71

NNAAAMAM: SSaaskiaa Gabbririëlëls LLEEEFTIJDD: 355 jaar FUUNCN TIT E:E seenin orr beleie dsmem ded weew krkerre soociciaaaal dood mem inn BIJJ: geemeenentete Krir mpmpennerre wwaarrd O OPPLELEIDDI INI G: HHBBO sppoorrtmmana agemmenne t (bbaca heeh lor)r interessant om daar vanuit het gemeentelijk beleid invloed op te hebben.’ Gemeenteambtenaren ontkomen niet aan wetten en regels, maar Saskia ervaart die niet als knellend. Ze zijn geen doel op zich, maar slechts instrumenten die het doel dienen, vindt ze. Dat kan zijn: veilig en gezond opgroeien. Of meedoen in de samenleving in plaats van aan de kant te staan. Saskia: 71 ‘Soms lijkt het of wetten elkaar tegenspreken. Bij nader onderzoek is dat vaak niet het geval, omdat er ruimte in zit. Het is belangrijk dat je als gemeente die beleidsvrijheid benut en inkleurt, in het belang van je inwoners en tegelijk in die van de professionals in de uitvoering. Dat is hoe we er in Krimpenerwaard, mijn huidige gemeente, tegenaan kijken.’

72 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication