34

JONG&AMBTENAAR DE TOEKOMST VAN WERK IN 5 TRENDS Als de crisis van 2020 iets laat zien, dan is het wel dat mensen zich razendsnel aanpassen. Manieren van (samen)werken die tot voor kort moeilijk van de grond kwamen, zijn noodgedwongen ingeburgerd als gevolg van de coronacrisis. Sommige ontwikkelingen die op doorbreken stonden, hebben dat inmiddels gedaan. H oe ziet de toekomst van werk er verder uit; waar krijg je straks in je werkende bestaan als ambtenaar vrijwel zeker mee te maken? 1 THUISWERKEN Ook als in de toekomst de anderhalve metermaatregelen worden afgebouwd, gaat niet iedereen gewoon weer vijf dagen per week naar zijn oude werkplek. Thuiswerken blijft, zij het misschien minder dwingend dan nu het geval is. Organisaties sluiten kantoren, richten de gebouwen die ze behouden anders in en passen ook hun systemen aan op thuiswerken. Niet alleen om kosten te besparen, maar ook omdat het hybride werken de werkvloer verovert – een mix van thuis- en kantoorwerk. Het kantoor wordt steeds meer een ontmoetingsplek waar de banden aangehaald worden, medewerkers een kop koffie met elkaar drinken in comfortabele zitjes. Een omslag die ook bij de overheid plaatsvindt, en opeens veel sneller gaat dan eerder was voorzien. 2 BAAS OP AFSTAND Wie had ooit gedacht z’n manager te missen? Evenals de andere collega’s, die je minder ‘live’ zult ontmoeten. Meer op afstand werken leidt ook tot een nieuwe manier van leidinggeven, waarbij managers vooral letten op de resultaten van jouw werk en je productiviteit. En veel minder controleren of je op een bepaald tijdstip wel keurig achter je laptop zit. Dat vraagt niet alleen vertrouwen, maar ook sociale competenties. Een bron van zorg bij HR-afdelingen is, dat de gezamenlijke c ultuur –dat wat collega’s en de organisatie bindt– verwatert. 3 4 34 ANDERS SAMENWERKEN Sommige manieren van samenwerken zijn snel ingeburgerd geraakt. Veel werkenden zijn noodgedwongen handiger geworden met technologie. Zoomen en Teams-vergaderen, bestanden delen in de cloud en via allerlei handige programmaatjes, zoals Trello. Het vergt van sommigen extra veel energie. Jonge medewerkers hebben in veel gevallen een voorsprong; zij zijn digital natives, opgegroeid met nieuwe manieren van communiceren. Dat deden ze ook al tijdens hun studie, in werkgroepen of het maken van gezamenlijke presentaties. Zij zien tech nologie meer als vriend dan als vijand. ROBOTCOLLEGA’S De rol van computers en robots wordt snel groter. Nu wordt nog 71 procent van alle werkzaamheden door mensen verricht, en 29 procent door programmeerbare machines. De verwachting is dat in 2022 deze verhouding zal verschuiven naar 58 procent mens versus 42 procent machine. Zo zullen chatbots een

35 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication