70

JONG&AMBTENAAR Ieder mens is ergens goed in en moet met die talenten zijn vleugels kunnen uitslaan. Een sterke overtuiging van Saskia Gabriëls, die ze haar loopbaan lang al meedraagt. ‘ Het verschil maken’ is een belangrijke drijfveer voor Saskia IEDER MENS IS ERGENS GOED IN D e basis voor die gedachte ligt in Saskia’s achtergrond op het gebied van sport en beweging. Die kwamen haar goed van pas in Amsterdam Nieuw-West, waar ze na haar studie meehielp om beleid te ontwikkelen voor naschoolse activiteiten, voor in veel gevallen kansarme kinderen. ‘Betekenisvol werk voor een groep die dat hard nodig heeft’, aldus Saskia, die met veel plezier aan deze klus terugdenkt. Sportactiviteiten waren een onderdeel van dat programma, en daarnaast cultuur, media, techniek, taalontwikkeling. ‘In acht weken mochten basisschoolleerlingen ontdekken waar ze goed in waren en wat ze leuk vonden. In de hoop een latere stap naar verenigingen en instellingen als de muziekschool te verkleinen. Dat lag niet altijd voor de hand, om financiële redenen.’ Met deze functie had Saskia haar eerste baan in het sociaal domein al min of meer te pakken. Sociaal domein is een veel gebruikt begrip en betreft de inspanningen die een gemeente doet op het gebied van de Participatiewet (baan, vrijwilligerswerk, uitkering), de Jeugdwet en maatschappelijke ondersteuning van inwoners (Wmo), plus schuldhulpverlening en vanaf 2021 ook inburgering. HUISELIJK GEWELD Het fascineert Saskia dat de verschillende onderdelen van het sociaal domein elkaar vaak raken. Door niet naar afzonderlijke problemen te kijken maar naar het geheel, kan het leven van inwoners verbeteren, is haar ervaring. Zo stapelen 70 in huishoudens die lang zijn aangewezen op een uitkering, zich vaker schulden op. En daarmee ook spanningen en stress, waardoor huiselijk geweld op de loer ligt. En in gezinnen van ouders met een psychische of verstandelijke beperking spelen soms ook opvoedings- of gedragsproblemen bij de kinderen. ‘Het verschil maken’ in dergelijke situaties is een belangrijke drijfveer voor Saskia. ‘Ik vind het

71 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication