40

JONG&AMBTENAAR JONGEREN ZIJN DE TOEKOMST D e aankomende jaren vindt binnen Omgevingsdienst Haaglanden een grote uitstroom van kennis plaats door het bereiken van de AOW-leeftijd. De arbeidsmarkt is krap en wij hebben regelmatig vacatures. Eind 2019 is een startersprogramma ontwikkeld om junioren aan ons te verbinden, zodat de kennis van de senioren die uitstromen behouden blijft. Via dit programma en vacatures zijn de afgelopen drie jaar 35 jonge collega’s ingestroomd. Rik Jansen, Toezichthouder Milieu: “Ik ben als starter begonnen bij Omgevingsdienst Haaglanden en vooral in het begin komt er veel op je af. Het is daarom fijn dat wij, naast de personeelsvereniging, ook Jong ODH hebben. Via Jong ODH houd ik contact met mijn jongere collega’s. Denk hierbij aan een speciaal Jong ODH kanaal in Teams, digitale borrels en bijeenkomsten waar kennisdelen centraal staat. Als starter vond ik zo gauw mijn weg binnen onze dienst. Ik denk dat wij daarom zo’n fijne organisatie zijn om voor te werken.”. JONG ODH Een interessante, uitdagende, maar ook een open en fijne werksfeer is voor medewerkers belangrijk. Om input hierover van jongere medewerkers te krijgen, maar ook om elkaar te leren kennen én om interactie binnen onze twee primaire processen te bevorderen is Jong ODH opgericht. Een groep van ruim 60 medewerkers tot 35 jaar die meedenken en advies geven aan het MT over uiteenlopende vraagstukken. Jong ODH is een platform waar inhoud en fun samenkomen. De volgende stap is het nadenken over leuke en leerzame activiteiten samen met de ‘oudere’ collega’s. MET JE VOETEN IN DE KLEI, JE HART IN DE NATUUR EN JE BLIK OP DE TOEKOMST Je werkt aan vergunningverlening, toezicht en handhaving in een gebied met ruim 1 miljoen mensen. In ons werkgebied Haaglanden vallen 31.000 bedrijven en instellingen onder milieuregels en vind je 1.400 glastuinbouwbedrijven en 3.100 horecabedrijven. In Zuid-Holland zijn ruim 500 bodemenergiesystemen, 20 drinkwaterwinningen en veel prachtige natuur. Of je nu als vergunningverlener, jurist, toezichthouder of milieuspecialist werkt: je werkt met je voeten in de klei, met je hart in de natuur en je blik op de toekomst. Klinkt het interessant? Ga naar onze website voor meer informatie. www.omgevingsdiensthaaglanden.nl 40

41 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication