93

JONG&AMBTENAAR Jonkmans en Maat benadrukken dat het not done is de eed of belofte tijdens een een-tweetje af te raffelen. ‘Juist de hoorbaarheid voor collega’s – en juridisch ten minste ten overstaan van de werkgever en in aanwezigheid van een getuige – vormt een meerwaarde. De collega conformeert zich hiermee aan de mores van het collectief.’ GEEN FOLKLORE De tekst van de eed en de belofte zijn precies voorgeschreven; zomaar een geïmproviseerd praatje mag niet. Dat is overigens niet alleen in Nederland zo. Zo ging de 93 Amerikaanse president Obama aan het begin van zijn beide termijnen de fout in. In 2012 legde hij een dag na zijn eerste beëdiging opnieuw de eed af. Door een verspreking van de opperrechter voor wie hij moest zweren, was de volgorde van de woorden niet correct. Een dag later deed Obama het ceremoniële moment dunnetjes over, om discussie over de rechtsgeldigheid van het presidentschap te voorkomen. Dat geeft wel aan dat het afleggen van de eed of belofte geen folklore is. Ook niet volgens het Nederlandse recht.

94 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication