hehelor beeb drrd ijijfsseeconnomomieei , mmaasstterre gedraar gssececononommieie

VERBINDEN VERTELLEN VERTOLKEN VAN DE JONGE AMBTENAAR Zet je netwerk op de kaart en meld je aan voor de nieuwsbrief op FUTUR.nl

JONG&AMBTENAAR VROUW TUSSEN VEEL MANNEN Toen Samira Bellaart (24) als technisch trainee bij de gemeente Amsterdam ging werken, werd ze al snel in het diepe gegooid. Ze was verantwoordelijk voor het onderhoud van straten en wegen. ‘M ijn taak was het toezicht op de uitvoering’, vertelt Samira. ‘Ik ging er echt op uit. Bijvoorbeeld om stratenmakers te vertellen waar ze aan de slag mochten. Vervolgens controleerde ik of ze dat netjes deden. Echt van die traditionele kerels. Ik vond het leuk om te leren hoe ik met ze om moest gaan. Als het niet goed ging, zei ik: haal er maar uit. Doe maar opnieuw. Het gebeurde niet vaak, maar het moest wel.’ Na een paar maanden ging Samira terug naar kantoor. ‘Nu ben ik programmeur verhardingen. Op basis van klachten van burgers, inspectiegegevens en input van de verschillende stadsdelen maak ik een plan. Dat wordt getoetst door vakspecialisten, want ik heb daar niet voor gestudeerd. Daarna stellen we het programma op, en vragen we om een budget om het uit te voeren.’ WATEROVERLAST Het is weleens lastig, vertelt ze. ‘Stel dat er een straat verzakt is, waardoor wateroverlast ontstaat. Welke maatregel dan de beste is, is niet altijd duidelijk. Maar iedereen vindt er iets van. Dan denk ik weleens: ben ik degene die deze keuze moet maken? Maar volgens mij heeft een door gewinterde ambtenaar die twijfel ook nog wel. Want het gaat om zo veel aspecten: inrichting, veiligheid, klimaat. Het is lang niet altijd naar iedereens wens. Ik zoek naar de beste afstemming.’ Wanneer Samira het echt niet meer weet, kan ze hulp inschakelen. ‘Ik heb een begeleider die ik kan bellen als ik ergens mee zit. Zij investeerde vanaf het begin in haar relatie met de trainees. Om ons een veilig gevoel te geven. Ik stel haar niet veel vragen, maar ik weet wel dat als er iets is, ik bij haar terecht kan. Ze heeft dit vaker gedaan, dus dat geeft vertrouwen dat ze weet waar ze mee bezig is.’ GREATER GOOD Samira koos voor de gemeente omdat ze voor de overheid aan de slag wilde. ‘Het gaat niet alleen om geld verdienen. Ik help mee de openbare ruimte inrichten. En die is van 97 iedereen. Het is voor een greater good. Ik doe iets voor de stad en voor de inwoners van Amsterdam. Daarom ben ik blij met de gemeente als werkgever.’ NNAAMAM: Saamirara Bellaaarart LE LEEFTIJD: EEFT JD 24 jaar FUNCTIE: technisch trainee BIJ: gemeente Amsterdam OPLEIDING: HBO technische bedrijfskunde

JONG&AMBTENAAR ‘ De minister-president is benaderbaar en groet altijd vriendelijk’ EN DAN STA JE NAAST … MARK RUTTE De afdeling communicatie algemeen regeringsbeleid (CAR) verzorgt de informatievoorziening voor de minister-president en de ambtelijke leiding van het ministerie van Algemene Zaken. De afdeling bereidt ook de persconferenties en publieke optredens van premier Mark Rutte voor. Maya Aumaj werkt sinds 2017 op de afdeling. Zij houdt onder andere het fotoarchief van onze premier bij. Maya, volgens mij heb jij een van de leukste banen van Nederland. Kom je de premier vaak tegen en mag je “Mark” tegen hem zeggen? ‘We werken in hetzelfde gebouw en ik zie hem soms lopen in de hal. Algemene Zaken telt hooguit vierhonderd medewerkers. Hij is heel benaderbaar, en groet altijd vriendelijk en collegiaal. Maar ik werk niet intensief met hem samen, dat doen andere collega’s. Die bereiden bijvoorbeeld zijn werkbezoeken en toespraken voor.’ Wat zijn jouw taken? ‘Ik doe vooral de interne communicatie, zoals het schrijven van berichten en het organiseren van inhoudelijke kennisbijeenkomsten over actuele onderwerpen, zoals de Brexit of over inclusieve communicatie. Ik heb ook geïnventariseerd hoe de interne communicatie op verschillende ministeries is vormgegeven. En ik ben betrokken bij de introductiedag voor nieuwe collega’s. Daarnaast hou ik het fotoarchief van de Rijksvoorlichtingsdienst bij, onder andere dat van de minister-president.’ Hoe verzeilde je na je studies op het departement ? ‘Ik heb vanaf een podium, tijdens dansevenement Free to Move van het Prinses Beatrixfonds in 2017, geroepen dat ik een serieuze baan zocht. Ik ben ambassadeur van dat fonds en mocht op het podium iets over mezelf vertellen, mijn ervaringen delen. Anne, een vriendin van me, zat in de zaal en wist dat hier een vacature was.’ 98 Welke ervaringen bedoel je? ‘Ik heb MuSK, myasthenia gravis, een zeldzame autoimmuunziekte die zich langzaam ontwikkelt. Tijdens mijn studie kon ik op een bepaald moment nauwelijks nog mijn armen en benen optillen, en nauwelijks praten en slikken. Nu ben ik hersteld, maar ik heb nog lang last gehad van vermoeidheid. Dat heb ik bij mijn sollicitatie eerlijk aangegeven. Gelukkig voert de overheid een “inclusiebeleid”, dus ik mocht hier langzaam beginnen.’ Ook namens mijn collega’s van de roddelbladen en -rubrieken: heb je voor ons dé foto waar heel Nederland al jaren op wacht, die van Mark Rutte met zijn partner? ‘Nee, die heb ik niet. Ons archief gaat alleen over werkgerelateerde foto’s, we houden ons niet bezig met zijn privéleven. Ik archiveer alle officiële foto’s, die soms achter de schermen zijn gemaakt en niet in de pers verschijnen. Ze komen in een intern archief, dat over 25 jaar openbaar wordt.’ Wat zijn je favoriete foto’s? ‘Die zijn twee jaar geleden gemaakt. Toen zijn bedreigde leguanen met het regeringstoestel meegevlogen van Sint Eustatius naar Nederland, na een werkbezoek van de premier aan het Caribisch gebied. Ze moesten naar diergaarde Blijdorp voor een fokprogramma, maar konden we vanwege orkaan Irma niet weg. Recent is daar een ei uitgekomen.’

NNAAAM: Mayay Aumumaja LLEEEFTITIJDDJ : 34 jaaar FFUNCCTIT E:E coommmm unnicicatatieei adda viiv seseurur BIJJ: aaffded liil ngn CARR, RiRijkkj svvooorllr icichth iningssdienenstts O OPPLEEL IDDINING: ccuultturru ele anntrtropopollo oggo ieie en lliitteeraratuuru weew teet nsn chhc appa pepenn,, U Unniviverre siiteteitti vanan Amsmstet rddr amma

IZA Basis Keuze €114,85 incl. 5% collectiviteitskorting

Jij zorgt voor een duurzame en veilige leefomgeving. IZA zorgt voor jou. Het liefst denk je niet na over een zorgverzekering. Heb je wel zorg nodig? Dan wil je weten dat je goed zit en dat je kunt vertrouwen op je zorgverzekering. Bij IZA kan dat. IZA zorgt voor jou. Collectiviteitskorting op de aanvullende en basisverzekering Ruime vergoeding voor fysiotherapie en mindfulness Al aanvullend verzekerd vanaf € 4,76 (inclusief 20% collectiviteitskorting) We kijken waar je sneller geholpen kan worden Meer weten en alle voordelen bekijken? iza.nl/voordelen

NETWERKEN VOOR JONGE AMBTENAREN A GEMEENTE Alkmaar Almere Alphen aan den Rijn Alphen, Gouda, Nieuwkoop Amersfoort Amstelveen en Aalsmeer Amsterdam Apeldoorn Arnhem B Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk Barneveld Bernheze Best Bronckhorst C D Buch (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) CGM (Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert) de Bilt Delft den Haag den Haag De Ronde Venen Diemen Dongen Dordrecht Drechtsteden (Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht) GEMEENTE E Ede Eindhoven Emmen Enschede G Gorinchem E-MAIL jongbeleg@alkmaar.nl jongalmere@almere.nl join@werkeninhetwesten.nl in oprichting jongamersfoort@amersfoort.nl jaaa@amstelveen.nl jan@amsterdam.nl JAN@apeldoorn.nl jongarnhem@arnhem.nl jong@bar-organisatie.nl JAN@barneveld.nl gemeente@bernheze.org gemeente.best@gembest.nl jongbronckhorst@bronckhorst.nl buchjong@debuch.nl info@cgm.nl built@debilt.nl youngprofessionals@delft.nl jongdenhaag@denhaag.nl mail@youngthehague.nl jong@derondevenen.nl jong@diemen.nl info@dongen.nl info@dordrecht.nl+ info@drechtsteden.nl E-MAIL poemas@ede.nl 040volt@eindhoven.nl jong@emmen.nl postbus20@enschede.nl jagg@gorinchem.nl 102 JONG&AMBTENAAR

Groningen H Haarlem Haarlemmermeer Harderwijk Heerlen Helmond Hilversum Hoorn Houten Huizen I IMPULS (Venlo) J Jong Goerre-Overflakkee L Leiden Leidschendam-Voorburg Leudal M N O P R Maassluis Maastricht Midden-Delfland Nederweert Nieuwegein Nijmegen Oldambt Ommen-hardenberg Oss Purmerend Rheden Rijswijk Roosendaal Rotterdam S Schagen/Hollandse Kroon Schiedam s Hertogenbosch Sittard-Geleen Soest T U V GEMEENTE Stichtse Vecht Tiel Tilburg Twenterand Uden Utrecht Utrechtse Heuvelrug Veghel Vlaardingen jongerennetwerk@groningen.nl jonghaarlem@haarlem.nl JAM@haarlemmermeer.nl jongeambtenaren@harderwijk.nl challenge@heerlen.nl hyp@helmond.nl judok@hilversum.nl jongesteen@hoorn.nl jonghouten@houten.nl jong@huizen.nl impuls@venlo.nl info@ggo.nl jongleiden@leiden.nl gemeente@lv.nl info@leudal.nl info@maassluis.nl yam@maastricht.nl jongeambtenaren@middendelfland.nl jongeren@nederweert.nl nieuwegeineratie@nieuwegein.nl jongerennetwerk@nijmegen.nl joa@gemeente-oldambt.nl jong@ommen-hardenberg.nl jop@oss.nl yup@purmerend.nl info@rheden.nl stadhuis@rijswijk.nl jong@roosendaal.nl jongr@rotterdam.nl postbus8@schagen.nl jonge-ambtenaren@schiedam.nl jongbosch@s-hertogenbosch.nl insight@sittard-geleen.nl jans@soest.nl E-MAIL vooruit@stichtsevecht.nl frisenfruitig@tiel.nl jam@tilburg.nl jagt@twenterand.nl jong@uden.nl jau@utrecht.nl januh@heuvelrug.nl Jong-smaakmakend@veghel.nl jongeambtenaren@vlaardingen.nl 103 JONG&AMBTENAAR

Voorst W Waalwijk Wageningen Weert Westland Winterswijk Z Zaanstad Zoetermeer Zwolle HOOGHEEMRAADSCHAP Hollands Noorderkwartier Jong Rijnland Stichtse Rijnlanden Schieland en de Krimpenerwaard MINISTERIE Binnenlandse Zaken Buitenlandse Zaken Defensie Economische Zaken en Klimaat Financiën Infrastructuur en Waterstaat Justitie en Veiligheid Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Onderwijs, Cultuur, Wetenschap Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volksgezondheid, Welzijn en Sport NETWERK Hype netwerk Interbestuurlijke trainees Interdepertementaal Trainee Overleg (ITO) Rijkstrainees Jong Rijk Sociaal Domein YoHoCo is de jongvereniging voor jonge medewerkers van de Hoge Colleges van Staat. OVERHEIDSORGAAN Alphen aan de Rijn Autoriteit Consument en Markt Belastingdienst CBS Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) jongvoorst@voorst.nl dna@waalwijk.nl baazis@wageningen.nl level@weert.nl jongwestland@gemeentewestland.nl jaw@winterswijk.nl zaansgroen@zaanstad.nl sweet@zoetermeer.nl jongzwolle@zwolle.nl E-MAIL jong@hhnk.nl jongrijnland@rijnland.net post@hdsr.nl vers@hhsk.nl E-MAIL jongbzk@minbzk.nl verybz@minbuza.nl jong.defensie@mindef.nl jongel@minezk.nl jongfinancien@minfin.nl jim@minienw.nl nextjenv@minjenv.nl jongel@minezk.nl jongocw@minocw.nl jongszw@minszw.nl jongvws@minvws.nl E-MAIL contact@hypenetwerk.eu contact@interbestuurlijketrainees.nl ito@werkenvoornederland.nl communicatie@jongrijk.nl jongsociaaldomein@gmail.com bestuur.yohoco@gmail.com E-MAIL join@werkeninhetwesten.nl Jong.ACM@acm.nl jong@belastingdienst.nl jong@cbs.nl jongduo@duo.nl 104 JONG&AMBTENAAR

Gezondheidsraad info@gr.nl Interprovinciaal overleg (IPO) Jong Verkeer- en Watermanagement Kadaster Kamer van Koophandel Koninklijke Bibliotheek Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit Nederlandse ZorgAutoriteit Onderwijsinspectie Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) Rijksvastgoedbedrijf Rijkswaterstaat UWV VNG VNG (Jong Willemshof) OVERHEIDSORGAAN Waternet Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard’ PERS Nieuwspoort POLITIE Rijnmond PROVINCIE Brabant Drenthe Flevoland Fryslan Gelderland Groningen Limburg Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland REGIONAAL Achterhoek Twente communicatie@ipo.nl jongvwm@rws.nl jong.kadaster@kadaster.nl jong@kvk.nl jongkb@kb.nl jongnvwa@nvwa.nl jong@nza.nl join@owinsp.nl PBLYoung@pbl.nl postbus.rvb.jong@rijksoverheid.nl jongrws@rws.nl jong@uwv.nl gemeentetrainee@vng.nl jongwillemshof@vng.nl E-MAIL jong@waternet.nl jonghhwld@heerhugowaard.nl E-MAIL jongnieuwspoort@gmail.com E-MAIL d00jongblauw@rijnmond.politie.nl E-MAIL jong@brabant.nl aanz@drenthe.nl info@flevoland.nl jongeambtenaren@fryslan.nl jong.gelderland@gelderland.nl jongerenplatform@provinciegroningen.nl linkjongeren@prvlimburg.nl fris@noord-holland.nl mojo@overijssel.nl jongstleden@provincie-utrecht.nl jatzee@zeeland.nl prozha@pzh.nl E-MAIL info@jongeambtenarenachterhoek.nl info@twentsejongeambtenaren.nl 105 JONG&AMBTENAAR

UNIVERSITEIT Universiteit Universiteit E-MAIL youngdelft@tudelft.nl jong@leidenuniv.nl VAKBOND CNV Jongeren FNV Jong WATERSCHAP De Dommel Delfland Fresco, Rijn en IJssel Hollandse Delta Hunze en Aa's JIP (Jongeren in Positie) van het Waterschap Rivierenland Noorderzijlvest Scheldestromen Vallei-veluwe Vechtstromen Waterschap Aa en Maas Waterschap Limburg Wetterskip Fryslân W-Young, Drents Overijsselse Delta Zuiderzeeland OVERIG Adviesbureau Koninklijk Nederlands Waternetwerk Stichting Jonge Ambtenarendag Platform31 Jonge ambtenaren Noord-Nederland Netwerk Jong Leefomgeving Uitvoeringsorganisatie UBR E-MAIL info@cnvjong.nl info@fnvjong.nl E-MAIL info@dommel.nl jongdelfland@hhdelfland.nl info@wrij.nl waterhoos@wshd.nl waterschap@hunzeenaas.nl JIP@wsrl.nl jongnzv@noorderzijlvest.nl info@scheldestromen.nl jong@vallei-veluwe.nl jong@vechtstromen.nl saamen@aaenmaas.nl stroomopwaarts@waterschaplimburg.nl jongwf@wetterskipfryslan.nl w-young@wdodelta.nl nieuwzzl@zuiderzeeland.nl E-MAIL jongbmc@bmc.nl jongwaternetwerk@gmail.com info@jongeambtenarendag.nl yurps@platform31.nl jannbestuur@gmail.com bestuur@jongleefomgeving.nl ubr.jong@rijksoverheid.nl 106 JONG&AMBTENAAR

Wij zijn op zoek naar jou! SRO: dé full-service vastgoedpartner voor gemeenten Samen creëren wij de optimale condities om jong en oud zorgeloos te laten bewegen en sporten. En onderhouden wij de sportaccommodaties, maar ook welzijnspanden en ander gemeentelijk vastgoed zoals monumenten. Wij hebben alle disciplines onder één dak. SRO voor jou: • Onze medewerkers herkennen zich in de waarden: betrokkenheid, gezondheid, (werk)plezier, ontwikkeling en inspiratie. • Behalve een werkplek binnen een maatschappelijk betrokken organisatie, bieden we je ook een aantrekkelijk pakket aan arbeidsvoorwaarden. • Professionaliteit en zelfontwikkeling zijn bij SRO erg belangrijk. We zien                  breed pakket aan opleidingen, cursussen en trainingen die wij hebben ondergebracht in onze eigen digitale leeromgeving, de SRO Academie. • Het zijn de medewerkers van onze organisatie die bijdragen aan een sportieve en vitale organisatie. Wij hebben aandacht voor gezond leven, gezond eten, beweging en ontspanning. Scan de QR-code en ga direct naar onze website en vacatures. Vragen? Stuur een mail naar hrm@sro.nl NV SRO @NVSRO

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
Home


You need flash player to view this online publication