50

JONG&AMBTENAAR Ondersteuner, vraagbaak en strategisch adviseur van de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. Een functie die Femke van de Kolk, raadsgriffier van Meppel, past als een comfortabele jas. ‘ Dicht op de politiek, dicht op organisatie en samenleving’ ‘ LOKALE DEMOCRATIE FASCINEERT MIJ’ N a haar afstuderen werkte Femke bij een adviesbureau, maar al spoedig stapte ze over naar het openbaar bestuur. In het bijzonder de gemeente als bestuurslaag. ‘Politiek-maatschappelijk was ik altijd al actief’, vertelt Femke. ‘Via een trainee-programma van de VNG ben ik in gemeenteland gekomen. Met meteen een mooie functie: bestuursassistente c.q. bestuursadviseur voor twee wethouders. Dicht op de politiek, dicht op de organisatie en dicht op de samenleving. Een combinatie die naar mijn idee echt fantastisch is.’ DROOMBAAN Femkes hart ligt bij de lokale democratie, klinkt uit al haar woorden. Na Bodegraven-Reeuwijk volgde de gemeente Neder-Betuwe, Baarn was de volgende stop, tot zich een baan aandiende als griffier in Meppel. Daar heeft ze een droombaan; ze stelde zich er niks te veel van voor. Als griffier fungeert Femke als secretaris van de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan. Gevraagd naar wat haar werkzaamheden inhouden, volgt een opsomming. Ze staat op de loonlijst van de gemeente, maar haar ‘baas’ is de raad. Vanuit haar functie heeft Femke een spilfunctie in de relatie met burgemeester en tevens met de fractievoorzitters, de gemeenteraad, de ambtelijke organisatie en de ‘buitenwereld.’ Met haar twee griffiecollega’s adviseert ze gemeenteraadsleden over de instrumenten die ze kunnen inzetten, zoals moties en amendementen. Verder let ze erop dat de inspraak 50 van burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties, correct verloopt. De agenda’s van de raads- en commissievergaderingen worden ook door de griffie opgesteld. STOEPTEGELS EN BELASTINGEN Femke: ‘Alles wat op het niveau van de gemeente wordt besloten, heeft enorm veel invloed op het leven van inwoners. Of het nou gaat over zorg en maatschappelijke ondersteuning, lokale belastingen of stoeptegels. Besluiten van de raad raken inwoners rechtstreeks.’ Ze geeft een (fictief) voorbeeld: windmolens, een onderwerp dat op veel plaatsen de gemoederen bezighoudt. ‘Stel een raadslid wil het thema op de kaart zetten. Ik adviseer dan

51 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication