35

groot deel van de communicatie met burgers en inwoners overnemen, hoeven financiële mensen geen facturen meer te controleren, en kunnen drones controleren wat voor bouwsels er op de grond staan. De verwachting is dat taken op het gebied van dataverwerking en informatieverwerking voor 62 procent aan machines zal worden overgelaten. Het World Economic Forum voorziet dat de balans rond 2025 definitief omslaat en programmeerbare machines 52 procent van alle taken hebben overgenomen. IN EEN VOORTDUREND VERANDERENDE WERELD NEEMT HET BELANG VAN SCHOLING TOE Mensen moeten steeds hoger opgeleid zijn om hun werk te kunnen blijven doen en moeten zich doorlopend ontwikkelen, zeker in ontwikkelde economieën. Wie niet investeert in opleiding en ontwikkeling, raakt achterop. 5 Jonge medewerkers hebben een voorsprong bij hybride werken en technologiegebruik Dat geldt voor werk- en opdrachtgevers, maar ook voor werk- en opdrachtnemers. Bron: World Economic Forum (WEF). De organisatie sprak met de werkgevers van zo’n vijftien miljoen werknemers in twintig landen en twaalf sectoren over verwachte trends.

36 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication